Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas geodezininkas, aukštasis išsilavinimas 1973
Lietuvos mokslų taryba daktaras 1992
Vilniaus technikos universiteto taryba docentas 1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2012
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2011 Automatinės hidrometeorologinės įrangos pirkimas ir automatizuotos duomenų sistemos pateikimas, 1-os ir 4-os klasių geodezinio tinklo įrengimas
2010-2011 Magnetinės deklinacijos matavimai bei jų apdorojimas keturiuose oro uostuose
2010-2010 Stabatiškės aikštelės gravitacinio lauko matavimai
2010-2012 Poligonometrinio tinklo įrengimas
2010-2010 Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolat veikiančių GPS stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimo ir kalibravimo bei mokslo tiriamųjų darbų atlikimas
2011-2013 Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolat veikiančių GPS stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimas ir kalibravimas, mokslo tiriamųjų darbų bei plėtros atlikimas
2012-2013 Aeronuotraukų 0,3 m tikslumu kontūrženklių planinis ir aukščių koordinavimas ortofotografinių žemėlapių gamybai 0,5 m skiriamąja geba
2012-2012 Hidrotechninių statinių nusėdimų ir horizontalių poslinkių geodeziniai matavimai
2012-2012 Vertikaliojo pagrindo vystymas
2013-2015 Atlikti geodezinių prietaisų patikros ir kalibravimo paslaugą
2013-2014 Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimas ir kalibravimas, mokslo tiriamųjų darbų bei plėtros paslaugų atlikimas
2013-2016 Valstybinio geodezinio vertikaliojo pagrindo vystymas (II klasės niveliavimas)
2014-2014 24-ojo EUREF simpoziumo mokslinės programos parengimas ir vykdymas
2014-2014 Vandens matavimo stočių vandens lygio matavimo atskaitos taškų susiejimas su Valstybiniu vertikaliuoju geodezijos tinklu
2014-2014 Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimas ir kalibravimas, mokslo tiriamųjų darbai bei plėtra
2015-2015 Perėjimo prie Lietuvos aukščių ir sunkio sistemų parametrų nustatymas
2015-2015 Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimas ir kalibravimas, mokslo tiriamieji darbai bei plėtros paslaugos
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
10T Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Kolosovskis Ričardas, Putrimas Raimundas, Būga Arūnas, The analysis of the stability of permanent GPS station Vilnius (VLNS) // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 3 (2011) p. 129-134 2011
10T Petroškevičius Petras, Birvydienė Rosita, Obuchovski Romuald, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Matavimų Scintrex CG-5 gravimetrais analizė // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 4 (2011) p. 154-158 2011
10T Zakarevičius Algimantas, Šliaupa Saulius, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Būga Arūnas, Stanionis Arminas, The dispersion of horizontal tectonic stresses in the earth's crust in the Baltic region // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 2 (2011) p. 77-83 2011
10T Kalantaitė Aušra, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Romanovas Denis, Šlikas Dominykas, Generating the open space 3d model based on LiDAR data // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-6991. Vol. 38, no. 4 (2012) p. 152-156 2012
10T Aleksejenko Ivars, Sakne Janis, Kalinka Maris, Reiniks Martins, Kalantaitė Aušra, Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petroškevičius Petras, Viskontas Povilas, The united geodetic vertical network of Latvia and Lithuania // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 38, no. 1 (2012) p. 9-19 2012
10T Skeivalas Jonas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, On the measurement of the neutrino velocity applying the standard time of the Global Positioning System // Measurement science and technology, Bristol : IOP Publishing. ISSN 0957-0233. Vol. 24, iss.1 (2013) p. [1-3] 2013
10T Antanavičiūtė Urtė, Obuchovski Romuald, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Popovas Darius, Šlikas Dominykas, Some issues regarding the calibration of the terrestrial laser scanner Leica Scanstation C10 // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 39, no. 3(2013) p. 138-143 2013
10T Skeivalas Jonas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, On identification of human eye retinas by the covariance analysis of their digital images // Optical Engineering, Bellingham : SPIE. ISSN 0091-3286. Vol. 52, iss. 7 (2013) p. [1-6] 2013
10T Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Šlikas Dominykas, Obuchovski Romuald, Birvydienė Rosita, An analysis of the equipotential surface waves of the Earth’s gravity field // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 16, iss. 5 (2014) p. 2139-2148 2014
10T Skeivalas Jonas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, On the geodetic assumptions for the measurement of the neutrino velocity // Measurement, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0263-2241. 2014, Vol. 58 p. 349-353 2014
