Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Marija Burinskienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1977
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1983
Lietuvos mokslo taryba docentas 1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2005
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilnius Organizacinis techninis kelių tiesimo trestas Inžinierė' 1977-1979
Vilniaus Organizacinis techninis kelių tiesimo trestas Inžinierė 1977-1978
VISI, VTU (dabar VGTU) Miestų statybos katedra Aspirantė, mokslinė bendradarbė, einanti docentės pareigas 1979-1987
VISI, VTU (dabar VGTU) Miestų statybos katedra Aspirantė, mokslinė bendradarbė, einanti docentės pareigas 1979-2016
VISI, VTU Miestų statybos katedra einanti docentės pareigas, docentė 1987-1992
VISI, VTU Miestų statybos katedra einanti docentės pareigas, docentė 1987-1992
VTU Miestų statybos katedra, Miestų statybos fakulteto dekanatas docentė, prodekanė 1992-1997
VGTU 'Nuo 1997 iki šiol Vilnius Teritorijų planavimo mokslo institutas direktorė'   VGTU Miestų statybos katedra ,Teritorijų planavimo mokslo institutas Miestų statybos katedros vedėja profesorė, Teritorijų planavimo mokslo instituto direktorė 1997-2016
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2007-2010 Telšių miesto bendrojo plano parengimas
2008-2009 Preparation of change of Molėtai town general plan. Confirm by Molėtai district municipality council, 25th of November 2010 decision B1-174. Position – manager Customer: Administration of Molėtai district municipality.
2008-2010 Molėtų miesto bendrojo plano keitimų rengimas
2008-2011 Rusnės miesto istorinės dalies vertingųjų savybių išvestinis apibendrinimas ir kultūros paveldo objektų duomenų bazės analizė bei istorinės - archyvinės medžiagos susisteminimas
2008-2011 Telšių senamiesčio teritorijos vertingųjų savybių išvestinis apibendrinimas ir kultūros paveldo objektų duomenų bazės analizė bei istorinės - archyvinės medžiagos susisteminimas
2008-2011 Rusnės miesto dalies, vad. Skirvytėle, vertingųjų savybių išvestinis apibendrinimas ir kultūros paveldo objektų duomenų bazės analizė bei istorinės - archyvinės medžiagos susisteminimas
2009-2010 Pasvalio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
2009-2010 Molėtų rajono Dubingių miestelio teritorijos bendrasis planas
2009-2010 Panevėžio aplinkelio intensyvios plėtros teritorijos nuo Panevėžio miesto iki magistralinio kelio (VIA Baltica) A9/272 specialusis planas
2009-2010 Daugų miesto teritorijos bendrojo plano rengimas (Išorės struktūra, socialinė-ekonominė dalis, kultūros paveldas, inžinerinė infrastruktūra)
2010-2011 "Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo plano" susisiekimo ir architektūrinė dalis
2010-2011 Teritorijų planavimo paslaugos: Širvintų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas
2010-2012 Geležinkelio stočių gyvenamųjų vietovių pavadinimo ir teritorijų ribų keitimo specialiųjų planų rengimas
2010-2010 Normatyvinio statybos techninio dokumento, nustatančio techninius reikalavimus gatvių projektavimui, parengimas
2010-2012 Širvintų miesto teritorijos bendrojo plano parengimas (apie 1200ha teritorijoje). Socialinė-ekonominė ir kultūros paveldo dalys
2011-2012 Sklypų Pasvalio rajone, Deveitonoų kaime specialusis ir detalusis planai
2011-2011 Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano rengimas
2011-2012 Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrasis planas
2011-2013 Molėtų rajono Giedraičių miestelio teritorijos bendrasis planas
2011-2013 Molėtų miesto Žvyrakalnio kvartalo detaliojo plano korektūra
2011-2013 Molėtų rajone esančių kapinių teritorijų plėtros detalieji planai
2011-2012 Alytaus rajono savivaldybės bendrojo plano keitimas
2011-2012 Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimas. Visuomeninio transporto ir dviračių infrastruktūros dalys
2011-2012 Dviračių transporto infrastruktūros plėtros planavimo taisyklės
2011-2012 Vietinės reikšmės vidaus kelių Kėdainių rajone specialiojo plano parengimas
2011-2012 Vietinės reikšmės vandens turizmo trasų Masčio ežere, Telšių mieste, specialiojo plano parengimas
2012-2013 Panevėžio rajono Šilų miestelio bendrasis planas
2012-2012 Galadusio kraštovaizdžio draustinio steigimo galimybių studija
2012-2012 VI Lietuvos urbanistinio forumo organizavimas
2012-2012 Studijos "Kombinuotų keleivių kelionių skatinimo, diegiant Park&Ride, Bike&Ride ir kitas koncepcijas, tyrimas" parengimas
