Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Saulius Vasarevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinierius, ekonomistas, aukštasis išsilavinimas 1989
Vilniaus technikos universitetas žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos krypties magistras, aukštasis išsilavinimas 1992
Vilniaus technikos universitetas daktaras 1995
Vilniaus Gedimino technikos universiteto taryba docentas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas inžinierius 1989-1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas doktorantas 1991-1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas mokslinis bendradarbis 1995-1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vyresnysis mokslo darbuotojas 1999-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vyriausiasis mokslo darbuotojas 2008-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas katedros vedėjas 2013--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2010 Panevėžio apskrities atliekų tvarkymo studija
2010-2011 Aplinkos oro kokybės valdymo Klaipėdos mieste programos 2011-2013 metams parengimas
2012-2012 Aplinkos garso slėgio lygio (AGS) matavimai, siekiant nustatyti foninį triukšmą, kombinuoto ciklo Lietuvos elektrinėje pagal ankstesnius triukšmo lygio matavimu
2012-2012 Paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas
2013-2013 Atliekų tvarkymo eksperto paslaugos ruošiant Atliekų tvarkytojų valstybės registrą, bendra paslaugų apimtis 21 valanda
2013-2013 3 projekto paraiškų aplinkosauginis-techninis vertinimas
2014-2015 Rokiškio rajono savivaldybės 2015-2020 metų atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių parengimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Vasarevičius Saulius, Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Investigation and evaluation of green waste composting parameters // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 20, iss. 6 (2011) p. 1603-1609. 2011
04T Vilniškis Rokas, Baltrėnas Pranas, Vasarevičius Saulius, Baltrėnaitė Edita, Research and assessment of biogas evolved during anaerobic digestion of biodegradable agricultural waste // Ecological Chemistry and Engineering S, Opole : Opole University. ISSN 1898-6196. Vol. 18, no. 4 (2011) p. 409-427. 2011
04T Baltrėnas Pranas, Buckus Raimondas, Vasarevičius Saulius, Modelling of the computer classroom electromagnetic field // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 3 (109) p. 75-80. 2011
04T Vasarevičius Saulius, Investigation and evaluation of H2S emissions from a municipal landfill // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 1 (2011) p. 12-20. 2011
04T Bradulienė Jolita, Vasarevičius Saulius, Žvyrkelio dulkėjimo ir aplinkos sąlygų sąryšio statistinis įvertinimas, dulkėjimui mažinti naudojant tirpalą melasos pagrindu // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011) p. 5-11. 2011
04T Vasarevičius Saulius, Baltrėnas Pranas, Vaitiekūnas Petras, Idzelis Raimondas Leopoldas, Zagorskis Alvydas, Biological air treatment efficiency of straw bio-charge // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 10, no. 10 (2011) p. 1573-1578. 2011
04T Baltrėnas Pranas, Buckus Raimondas, Vasarevičius Saulius, Research and evaluation of the intensity parameters of electromagnetic fields produced by mobile communication antennas // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no.4 (2012) p. 273-284. 2012
04T Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Siddiqui Asif A., Clogging test of landfill leachate drainage using different fillers // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 4 (2012) p. 301-306. 2012
04T Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Analysis of a municipal landfill drainage layer using tyre shreds and rubble // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012) p. 430-434. 2012
04T Bradulienė Jolita, Vasarevičius Saulius, The impact on grass vegetation of materials reducing gravel road dustiness // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 4 (2012) p. 288-296. 2012
04T Zagorskis Alvydas, Baltrėnas Pranas, Vasarevičius Saulius, Rimeika Mindaugas, Investigations on the sustainability of a biofilter with activated packing materials of different origins // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 11, no. 4 (2012) p. 773-782. 2012
04T Vasarevičius Saulius, Batavičius Tadas, Experimental tests on the influence of waste covering layer on odour reduction // Ecological Chemistry and Engineering S, Opole : Opole University. ISSN 1898-6196. Vol. 20, no.3 (2013) p. 543-554. 2013
04T Kačinskaja Irina, Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Kokybiniai sąvartyno filtrato tyrimai ir vertinimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 356-362. 2013
04T Vasarevičius Saulius, Kadūnas Kęstutis, Baltrėnaitė Edita, Comparison of requirements for environmental protection and a model for evaluating contaminated sites in Lithuania // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 19, no. 1 (2013) p. 63-77. 2013
04T Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Influence of total precipitation and air temperature on the composition of municipal landfill leachate // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 12, no. 1 (2013) p. 175-182. 2013
04T Bradulienė Jolita, Vasarevičius Saulius, Investigations of gravel road dust minimization by applying different salt solutions // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 23, iss. 3 (2014) p. 943-948. 2014
04T Baltrėnas Pranas, Vasarevičius Saulius, Kazlauskienė Agnė, Chlebnikovas Aleksandras, Naujos kartos konstrukcijos vieno lygio daugiakanalio ciklono eksperimentiniai tyrimai // Jaunųjų mokslininkų darbai, Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2014, Nr. 2(42) p. 139-145. 2014
04T Sąvartynų drenažinio sluoksnio užpildas. Autoriai: Vasarevičius Saulius, Bazienė Kristina, 2015-03-25. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Baltrėnas Pranas, Vasarevičius Saulius, Brannvall Evelina, Evaluation of enviromental impact by transport systems // Transport means - 2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 7-11.