10T Petroškevičius Petras, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Birvydienė Rosita, Popovas Darius, Obuchovski Romuald, Papšienė Lina, The quality analysis of the national gravimetric network of Lithuania // Geodetski vestnik, Ljubljana : Association of Surveyors of Slovenia.. ISSN 0351-0271. Vol. 58, no. 4 (2014) p. 746-755 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Grigas Mindaugas, Obuchovski Romuald, Kolosovskis Ričardas, Baronas Tomas, Technical equipment and software of European sea level service site Klaipėda // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 964-968. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Petroškevičius Petras, Zakarevičius Algimantas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Premises for Lithuanian gravity and height systems adoption // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 985-992. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Stankevičius Žilvinas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Standartization of large scale Geo-data sets // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 1008-1013. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Urbšys Arūnas, Grigas Mindaugas, Computer graphic metafile for presentation of long-term sea level data on the internet // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 969-974. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Sponberg Hilding, Stankevičius Žilvinas, European level developments of flexible learning models within geographical information science for vocational training // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 957-963. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Kolosovskis Ričardas, GPS station Vilnius (VLNS) and its stability // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 949-956. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Stankevičius Žilvinas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Standartization of large scale Geo-data sets // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6
2005-01-01 Petroškevičius Petras, Zakarevičius Algimantas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Premises for Lithuanian gravity and height systems adoption // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-8
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Urbšys Arūnas, Grigas Mindaugas, Computer graphic metafile for presentation of long-term sea level data on the internet // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Grigas Mindaugas, Obuchovski Romuald, Kolosovskis Ričardas, Baronas Tomas, Technical equipment and software of European sea level service site Klaipėda // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-5
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Sponberg Hilding, Stankevičius Žilvinas, European level developments of flexible learning models within geographical information science for vocational training // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-7
2005-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Kolosovskis Ričardas, GPS station Vilnius (VLNS) and its stability // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-8
2006-01-01 Beconytė Giedrė, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Pubellier Cindy, Sustainable development of Lithuania geographic information infrastructure // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 151-155. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2006-01-01 Beconytė Giedrė, Govorov Michail, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, National level development of geographic information e-training centre // The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2006 p. 146-150. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, LitPOS – a service for precise positioning in real time // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selested papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 379-383. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Integration of the Lithuanian vertical network into united European leveling network // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1415-1421. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zakarevičius Algimantas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Šliaupa Saulius, Stanionis Arminas, Stephenson Randell, Horizontal deformations of the Earth’s crust in the Baltic region from GPS data // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1503-1507. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Marozas Leonardas, XML data schemas of the sea level observations for scalable vector graphics format // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 128-130. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2008-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petroškevičius Petras, Obuchovski Romuald, Analysis of gravimetric observations made by SCINTREX CG-5 // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1422-1433. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petroškevičius Petras, Obuchovski Romuald, Analysis of gravimetric observations made by SCINTREX CG-5 // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7]
2008-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Integration of the Lithuanian vertical network into united European leveling network // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7]
2009-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Urbanas Saulius, Features of flexible e-learning modules within geographical information science for vocational training / // 9th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis: proceedings papers, Haifa, Israel, Jul 7-9, 2008, USA : Amer Soc Mechanical Engineers, 2009 p. 573-580. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2009-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petniūnas Marius, Bručas Domantas, Cross-border EUPOS data exchange - first experience // Proceedings of the international symposium on global navigation satellite systems, space-based and ground-based augmentation systems and applications. Berlin, 11-14 November 2008, Berlin : Senate Department for Urban Development, 2009 p. 76-78