2013-2014 Trakų rajono savivaldybės rekreacijos, turizmo, ir poilsio kompleksų išdėstymo specialiojo plano parengimas
2013-2013 Planuojamo prekybos paskirties centro, esančio Naugarduko g. 84, Vilniuje transportinio aptarnavimo studija
2013-2014 Panevėžio rajono Karsakiškio sen. Geležių miestelio teritorijos bendrasis planas
2013-2015 Anykščių rajono dviračių takų specialiojo plano parengimas
2013-2013 Studijos dėl miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemų, gatvių projektavimo ir statybos reglamentavimo tobulinimo parengimas
2013-2013 Lietuvos Respublikos teritorijos ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo), priežiūros ir kontrolės tvarkos parengimas
2014-2014 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatų projektavimą reglamentuojančio normatyvinio statybos techninio dokumento parengimas
2014-2014 Urbanizuotų teritorijų susiekimo sistemų planavimo normų projekto rengimas
2015-2015 Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas
2015-2015 Šiaulių miesto bazinės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu (Keu) paskaičiavimo ir miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu, urbanistiniu, ekologiniu požiūriu schemos patikslinimas
2015-2015 Kauno rajono Zapyškio miestelio teritorijos ribų plano ir Kačerginės, Kulautuvos, Zapyškio kurortinės vietovės ribų plano parengimas
2015-2015 Kauno rajono Kulautuvos miestelio teritorijos ribų plano parengimas
2015-2015 Kauno rajono Kačerginės miestelio teritorijos ribų plano parengimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 03T Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, Venckauskaitė Jūratė, Effects of quality of life on the price of real estate in Vilnius city // International Journal of Strategic Property Management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 15, no. 3 (2011) p. 295-311. 2011
02T, 04T Burinskienė Marija, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Tuminienė Faustina, Public transport integration into urban planning // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika.. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 2 (2011) p. 84-90. 2011
04S, 02T, 03T Griškevičiūtė-Gečienė Aušrinė, Burinskienė Marija, Towards creating the assessment methodology for urban road transport development projects // Technological and economic development of economy, Vilnius: Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 18, no. 4 (2012) p. 651-671. 2012
02T, 03B, 04T Staniūnas Mindaugas, Burinskienė Marija, Malienė Vida, Ecology in urban planning: mitigating the environmental damage of municipal solid waste // Sustainability, Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 4, iss.9 (2012) p. 1966-1983. 2012
02T Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, Lazauskaitė Dovilė, The assessment of quality of life in peripheral urban areas in Lithuania // Social sciences, New York : Science Publishing Group. ISSN 2326-9863. Vol. 2, iss. 6 (2013) p. 222-230. 2013
04S, 02T Rudzkienė Vitalija, Burinskienė Marija, Suvokiamas socialinis teisingumas ir jo reikšmė regionų plėtrai // Viešoji politika ir administravimas, Vilnius : Mykolo Romero universitetas. ISSN 1648-2603. 2013, T. 12, nr. 4 p. 595-609. 2013
03H Jurevičienė Jūratė, Burinskienė Marija, The landscape of Panemunė castles: value and protection problems // Journal of sustainable architecture and civil engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 2029-9990. Vol. 2, no. 3 (2013) p. 3-9. 2013
02T, 03T Jakimavičius Marius, Burinskienė Marija, Multiple criteria assessment of a new tram line development scenario in Vilnius city public transport system // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 28, no. 4 (2013) p. 431-437. 2013
02T Zagorskas Jurgis, Paliulis Gražvydas Mykolas, Burinskienė Marija, Venckauskaitė Jūratė, Rasmussen Torben Valdbjørn, Energetic refurbishment of historic brick buildings: problems and opportunities // Environmental and Climate Technologies, Warsaw : Versita. ISSN 1691-5208. Vol.12 (2013) p. 20-27. 2013
03T, 02T Grigonis Vytautas, Burinskienė Marija, Paliulis Gražvydas Mykolas, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Dumbliauskas Vytautas, Barauskas Andrius, Modelling a passenger car system based on the principles of sustainable mobility in Vilnius City // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 29, no. 3 (2014) p. 334-341. 2014
