Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kamilė Taujanskaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis, įstaigų finansų valdymo specializacija (diplomas su pagyrimu) 2009
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis, finansų inžinerijos specializacija 2011
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Socialinių mokslų daktaro laipsnis, ekonomika (04S) 2016
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Finansų inžinerijos katedros lektorė 2014-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Prodekanė 2016--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Finansų inžinerijos katedros docentė 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Ekonomika, 04S Taujanskaitė Kamilė; Jurevičienė, Daiva. Asmeninių finansų valdymo ypatumai ekonominio nestabilumo sąlygomis. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 104-111. 2010
Ekonomika, 04S Taujanskaitė, Kamilė. Namų ūkių finansinės elgsenos pokyčiai ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje. Practice and research in private and public sector-11. Vilnius : MRU, 2011. ISSN 2029-7378, p. 215-223. 2011
Ekonomika, 04S Taujanskaitė, Kamilė; Milčius Eugenijus. Impact of financial crisis on Lithuanian households‘ ability to manage budgets. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012". Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 233-240. 2012
Ekonomika, 04S Taujanskaitė, Kamilė; Milčius Eugenijus. Development and sustainability risks of Lithuanian consumer credit market. Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 1185-1196. 2014
Ekonomika, 04S Taujanskaitė, Kamilė; Milčius Eugenijus. Management of household expenditure by using value decomposition technique. 1st International Conference on Business Management, July 2nd - 3rd, 2015, Valencia (Spain). Valencia : Universitat politècnica de València, 2015, p. [1-4]. 2015
Ekonomika, 04S Taujanskaitė, Kamilė; Milčius Eugenijus; Rutkauskas, Aleksandras Vytautas. Integrated cross-disciplinary approach to household expenditure management. Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 26, no. 5 (2015), p. 489-499. 2015
Ekonomika, 04S Jurevičienė, Daiva; Taujanskaitė, Kamilė; Sukačevskytė, Vytautė. Indirect factors affecting personal solvency: empirical analysis of Lithuanian consumer credit market. European scientific journal. Macedonia : European scientific institute. ISSN 1857-7881. Vol. 12, no. 1 (2016), p. 157-174. 2016
Ekonomika, 04S Taujanskaitė, Kamilė. Daktaro disertacija „Asmeninio vartojimo piniginių srautų formalizuoto valdymo sistema“ , 2016 m. 2016
Ekonomika, 04S Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus; Dobrovolskienė Nomeda. Use of quantitative criteria in the management of personal consumption expenditure: challenges and opportunities. Journal of business economics and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 3 (2017), p. 355-373. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-02-28 13 - oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „VERSLAS XXI AMŽIUJE“. Pranešimo tema: „Asmeninių finansų valdymo ypatumai ekonominio nestabilumo sąlygomis“.
2011-05-30 1– oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘Practice and Research In Private And Public Sector’2011”. Pranešimo tema: ‘The Changes in Household Financial Behaviour During Economic Crisis in Lithuania’.
2012-05-30 7 – oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘Business and Management‘2012’. Pranešimo tema: ‘Impact of Financial Crisis on Lithuanian Households‘s ability to manage their Budgets‘.
2013-11-14 1 – oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘Contemporary Issues in Business, Management and Education‘2013’. Pranešimo tema: ‘Development and Sustainability Risks of Lithuanian Consumer Credit Market‘.
2015-05-28 15 – oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practitioners Views‘. Pranešimo tema: ‘Integrated Cross Disciplinary Approach to Household Expenditure Management‘. Brno, Čekija.
2015-07-02 1 – oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘International Conference on Business Management’. Pranešimo tema: ‘Management of Household Expenditure by Using Value Decomposition Technique‘. Valencija, Ispanija.
2015-11-14 4 – oji tarptautinė mokslinė konferencija "Contemporary Issues in Business, management and Educartion'2015". Pranešimo tema: "Consumer Behavior of Bank Clients: Patterns and Influence on Performance of Commercial Banks".
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
vokiečių B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Šiuolaikinė ekonomika
Pirmosios pakopos Asmeninių finansų ekonomika
Pirmosios pakopos Finansinių teorijų raida
Pirmosios pakopos Asmeninių finansų valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Person Premier Lietuva "Profesionalus bendravimas. Sudėtingų situacijų valdymas" (16 ak. val.) 2011-2011
Synergy Finance Lietuva "Profesionalaus investuotojo akademija" (10 savaičių intensyvūs mokymai) 2012-2012
Žinių visuomenės institutas, Europos socialinio fondo agentūra ir Ino Laboratorija Lietuva "Inovacijų valdymas: vertės ir verslo modeliavimo inovacijos" (8 ak. val.) 2012-2012
Brno Technikos universitetas Čekija Dalyvavimas tarptautiniame ERASMUS IP (intensyvios programos) projekte: „Conducting Interdisciplinary Research in Cross-Cultural Environment“ 2014-2014
Heilbronn universitetas Vokietija Dalyvavimas tarptautiniame ERASMUS IP (intensyvios programos) projekte: „Female Endeavor and Social Entrepreneurship“. 2015-2015
ES Komisija (EK) ir ES Parlamentas (EP) Belgija Vizito Europos Sąjungos (ES) institucijose Briuselyje metu susipažinta su jų veikla, ES ir Lietuvai svarbių ekonominės politikos sprendimų priėmimo ypatumais, aptarta ir palyginta Lietuvos makroekonominė situacija kitų ES šalių kontekste, euro įvedimo aplinkybės, ateities perspektyvos ir galimos grėsmės. 2015-2015
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje Lietuva Projektas "Enterprise +", "Innovative Potential Meets Experience" (16 ak. val.) 2015-2015
Lietuvos laisvosios rinkos institutas Lietuva "Realistinė ekonomikos analizė II: kritiškai, profesionaliai, netradiciškai" (21 ak. val.) 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva "Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas" (21 ak. val.) 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva "Dokumentų valdymas ir administracinė kalba" (8 val.) 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva "Viešasis kalbėjimas akademinėje aplinkoje" (8 val.) 2017-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva "Pakitęs studentų pasiekimų vertinimas pagal tris lygmenis" 2017-2017
CEEMAN Slovėnija "Program Management Seminar" (21 ak. val.) 2017-2017
Valencijos Politechnikos universitetas Ispanija Dalyvavimas universitetų administraciniam personalui skirtuose mokymuose 2018-2018
Baskų krašto universitetas Ispanija Stažuotė Ekonomikos ir verslo fakultete 2018-2018
Palermo universitetas Italija Dėstymo vizitas Ekonomikos, verslo ir statistiko fakultete 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2015 Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimo projektas (INOVEKS). Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), projektas finansuotas Europos regioninės plėtros ir Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas: didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi. Projekto metu teiktos ekspertinės konsultacijos finansavimo, paskolų gavimo klausimais.
Kita veikla
Nuo 2017 m. VGTU Verslo vadybos fakulteto Studijų komiteto narė
Nuo 2015 m. paskaitų ir diskusijų vedimas mokslo festivalyje "Erdvėlaivis Žemė"
Nuo 2016 m. I-osios Lietuvoje "Finansų olimpiados" užduočių ruošimo ir vertinimo komisijos narė (olimpiada rengta VGTU bendradarbiaujant su Nasdaq)
Nuo 2008 m. aktyviai domimasi moksliniais tyrimais asmeninių finansų valdymo srityje, atliekami moksliniai tyrimai susiję su namų ūkių ekonomika.