2004-01-01 Baltrėnas Pranas, Fröhner Klaus-Dieter, Vasarevičius Saulius, Zabel Jürgen, Grenzwerte für gefährliche Arbeitsstoffe im Transformationsprozess // Arbeit + Gesundheit in effizienten Arbeitssystemen, Dortmund : GfA-Press, 2004 p. 229-232.
2004-01-01 Greičiūtė Kristina, Vasarevičius Saulius, Investigation of the effects of explosion training on quantity of soil organic matter in Lithuania's firing grounds // Proceedings of the Conference on Sustainable Range Management New Orleans, Louisiana: January 5 - 8, 2004, Louisiana : Battelle, 2004 p. 1-9.
2004-01-01 Fröhner K.-D., Baltrėnas Pranas, Vasarevičius Saulius, Zabel J., Establishing occupational exposure limits in a small country in transition // XVIII Annual International Ergonomics and Safety Conference. May 19-22, 2004 Houston, Texas USAelektroninis išteklius, Houston, 2004 p. 21-24.
2005-01-01 Kindurytė Rita, Oškinis Vytautas, Vasarevičius Saulius, Researches of noise from motor transport on the highway Vilnius – Prienai – Marijampolė // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5.
2005-01-01 Vasarevičius Saulius, Greičiūtė Kristina, Soil pollution with heavy metals in territories, used for military transport needs in Lithuanian military grounds // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 300-305. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Vasarevičius Saulius, Greičiūtė Kristina, Soil pollution with heavy metals in territories, used for military transport needs in Lithuanian military grounds // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6.
2005-01-01 Kindurytė Rita, Oškinis Vytautas, Vasarevičius Saulius, Researches of noise from motor transport on the highway Vilnius – Prienai – Marijampolė // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 203-207. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Mikalajūnė Audronė, Vasarevičius Saulius, Žolinės augalijos gebėjimas kaupti manganą iš dirvožemio // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 122-129.
2007-01-01 Bradulienė Jolita, Vasarevičius Saulius, Cheminių junginių naudojimas žvyrkelių dulkėtumui mažinti // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 110-120.
2007-01-01 Vaitkevičius Laurynas, Vasarevičius Saulius, Evaluation of green waste cmposting researches results // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 187-195.
2007-01-01 Kvasauskienė Rasa, Vasarevičius Saulius, Komunalinių atliekų deginimo aktualumas // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 487-494.
2008-01-01 Mineikaitė Asta, Vasarevičius Saulius, Analysis and evaluation of heavy metals in Vilnius Žirmūnai municipality traffic streets sweep // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 334-344.
2008-01-01 Bradulienė Jolita, Vasarevičius Saulius, Experimental investigation of solution „Safecote“ usage to reduce road dustiness // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Balionis Piotr, Bradulienė Jolita, Vasarevičius Saulius, Laboratory testing of road dust suppressants // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 533-541.
2008-01-01 Baltrėnas Pranas, Vasarevičius Saulius, Komunalinių atliekų tvarkymo būklės vertinimas taikant pokyčių indikatorius // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 36-49.
2008-01-01 Kvasauskienė Rasa, Vasarevičius Saulius, Siga Aleksandr, The research on the influence of municipal waste combustion to the emission of heavy metals // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 407-415. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Bradulienė Jolita, Vasarevičius Saulius, Experimental investigation of solution „Safecote“ usage to reduce road dustiness // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 460-465. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Stučka Povilas, Vilutiene Valentina, Baublys Juozas, Vasarevičius Saulius, Transporto taršos tyrimai Žirmūnų mikrorajone ir jos mažinimo galimybės // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 50-57.
2008-01-01 Kvasauskienė Rasa, Vasarevičius Saulius, Siga Aleksandr, The research on the influence of municipal waste combustion to the emission of heavy metals // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-9].