02T, 04T Zagorskas Jurgis, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Burinskienė Marija, Blumberga Andra, Blumberga Dagnija, Thermal insulation alternatives of historic brick buildingsin Baltic Sea Region // Energy and buildings, Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0378-7788. 2014, Vol. 78 p. 35-42. 2014
03T, 02T Burinskienė Marija, Gusarovienė Modesta, Miestų urbanistinės plėtros įtaka teritorijų viešojo transporto organizavimo lygiui // Mokslas – Lietuvos ateitis: K. Šešelgio skaitymai – 2015, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 1 (2015) p. 110-120. 2015
02T Burinskienė Marija, Lazauskaitė Dovilė, Bielinskas Vytautas, Preventive indicators for creating brownfields // Sustainability, Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 7, iss. 6 (2015) p. 6706-6720. 2015
02T Bielinskas Vytautas, Burinskienė Marija, Apleistų teritorijų konversijos įgyvendinimo galimybės Lietuvos miestuose // Mokslas – Lietuvos ateitis: K. Šešelgio skaitymai – 2015, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 1 (2015) p. 30-39. 2015
01P, 02T Lazauskaitė Dovilė, Burinskienė Marija, Podvezko Valentinas, Subjectively and objectively integrated assessment of the quality indices of the suburban residential environment // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 19, no. 3 (2015) p. 297-308. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Burinskienė Marija, Jakovlevas-Mateckis Konstantinas, Juškevičius Pranciškus, Klibavičius Antanas, Narbutis Bronislavas, Paliulis Gražvydas Mykolas, Rimkus Aleksas, Šliogeris Jurgis, Paulauskienė Zita, Kvedaras Vygaudas, Miestotvarka; ISBN 9786094570780 (2011), [psl.: 476]
2013 Juškevičius Pranciškus, Burinskienė Marija, Paliulis Gražvydas Mykolas, Gaučė Kristina, Urbanistika: procesai, problemos, planavimas, plėtra; ISBN 9786094574290 (2013), [psl.: 384]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
1985-01-01 Burinskienė Marija, Šavinis K., Экономические аспекты проектирования велосипедных дорог // Экономия материальных и энергетических ресурсов в строительстве, Вильнюс : ВИСИ, 1985 p. 69-71.
1998-01-01 Burinskienė Marija, Vilniaus miesto gatvių tinklo analizė ir prognozė // Civil engineering and environment: proceedings, Vilnius : Technika, 1998 p. 158-173.
2000-01-01 Burinskienė Marija, Database Creation and Their Utilization for Traffic Organization and the Needs of Public Transport // Nordic-Baltic Transport Research Conference, Riga, 2000
2001-01-01 Burinskienė Marija, Mačerinskienė Aida, Utenos apskrities turizmo plėtros kryptys // Regionų plėtra - 2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 52-55.
2001-01-01 Burinskienė Marija, Paliulis Gražvydas Mykolas, Analysis of Via Baltica 1st implementation stage in Lithuania // Mobilita'01, Bratislava : Slovenska technicka univerzita Bratislava, 2001 p. 161-166.
2003-01-01 Burinskienė Marija, Paliulis Gražvydas Mykolas, Premises of creation of sustainable urban transport system // Transport Means - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 30-32.
2003-01-01 Burinskienė Marija, Dzemydienė Dalė, Rudzinskienė Vitalija, An approach for recognition of significant factors for sustainable development strategies // Modelling and Simulation of Business Systems, Kaunas : Technologija, 2003 p. 90-96. [Duomenų bazės: ];
2003-01-01 Burinskienė Marija, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Моделирование транспортной ифраструктуры с использованием информационных систем // Социально-экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния, Екатеринбург, 2003 p. 120-124.
2004-01-01 Burinskienė Marija, Grigonis Vytautas, Strategic aims of public transport development (Vilnius case study) // Development of Urban Public Transport, Vilnius : Technika, 2004 p. 9-25.
2004-01-01 Burinskienė Marija, Paliulis Gražvydas Mykolas, Research of car parking and management in Lithuanian towns // Mobilita'04[elektroninis išteklius, Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004 p. 1-6.
2004-01-01 Burinskienė Marija, Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Особенности качества обслуживания общественным транспортом // Социально-экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния: материалы X международной (тринадцатой екатеринбургской) научно-практической конференции 14-15 июня 2004 года, Екатеринбург : Изд. АМБ, 2004 p. 151-155.
2005-01-01 Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, Nekilnojamojo turto rinkos kainą įtakojantys veiksniai // Parkas mieste - socialinis ir ekonominis veiksnys, Vilnius : Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2005 p. 51-62.
