Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vaidotas Vaišis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas aplinkos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas aplinkos inžinerijos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Aplinkos Apsaugos katedra laborantas asistentas 2000-2001
VGTU Aplinkos Apsaugos katedra asistentas 2002-2005
VGTU Aplinkos Apsaugos katedra docentas 2005--
VGTU Mokslo direkcija direktoriaus pavaduotojas 2006-2011
VGTU Mokslo direkcija direktorius 2011--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2005-2006 Gamyklų išmetamų teršalų tyrimai, poveikio aplinkos orui vertinimas ir TIPK leidimų paruošimas ir derinimas.
2005-2006 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gyvenamosios zonos aplinkos tyrimai, įvertinimas ir rekomendacijų parengimas.
2005-2006 Aplinkos oro taršos ir triukšmo tyrimai bei mažinimo priemonių diegimas AB “KLASCO”.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Baltrėnas, Pranas; Vaišis, Vaidotas [Vaishis, V.]. Oil product uptake by biosorbents // Chemical and petroleum engineering : translated from Russian. London: Kluwer Academic. ISSN 0009-2355. 2004, Vol. 40, no. 1-2, p. 54-58. 2004
04T Baltrėnas, Pranas; Vaišis, Vaidotas. Biosorbentas : patentas. Vilnius, 2005. 2005
04T Baltrėnas, Pranas [Baltrenas, P.]; Vaišis, Vaidotas [Vjsis, V.]. An experimental study of styrene aerosol adsorption // Chemical and petroleum engineering : translated from Russian. London: Kluwer Academic. ISSN 0009-2355. Vol. 41, no. 3-4 (2005) 2005
04T Baltrėnas, Pranas; Vaišis, Vaidotas. Naftos produktų sorbentai aplinkosaugoje : monografija. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2007. 2007
04T Vaišis, Vaidotas; Januševičius, Tomas. Modelling of noise level in the northern part of Klaipėda city // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 17, no. 3 (2009), p. 181-188. 2009
04T Vaišis, Vaidotas; Šuksta, Lidija. Experimental analysis of iron impact on heavy metal (copper) migration in the soil / Vaidotas Vaišis, Lidija Šuksta // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 18, no. 4 (2010), p. 306-311. Prieiga per internetą: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/jeelm.2010.35. 2010
04T, 08T, 03B Mažeikienė Aušra, Vaiškūnaitė Rasa, Vaišis Vaidotas, Oil removal from runoff with natural sorbing filter fillers // Journal of environmental management, London : Elsevier Ltd.. ISSN 0301-4797. Vol. 141 (2014) p. 155-160. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Baltrėnas Pranas, Vaišis Vaidotas, Digital modelling of oil product sorption process // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 20-24. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Baltrėnas Pranas, Vaišis Vaidotas, Digital modelling of oil product sorption process // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2007-01-01 Šuksta Lidija, Vaišis Vaidotas, Methodology of heavy metals migration forms in the soil and iron impact on the soil // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 388-396.
2007-01-01 Baltrėnas Pranas, Vaišis Vaidotas, Naftos produktus sugeriančio biosorbento iš vietinių žaliavų terminis modifikavimas // Naftos ir kitų aplinką teršiančių medžiagų biodegradacija: mokslinės konferencijos, skirtos VšĮ "Grunto valymo technologijos" gamybinės ir eksperimentinės veiklos 10-mečiui, pranešimų rinkinys, Vilnius : Apyaušris, 2007 p. 51-58.
2007-01-01 Januševičius Tomas, Vaišis Vaidotas, Triukšmą sugeriančių sienelių apžvalga ir taikymas urbanizuotoje teritorijoje // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 324-330.
2008-01-01 Andrukonytė Katažina, Vaišis Vaidotas, Route optimization application in waste collection systems // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 325-333.
2008-01-01 Vaišis Vaidotas, Probst Wolfgang, Januševičius Tomas, Noise prediction researches and modeling near by siauliai railway station // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2008-01-01 Vaišis Vaidotas, Probst Wolfgang, Januševičius Tomas, Noise prediction researches and modeling near by siauliai railway station // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 416-422. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Aplinkos procesų modeliavimas
Antrosios pakopos Terminis atliekų utilizavimas
Pirmosios pakopos Žmogus ir aplinka
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2001-2004 NORDIC, KD/250/4351/2001, “Bioremediation of polluted environment”
2003-2005 COST, No.: 859, “Phytotechnologies to promote sustainable land use management and improve food chain safety” (member of managing board)
2003-2005 NORDIC, FIN – 15, “Transport impact on environment”
2011-2011 Tyrėjų naktis 2011, LT-2011