2011-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petroškevičius Petras, Birvydienė Rosita, Obuchovski Romuald, Investigation of the automatic gravimeters scintrex CG-5 and analysis of gravimetric measurements // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1416-1423. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Aleksejenko Ivars, Kaminskis Janis, Sakne Janis, Kalinka Maris, Reiniks Martins, Krikštaponis Boleslovas, Petroškevičius Petras, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Kalantaitė Aušra, Urbanas Saulius, Levelling network connection between Latvia and Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1269-1277. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Kolosovskis Ričardas, GPS station Vilnius (VLNS) and its stability // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1408-1415. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2011-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petroškevičius Petras, Birvydienė Rosita, Obuchovski Romuald, Investigation of the automatic gravimeters scintrex CG-5 and analysis of gravimetric measurements // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1416-1423
2011-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Kolosovskis Ričardas, GPS station Vilnius (VLNS) and its stability // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1408-1415
2011-01-01 Aleksejenko Ivars, Kaminskis Janis, Sakne Janis, Kalinka Maris, Reiniks Martins, Krikštaponis Boleslovas, Petroškevičius Petras, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Kalantaitė Aušra, Urbanas Saulius, Levelling network connection between Latvia and Lithuania // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1269-1277
2013-01-01 Pardo C. Acevedo, Farjas M., Georgopoulos A., Mielczarek M., Parenti R., Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Schramm T., Skarlatos D., Stefanakis E., Tapinaki S., Tucci G., Zazo A., Experiences gained from the Erasmus Intensive Programme HERICT 2013 // ICERI2013 Proceedings: 6th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 18-20 November, 2013, Spain : IATED, 2013 p. [1-9]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2013-01-01 Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Petroškevičius Petras, Obuchovski Romuald, Birvydienė Rosita, An investigation of the automatic relative gravimeters // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials V, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 261-266
2014-01-01 Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Neseckas Algirdas, Zigmantienė Evelina, Kolosovskis Ričardas, Musteikis Arvydas, Tumelienė Eglė, Birvydienė Rosita, Šlikas Dominykas, Petroškevičius Petras, Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Šlikas Dominykas, Kalantaitė Aušra, Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Birvydienė Rosita, On evaluation of the digital terrain model generated from the LiDAR data of Lithuanian territory // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Šlikas Dominykas, Kalantaitė Aušra, Popovas Darius, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, On optimization issue to generate the digital open space surface // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Dijkstra Paula, Pirlot Jean Yves, Penkov Veliko, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Wijngaarde Mark, Donert Karl, Frigne Dirk, Westerbeek Hendrik, Levoleger Karen, Popovas Darius, Obuchovski Romuald, Šlikas Dominykas, Būga Arūnas, Promoting of the geospatial skills: introduction into geoskills plus project of the Leonardo da Vinci programme // EDULEARN 14: 6th International conference on education and new learning technologies, Barcelona, Spain, 7-9 July, 2014, Valencia : IATED, 2014 p. 7587-7596
2014-01-01 Šlikas Dominykas, Kalantaitė Aušra, Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Birvydienė Rosita, On evaluation of the digital terrain model generated from the LiDAR data of Lithuanian territory // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10]
2014-01-01 Šlikas Dominykas, Kalantaitė Aušra, Popovas Darius, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, On optimization issue to generate the digital open space surface // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]
2014-01-01 Krikštaponis Boleslovas, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Viskontas Povilas, Neseckas Algirdas, Zigmantienė Evelina, Kolosovskis Ričardas, Musteikis Arvydas, Tumelienė Eglė, Birvydienė Rosita, Šlikas Dominykas, Petroškevičius Petras, Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-10]
2015-01-01 Dijkstra Paula, Pirlot Jean Yves, Velichkov Dimitar, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Wijngaarde Mark, Donert Karl, Frigne Dirk, Westerbeek Hendrik, Levoleger Karen, Popovas Darius, Obuchovski Romuald, Šlikas Dominykas, Būga Arūnas, Promoting of the geospatial skills: first results of the geoskills plus project of the Leonardo Da Vinci programme // EDULEARN 15 Proceedings, Valencia : IATED, 2015 p. 7270-7280
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Skaitmeninė kartografija
Antrosios pakopos Geoinformacinės sistemos internete
Antrosios pakopos Erdvinės informacijos infrastruktūros
Antrosios pakopos Geoinformacinės duomenų bazės
Antrosios pakopos Geoinformacinių sistemų technologija
Pirmosios pakopos Geoinformacinės sistemos
Pirmosios pakopos Geodezinių ir kartografinių duomenų bazės
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2002-2005 GPS stočių panaudojimo geodezijoje ir navigacijoje tyrimas, ESAS-RI
2013-2015 Keitimasis gerąja patirtimi perduodant GEO profesinio švietimo naujoves siekiant atitikti GEO darbo rinkos poreikius Europoje atitinkančius ES politiką, GEO VET Skills Plus, pradžia/pabaiga: 2013-10-01 / 2015-09-30