2005-01-01 Burinskienė Marija, Gaučė Kristina, Case study of mobility management in Lithuania // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 525-531. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Juškevičius Pranciškus, Burinskienė Marija, Quality factors for a residental environmental in urban planning // Proceedings of the 2nd WHO International Housing and Health Symposium, Vilnius : [s.n.], 2004 p. 515-529.
2005-01-01 Burinskienė Marija, Gaučė Kristina, Case study of mobility management in Lithuania // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-7.
2005-01-01 Zagorskas Jurgis, Burinskienė Marija, Compact city and integrated transportation system // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2005 p. [1-6].
2005-01-01 Zagorskas Jurgis, Burinskienė Marija, Compact city and integrated transportation system // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 652-657. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, An assessment of housing provision process and housing quality in Lithuania // Proceedings of the 2nd WHO International Housing and Health Symposium, Vilnius : [s.n.], 2004 p. 104-113.
2006-01-01 Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, Assessment of strategic innovation, knowledge economy for sustainable development of regions // The 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2006. Jointly with The 12th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2006. July 16-19, 2006 Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. VII, Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2006 p. 139-144. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, Application of qualitative analysis methods for market research // 4th international scientific conference "Business and management' 2006": 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-6].
2006-01-01 Rudzkienė Vitalija, Burinskienė Marija, Sustainable development in transition economy: trends and costs // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 112-117. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Burinskienė Marija, Gaučė Kristina, Development of accessibility and attractiveness of Vilnius // ECOMM 2006, Groningen : EPOMM association, 2006 p. [1-9].
2007-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Burinskienė Marija, Determination of factors that influence public transport // Urban transport XIII: urban transport and the environment in the 21st century, Southampton : WIT Press. p. 327-336. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, Application of qualitative analysis methods for market research // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 304-309. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Gaučė Kristina, Burinskienė Marija, Integration of mobility management into territorial planning process in Lithuania // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 959-966. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, Information models of urban development trends // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-9].
2008-01-01 Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, Information models of urban development trends // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 915-923. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Burinskienė Marija, Integration of public transport and urban planning // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1075-1080. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Burinskienė Marija, Integration of public transport and urban planning // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Gaučė Kristina, Burinskienė Marija, Integration of mobility management into territorial planning process in Lithuania // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-8].
2009-01-01 Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, Globalisation and benchmarking of development of nation state regional centres // EURO mini conference "Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development" (KORSD-2009): 5th international conference. September 30-October 3, 2009, Vilnius Lithuania, Vilnius : Technika, 2009 p. 69-74.
2010-01-01 Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, Methodology for strategic vision reconstruction of the e-government model // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2, Vilnius : Technika p. 796-801. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Burinskienė Marija, Lazauskaitė Dovilė, Mažų miestelių, bažnytkaimių, kaimo gyvenviečių perspektyvos // IV Lietuvos urbanistinis forumas. Urbanistinė drieka: miesto ir kaimo sandara, mokslo straipsnių rinkinys, Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2010 p. 34-39.
2011-01-01 Piktelytė-Andrijevskaja Vitalija, Burinskienė Marija, Mažeikių miesto paviršinio vandens taršos modeliavimas geoinformacinėmis sistemomis // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 193-198.
2011-01-01 Staniūnas Mindaugas, Burinskienė Marija, Assessment of greenhouse gases attributable to the waste management sector in urban planning // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 986-992. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Staniūnas Mindaugas, Burinskienė Marija, Assessment of greenhouse gases attributable to the waste management sector in urban planning // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 986-992.
2011-01-01 Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, Venckauskaitė Jūratė, Models of factors influencing the real estate price // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 873-878.
2011-01-01 Burinskienė Marija, Rudzkienė Vitalija, Venckauskaitė Jūratė, Models of factors influencing the real estate price // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 873-878. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa, Burinskienė Marija, Grigonis Vytautas, Trends of public transport development in Vilnius: passengers flows simulation and economical feasibility // 2012 International Conference on Electronics, Information and Communication Engineering (EICE 2012), March 1‐2, 2012, Macau, China. Lecture Notes in Information Technology, Newark : Information Engineering Research Institute, 2012 p. 98-104. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Burinskienė Marija, Lazauskaitė Dovilė, Tarptautinė ESPON programa // V Lietuvos urbanistinis forumas, Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 2012 p. 4-14.
2012-01-01 Burinskienė Marija, Griškevičiūtė-Gečienė Aušrinė, The improvement of the assessment methodology of the urban transport infrastructure projects // Transport Means - 2012: proceedings of the 16th international conference, October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2012 p. 179-182. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Rudzkienė Vitalija, Burinskienė Marija, Ценности и воспринимаемая социальная справедливость // Перспективы формирования самозвания: общество, культура, Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013 p. 215-221.
