Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Irmantas Gedzevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas pramonės inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas pramonės inžinerijos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2005
Tarptautinis suvirinimo institutas Tarptautinis suvirinimo inžinierius 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas 2004-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Prodekanas 2005-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2006--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Medžiagotyros ir suvirinimo katedros vedėjas 2011-2016
Lietuvos suvirintojų asociacija Direktorius 2016--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2010 Kaušo pakabinimo prie strėlės pirštų ir Z - baro jungties tvirtinimo prie kaušo pirštų nusidėvėjimo ir pirštų ausyse išplaktų skylių atsiradimo priežasčių tyrimas
2010-2010 Automobilio Alfa-Romeo Sprint 2600 salono apdailos netinkamų medžiagų (kilimėlių, ortakių ir kitų) parinkimo tyrimas. Netinkamų izoliacinių medžiagų panaudojimo ir restauravimo darbų kokybės tyrimas
2010-2010 Virintinių jungčių ultragarsiniai tyrimai
2011-2012 Orlaivio Piper PA 34-200, skiriamieji ženklai LY-CCB, apžiūra bei apgadinimų atsiradimo priežasties/priežasčių ekspertizė/tyrimas, t.y. nustatyti orlaivio apgadinimo priežastis
2012-2012 Dviejų skirtingų grandinių kietumo matavimai bei nustatyti grandinių mikrostruktūrą
2012-2012 Nustatyti vėjo jėgainės sparnuočių trūkimo priežastį ir ar sparnuočių gamybai panaudotos medžiagos atitinka vėjo rotoriams keliamus reikalavimus
2012-2012 Gyvatuko korpuso trūkimo priežastis
2012-2012 Vandens maišytuvo plautuvės trūkusios žarnelės trūkio priežastis
2012-2012 Nustatyti skirtingų metalinių plokščių kietumą
2013-2013 Vandentiekio sistemos presuojamos detalės trūkio priežastis
2013-2013 Lanksčios vandentiekio žarnelės trūkimo priežastis
2013-2013 Rutulinės sklendės trūkimo priežastis
2013-2013 Atlikti ekspertizę ir nustatyti ar pateiktų bandinių kokybę, įvertinti ar nėra paviršinių ir vidinių įtrūkių ar tinkamai pagamintos detalės; nustatyti ar vienoda visų bandinių mikrostruktūra
2014-2014 Dviejų bėgių lūžių ekspertizė, nustatant lydinio (bėgio) ir terminio suvirinimo siūlės cheminę sudėtį, kietumo matavimai ir mikrostruktūros tyrimai
2014-2015 Plienų karšto štampavimo formų restauravimo pritaikant suvirinimo robotą koncepcijos sukūrimas ir įgyvendinimas
2014-2015 UAB "R&D Consulting" modernizuojamo autonominio robototrchninio įtaiso valdymo mikroprocesoriaus tvirtinimo sistemoje panaudotų vibroizoliacinių medžiagų ir sprendimų dinaminių charakteristikų tyrimas
2014-2014 Ekspertizė civilinėje byloje Nr.2-1018-797/2014
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T, 09T Gedzevičienė Dalia, Gedzevičius Irmantas, Dėl kai kurių netaisyklingos vartosenos atvejų suvirinimo srities mokslo darbuose // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011) p. 67-70. 2011
08T Gargasas Justinas, Gedzevičius Irmantas, Nagurnas Saulius, Termiškai purkštų dangų tyrimas ultragarsiniais metodais // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011) p. 75-78. 2011
08T Gargasas Justinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Gedzevičius Irmantas, Mikaliūnas Šarūnas, Elektrolankinio purškimo būdu užpurkštų dangų technologinių savybių tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 620-624. 2013
08T Chumakov E., Shukbarova S., Gedzevičius Irmantas, Gargasas Justinas, Исследование влияния величины предварительной пластической деформации на динамику искусственного старения // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013) p. 651-654. 2013
08T Gargasas Justinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Gedzevičius Irmantas, Experiential learning - creation and testing of sprayed coatings // World transactions on engineering and technology education (WTE&TE), Melbourne, Australia : World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE). ISSN 1446-2257. Vol. 13, no. 3 (2015) p. 368-371. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Kirvaitis Raimundas, Vaiškūnaitė Rasa, Nekrošius Liutauras, Urbanavičius Vytautas, Rybokas Mindaugas, Gedzevičius Irmantas, Juknevičius Linas, Bazaras Darius, Stankevičienė Jelena, Lasauskas Eduardas, Pruskus Valdas, Laukaitis Antanas, Adomavičienė Žibutė, Versekėnienė Daiva, Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2010 metų mokslinės veiklos apžvalga // , ; ISBN 1392-1436 (2011), [psl.: 340]
2012 Černašėjus Olegas, Lukauskaitė Raimonda, Rudzinskas Vitalijus, Višniakas Ivanas, Ščemeliovas Jevgenijus, Gedzevičius Irmantas, Višniakov Nikolaj, Inovatyviosios gamybos inžinerijos studijų programos metodikos nurodymų ir laboratorinių darbų rinkinys // , ; ISBN 9786094571312 (2012), [psl.: 577]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Gedzevičius Irmantas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Analysis of wire arc spraying process variables on coatings properties // Journal of achievements in materials and manufacturing engineering (JAMME). Vol. 12: Proceedings of the 12th International Scientific Conference "Achievements in Mechanical & Materials Engineering", (AMME'2003) Gliwice-Zakopane, Poland, December 07-10, 2003, Gliwice : International OCSCO World Press, 2003 p. 339-346.
