Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Mantas Vilys
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas fizikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ie verslo administravimo magistras, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2012
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S VISELGAITĖ Daiva, Vilys Mantas, Peculiarities in construction of segmentation models: theory and practice // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 9, nr. 2 (2011) p. 171-184. 2011
04S Rimavičiūtė Sandra, Vilys Mantas, Assessment of competition in the banking sector of Lithuania // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014) p. 56-63. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2014 Jakubavičius Artūras, Strazdienė Gražina, Vilys Mantas, Burinskienė Aurelija, Žemaitis Eigirdas, Pipirienė Vida, Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika; ISBN 9786094576959 (2014), [psl.: 219]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Jakubavičius Artūras, Vilys Mantas, Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 267-272. [Duomenų bazės: ];
2008-01-01 Vilys Mantas, Tarptautinio marketingo strategijos plėtojant aukštąsias technologijas // Verslas XXI amžiuje, Vilnius : Technika, 2008 p. 208-216.
2008-01-01 Jakubavičius Artūras, Vilys Mantas, Technology audit: initial tool for supporting innovation in SMEs // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 362-367.
2013-01-01 Panavaitė Eglė, Vilys Mantas, Innovational services importance in the area of housing modernization // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 69-74.
2014-01-01 Grabštunovič Liucyna, Vilys Mantas, Significance of international logistics development // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 146-153.
2014-01-01 Choca Andrej, Vilys Mantas, Marketingas plėtojant elektroninę prekybą // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 128-136.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Inovacijų vadyba
Antrosios pakopos Inžinerinė vadyba
Antrosios pakopos Inovacijų projektavimas ir marketingas
Antrosios pakopos Inovacijų teorija
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Inovacijų ekonomika)
Pirmosios pakopos Patentotyra ir intelektinės nuosavybės teisė
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (spec. Tarptautiniai ekonominiai ryšiai)
Pirmosios pakopos Inovacijų teorija
Pirmosios pakopos Vadybos pagrindai
Pirmosios pakopos Inovacijų vadyba
Vientisosios Vadyba