2013-01-01 Burinskienė Marija, Bardauskienė Dalia, Lietuvos 2007–2011 m. urbanistinių forumų veiklos apžvalga // VI Lietuvos urbanistinis forumas, Vilnius : Technika, 2013 p. 54-57.
2013-01-01 Blumberga Andra, Zogla Gatis, Zvaigznitis Kristaps, Blumberga Dagnija, Burinskienė Marija, Energy efficiency improvement potential in historical brick building // International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies 2013”: 54th Riga Technical University conference. 14-16 October, 2013, Riga, Latvia, Riga : RTU Press, 2013 p. 60-65.
2014-01-01 Burinskienė Marija, Gusarovienė Modesta, Gabrulevičiūtė Kristina, The impact of public transport lanes on the operating speed of buses // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Burinskienė Marija, Palevičius Vytautas, Paliulis Gražvydas Mykolas, Skrodenis Egidijus, Possibilities for the implementation of park and ride scheme in Vilnius city // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Zagorskas Jurgis, Burinskienė Marija, Paliulis Gražvydas Mykolas, Venckauskaitė Jūratė, Innovative solutions for energetic refurbishment of historic bricks buildings // International congress on energy efficiency and energy related materials (ENEFM'2013); Antalya, Turkey, 9-12 October 2013, Heidelberg : Springer International Publishing p. 477-482.
2014-01-01 Burinskienė Marija, Lazauskaitė Dovilė, ESPON duomenų taikymas sprendimų priėmimui pokriziniu laikotarpiu // VII Lietuvos urbanistinis forumas, Kaunas : KTU, 2014 p. 15-20.
2014-01-01 Burinskienė Marija, Gusarovienė Modesta, Gabrulevičiūtė Kristina, The impact of public transport lanes on the operating speed of buses // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2014-01-01 Burinskienė Marija, Palevičius Vytautas, Paliulis Gražvydas Mykolas, Skrodenis Egidijus, Possibilities for the implementation of park and ride scheme in Vilnius city // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-7.
2014-01-01 Burinskienė Marija, Rudzkis Paulius, Kanopka Adomas, Onshore wind farms: value creation for stakeholders in Lithuania // International congress on energy efficiency and energy related materials (ENEFM'2013); Antalya, Turkey, 9-12 October 2013, Heidelberg : Springer International Publishing p. 233-242.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
lenkų A2 B1 A1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Planavimo reglamentavimas ir demokratija
Antrosios pakopos Kelių ir gatvių tinklo planavimas
Antrosios pakopos Miestų plėtros valdymas
Antrosios pakopos Susisiekimo infrastruktūros planavimas
Pirmosios pakopos Miestotvarka
Pirmosios pakopos Transporto statiniai ir miestų planavimas
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2003-2005 Žingsnis po žingsnio į bevariklį transportą, STEP BY STEP
2006-2009 Sėkmingo aukšto lygio viešojo transporto valdymo ir plėtros principai, PROCEED
2006-2009 Sėkmingos keleivių sąmoningumą skatinančios akcijos ir judrumo valdymo strategijos, MAX
2010-2013 Klimato pasikeitimai, kultūros paveldas ir efektyvus energijos naudojimas paveldiniuose objektuose, COOL Bricks
2010-2013 Tarptautinio ESPON mokymo programos sukūrimas skatinant domėjimąsi ESPON 2013 žiniomis, ESPON Train
2011-2012 Kelių infrastruktūros saugumo gerinimas Baltijos jūros regione, BALTRIS
2011-2014 DIAUSS - Automobilių pramonės ir miestų inžinerijos studijų plėtra ir tobulinimas Serbijoje, DIAUSS
2012-2014 ESPON raiška Šiaurės Europos šalių kontekste, ENECON
2012-2014 Inovatyvūs architektūros paveldo regeneravimo metodai: Panemunės pilys, IAPRM
2014-2014 Europos teritorinės plėtros ir sanglaudos stebėjimo tinklo rezultatų taikymas, ESPONontheROAD
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2005-- INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC PROPERTY MANAGEMENT, 2005 m. Dalyvauja nuo/iki: 2005-01-01 /
2005-- JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 2005 m. Dalyvauja nuo/iki: 2005-01-01 /
2007-2007 Environment and pollution/interna7l and external housing environments, 2007 m. Dalyvauja nuo/iki: 2007-01-01 / 2007-12-31
2008-- TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY, 2008 m. Dalyvauja nuo/iki: 2008-03-26 /
2011-- Slovak Journal of Civil Engineering, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-01 /