Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Irena Miculevičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas romanų-germanų kalba ir literatūra, aukštasis išsilavinimas 1982
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Joniškio vid.m-la (Molėtų raj) vokiečių kalbos mokytoja 1983-1984
LŠM Kalbų kursai suaugusiems Vokiečių kalbos dėstytoja 1985-1994
Žurnalas„Veidas“ vertėja 1990-1994
AB"Biseris" Vertėja 1990-1994
VGTU lektorė 1994--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Filologija Miculevičienė,Irena. Profesinės vokiečių kalbos mokymas/ Irena Miculevičienė// Santalka. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X.T.14, nr.2 (2006), p.36-39 2006
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Miculevičienė Irena, Lesebuch für Bauingenieure; ISBN 9789955289463 (2012), [psl.: 138]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-05 Miculevičienė,Irena. Sprachspiele als ein wichtiges Lehr-und Lernmittel im DaF-Unterricht// Kalbiniai žaidimai – svarbi užsienio kalbos mokymo ir mokymosi priemonė: International Conference: Towards a Better Language Education, 29-30 June 2009. Vilnius (Tarptautinė konferencija: Bendras siekis – kokybiškesnis kalbų mokymas/is) Lietuvos kalbų pedagogų asociacija. Mykolo Riomerio universitetas, ISBN 978-9955-880-52-3.2009,p.39-41 Prieiga per interneto: http://www.lkpa.uki.vu.lt/
2014-06-10 Pranešimas 8-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarptautinėje konferencijoje „Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas Europoje:įvairovė,kokybė,reikšmė mobilumui ir darbui“ tema „Naujos tendencijos užsienio kalbų mokyme“
2015-11-20 Pranešimas II-oje VGTU tarptautunėje konferencijoje:"Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje:teorija ir praktika " tema"Informacinių technologijų taikymas užsienio kalbų mokyme"
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A1
lenkų A1 A2 A1
rusų C1 C1 C1
vokiečių C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Vokiečių kalba 3
Pirmosios pakopos Vokiečių kalba 1
Pirmosios pakopos Vokiečių kalba 2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Goethe Institute Vilnius Lithuania,Vilnius Vocational enhancement seminar 2007-2007
Vilniaus Goethes institutas Lietuva Seminaras „Užsienio kalbos dėstymas aukštosiose mokyklose 2007-2007
Talino Goethes institutas Estija,Piarnu Seminaras „Gut – besser – am besten: wir können noch besser. Evaluation von Sprachkursen und Prüfungen in der Subregion Baltikum“ 2009-2009
Rygos Goethes institutas Latvija,Turbas Seminaras“ Blended learning – Sprachkurse und Deutsch lernen mit Hilfe der Lernplattform“Moodle“ Seminare 2009-2009
Rygos Goethes institutas Latvija,Llilaste Seminaras „Praxisorientierte Arbeit mit Lesetexten. Pruefungen B2,C1 2010-2010
DAAD(Deutscher Akademischer Austauschdienst) Latvia,Riga Vocational enhancement seminar „Didaktik der Fachsprachen fuer den studienbegleitenden Deutschunterricht an Hochschulen 2010-2010
DAAD(Deutscher Akademischer Austauschdienst) Ryga,Latvija Kvalifikacijos kėlimo kursai„Didaktik der Fachsprachen fuer den studienbegleitenden Deutschunterricht an Hochschulen“ 2010-2010
Seinajoki universitetas Suomija Vokiečių kalbos dėstymas, pagal Erazmus dėstytojų mainų programą 2010-2010
University of Seinajoky Finland Teaching under the Erasmus program 2010-2010
VGTU Vilnius,Lietuva Kursai,supažindinantys su darbu „Moodle“platformoje“Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje 2012-2012
Šiuolaikinių didaktikų centras Vilnius Seminaras“Suaugusių mokymas:dėstymo metodai“ 2012-2012
Miuncheno Goethes institutas Vokietija, Miunchenas Pasiruošimas ir egzaminas nuotoliniu būdu egzaminuotojo vardui gauti.Miuncheno Goethes institutas suteikė sertifikatu patvirtintą egzaminuotojo vardą, suteikiantį teisę visame pasaulyje egzaminuoti ir vertinti A1,B1 ir B2 lygių egzaminus Goethes institute 2012-2013
Vilniaus Goethes institutas Lietuva,Vilnius Seminaras Goethes instituto stipendiatams 2013-2013
Miuncheno Goethes institutas Vokietija,Miunchenas Kvalifikacijos kėlimo nuotoliniai seminarai vokiečių kalbos dėstytojams “Auffrischung:Methodik/Didaktik im DAF-Unterricht 2013-2013
Rygos Goethes institutas Latvija,Ryga Seminaras“ Prüferschulung Goethe Zertifikat B1“ 2013-2013
Miuncheno Goethes institutas Vokietija,Gautingas Tobulinimosi kursai, gavus Goethes instituto stipendiją, Tema : Dėstymo metodika ir didaktika 2013-2013
Miuncheno Goethes institutas Vokietija Pasiruošimas ir egzaminas egzaminuotojo vardui gauti.Miuncheno Goethes institutas suteikė sertifikatu patvirtintą egzaminuotojo vardą, suteikiantį teisę visame pasaulyje egzaminuoti ir vertinti A2 ir C1 lygių egzaminus Goethes institute 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2009 Dalyvavau Vokietijos Žemutinės Saksonijos mokslo ir kultūros ministerijos parengtame projekte“Förderung kleiner europäischer Sprachen“ , kuriam parengiau 90 valandų A1 lygio lietuvių kalbos intensyvų kursą vokiečiams ir dėsčiau jį Braunšveigo (Vokietija) Carol- Wilhelmina Technikos Universitete
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2010-2015 Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė
Kita veikla
Bendradarbiauju su Goethes institutu, dėstau Valstybinių institucijų kalbų centre