2003-01-01 Gedzevičius Irmantas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Application of CDF fro the thermal spray process of wire arc spraying // Научно-технические проблемы прогнозирования надежности и долговечности конструций и методы их решения, Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2003 p. 598-604.
2003-01-01 Gedzevičius Irmantas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Lankinio purškimo fakelo dalelių tyrimas // Mechanika-2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 323-328.
2003-01-01 Gedzevičius Irmantas, Bolot R., Liao H., Coddet C., Valiulis Algirdas Vaclovas, Application of CFD for wire-arc nozzle geometry improvement // Thermal Spray 2003. Advancing the Science and Applying the Technology, p. 977-980.
2012-01-01 Modestavičius Donatas, Nagurnas Saulius, Gedzevičius Irmantas, Aktyvių saugos sistemų įtaka automobilio dinamikai // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012. p. 161-164.
2013-01-01 Gargasas Justinas, Gedzevičius Irmantas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Pokhmurska Hanna, Grund Thomas, Wielage Bernhard, Wear behavior and performance of coatings arc sprayed with cored wires // Werkstoffe und werkstofftechnische anwendungen. Band 50, Chemnitz : Institut fur Werkstoffwissenscaft und Werkstofftechnik, 2013 p. 374-380.
2015-01-01 Gargasas Justinas, Valiulis Algirdas Vaclovas, Gedzevičius Irmantas, Pokhmurska Hanna, The research of thermal arc sprayed coatings tribological properties by using rubber wheel test // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 693-697.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
prancūzų C1 C1 C1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Suvirinimo procesai
Antrosios pakopos Spalvotųjų metalų suvirinimas
Pirmosios pakopos Suvirinimo gamybos technologijos
Pirmosios pakopos Dangos ir jų technologijos
Pirmosios pakopos Specialių savybių medžiagos
Pirmosios pakopos Suvirinimo technologinės mašinos
Pirmosios pakopos Miltelinių medžiagų technologijos
Pirmosios pakopos Šiuolaikinės gamybos technologijos ir mašinos 2
Pirmosios pakopos Medžiagos mechatronikoje
Pirmosios pakopos Pramoninė integruota gamyba ir įmonių projektavimas (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Sujungimų technologijos
Pirmosios pakopos Šiuolaikinės gamybos technologijos ir mašinos 1
Pirmosios pakopos Inovatyvūs jungimo ir pjovimo būdai
Pirmosios pakopos Specialios medžiagos
Pirmosios pakopos Dangų technologijos
Pirmosios pakopos Suvirinimas statyboje
Pirmosios pakopos Specialūs suvirinimo ir pjovimo būdai
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2014 "Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas"
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- UAB „TUVlita“ technikos kontrolės tarnybos sertifikavimo centro valdymo tarybos narys.
2011-- MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-10-13 /
2012-- Technikos priežiūros tarnybos (TPT) sertifikavimo valdymo tarybos narys.
2013-- Lietuvos standartizacijos departamento, Technikos komiteto TK41 "Medžiagotyra ir suvirinimas" pirmininkas
2013-- Lietuvos suvirintojų asocijacijos tarybos narys
2014-- Respublikinio energetikų mokymo centro (REMC) Sertifikavimo skyriaus personalo sertifikavimo centro komiteto narys.