2008-01-01 Kvasauskienė Rasa, Vasarevičius Saulius, Sunkiųjų metalų koncentracijų komunalinių atliekų pelenuose tyrimas ir vertinimas // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 263-272.
2010-01-01 Bradulienė Jolita, Vasarevičius Saulius, Chloridų koncentracijos žvyrkelio aplinkos dirvožemyje // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 43-48.
2010-01-01 Abaravičius Tomas, Vasarevičius Saulius, Eksperimentiniai kombinuotosios pakuotės deginimo tyrimai // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 5-10.
2010-01-01 Juškaitė Loreta, Vasarevičius Saulius, Volatile organic compounds emissions dependence on environmental conditions research findings // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 11-18.
2010-01-01 Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Komunalinių atliekų sąvartyno filtrato susidarymo ir sudėties įvertinimas // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 146-151.
2011-01-01 Bradulienė Jolita, Vasarevičius Saulius, Statistical evaluation of relationship between the gravel road dustiness and environmental conditions when mixtures of molasses based solution and CaCl2 for reducing dustiness are used // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 37-42. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Bradulienė Jolita, Vasarevičius Saulius, Statistical evaluation of relationship between the gravel road dustiness and environmental conditions when mixtures of molasses based solution and CaCl2 for reducing dustiness are used // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 37-42.
2011-01-01 Vasarevičius Saulius, Bazienė Kristina, Effect of precipitation on leachate parameters causing colmatation of landfill drainage layer // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 432-436.
2011-01-01 Vasarevičius Saulius, Bazienė Kristina, Effect of precipitation on leachate parameters causing colmatation of landfill drainage layer // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 432-436. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Skirtingos sudėties drenažinio sluoksnio poveikis sąvartyno filtrato sudėčiai // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 95-99.
2011-01-01 Navickas Mindaugas, Vasarevičius Saulius, Experimental investigation of particle movement in turbulent flow through rectangular elbow // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 168-171.
2012-01-01 Batavičius Tadas, Vasarevičius Saulius, Construction and demolition debris as a waste cover for odour reduction // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 165-170.
2014-01-01 Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Nickanor Ndeyapo, Research of landfill drainage layer clogging // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Bazienė Kristina, Vasarevičius Saulius, Nickanor Ndeyapo, Research of landfill drainage layer clogging // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-6.
2015-01-01 Podniece Ilze, Beloborodko Anna, Vasarevičius Saulius, Rosa Marika, Identification of industrial symbiosis flows in Valmiera region, Latvia // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 135-141.
2015-02-03 Vasarevičius Saulius, Biodujų plėtra Rytų Europoje: esama būklė ir perspektyvos // Kviestinis pranešėjas, International Conference on Anaerobic Digestion: AD Technology and Microbial Ecology for Sustainable Development (ADTech2015), February 3-6, 2015, Chiang Mai, Thailand.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B1
lenkų B2 C1 A2
rusų C1 C2 C1
vokiečių C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Aplinkos apsaugos politika, teise ir ekonomika
Pirmosios pakopos Atmosferos apsauga
Pirmosios pakopos Aplinkos taršos prevencija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
World Environment Center Lietuva Atliekų mažinimas 1994-1994
Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras Lietuva LST EN ISO/IEC17025 praktinis įgyvendinimas bandymų ir kalibravimo laboratorijose 2002--
Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuva Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų mokymai 2004--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Aplinkos apsaugos teisė 2004-2004
LST Sert Lietuva Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių mokymai 2005-2005
Tventės universitetas (Nyderlandai) Lietuva Institucinis mokslo ir studijų institucijų vertinimas 2008-2008
EFCA Prancūzija Oro kokybė 2008-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva MOODLE terpės naudojimas mokymo procese 2011-2011
HAMK University of Applied Sciences Suomija Išvyka pagal dėstytojų mainų programą ERASMUS+. 2015-2015
HAM University of Applied Sciences Finland Teaching Staff Mobility, Erasmus+ programme. 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2004-2005 Techninė pagalba Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui
2004-2006 Techninė pagalba Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui
2007-2008 Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje
2009-2012 Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione, PlasTEP
2013-2015 Naujos kartos konstrukcijos daugiakanalis ciklonas. Akronimas DAKACIKAS
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1996-2012 JOURNAL OF ENVIRONMENT ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, 1996 m. Dalyvauja nuo/iki: 1996-01-01 / 2012-01-09
2010-- Tarptautinės ekologijos ir gyvybės saugos mokslo akademijos narys-korespondentas
2011-- Environmental Engineering and Management Journal, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-01-02 /
2012-- JOURNAL OF ENVIRONMENT ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, 2012 m. Dalyvauja nuo/iki: 2012-01-09 /