Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rasa Vaiškūnaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Ignalinos Č. Kudabos vidurinė mokykla Vidurinis išsilavinimas 1994
Vilniaus pedagoginis universitetas Gamtos mokslų Biologijos specialybės bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus universitetas Gamtos mokslų Ekologijos specialybės magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaro mokslo laipsnis (Aplinkos inžinerijos kryptis, 04T) 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų docento pedagoginis vardas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Aplinkos apsaugos katedros asistentė 2002-2004
VGTU Aplinkos apsaugos katedros docentė 2004-2015
VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto prodekanė 2005-2016
VGTU Aplinkos apsaugos katedros profesorė 2015-2020
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2005-2006 Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gyvenamosios zonos aplinkos tyrimai, įvertinimas ir rekomendacijų parengimas
2005-2006 Tarptautinės COST programos mokslinis tiriamasis darbas „Teršalai sistemoje „dirvožemis - augalai“: teršalų migracija, kaupimasis, dirvožemio atstatymas“
2006-2006 Kelių valdymo sistemos finansavimo, įvertinant automobilių srautus Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių keliuose, galimybių studija
2006-2007 Mokymo kursai aplinkosaugos specialistams
2008-2008 Tarpstočio Radviliškis-Pagėgiai pervažos, esančios 56+873 km, rekonstrukcijos aplinkosauginės dalies techninis projektas
2008-2008 Viduklės stoties pervažos, esančios 68+927 km, rekonstrukcijos aplinkosauginės dalies techninis projektas
2008-2008 Tarpstočio Viduklė-Batakiai pervažos, esančios 83+677 km, rekonstrukcijos aplinkosauginės dalies techninis projektas
2009-2009 IA koridoriaus 4 ruožų Radviliškis – Pagėgiai – Valstybės siena infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas (I etapas) aplinkosauginių dalių techniniai projektai (atskirai kiekvieno ruožo)
2009-2010 Teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš geležinkelių riedmenų, vertinimas” ir normatyvinio dokumento “Teršalų, išmetamų į atmosferą iš šilumvežių ir dyzelinių traukinių, vertinimo metodika LAND 18-2010 rengimas
2010-2011 Tylių/tylesnių dangų naudojimo Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinkle galimybių studijos parengimas
2011-2013 Avaringų ruožų ir "juodųjų dėmių" nustatymo metodikos tobulinimas, kelių ir gatvių apšvietimo infrastruktūros analizė, vertinimas ir tobulinimas, sunkiasvorių krovininių transporto priemonių daromo poveikio kelio dangoms ir eismo saugai analizė ir vertinimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T P. Baltrėnas, R. Vaiškūnaitė. Biofiltras: patentas Nr. 5061 B Lietuva. VGTU. Paraiškos paskelbimo data 2003 06 25. Patento paskelbimo data 2003 10 27. 2003
04T Baltrėnas, Pranas; Zigmontienė, Aušra; Vaiškūnaitė, Rasa. Oro valymo biotechnologijos. Monografija. Technika. ISSN 9986057876, 207 p. 2004
04T Baltrėnas, Pranas; Vaiškūnaitė, Rasa. A biofilter containing a biologically active layer of pine bark for removing volatile hydrocarbons from air. Chemical and petroleum engineering. London : Kluwer Academic.. ISSN 0009-2355. Vol. 40, no. 7-8 (2004), p. 417-420. 2004
04T Vaiškūnaitė, Rasa; Baltrėnas, Pranas; Špakauskas Valdas. Mathematical modeling of biofiltration in activated pine-bark charge of a biofilter. Environmental science and pollution research. Landsberg : Ecomed Publishers.. ISSN 0944-1344. Vol. 12, no. 5 (2005), p. 297-301. 2005
04T Vaiškūnaitė, Rasa; Baltrėnas, Pranas. Influence of biofilter’s temperature regimes on air cleaning. Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 53, no. 3 (2007), p. 80-83. 2007
02T, 03T Vaiškūnaitė, Rasa; Laurinavičius, Alfredas; Miškinis Dainius. Analysis and evaluation of the effect of studded tyres on road pavement and environment (II). The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 4, no. 4 (2009), p. 203-211. 2009
02T, 03T Laurinavičius, Alfredas; Miškinis Dainius; Vaiškūnaitė, Rasa; Laurinavičius Algimantas. Analysis and evaluation of the effect of studded tyres on road pavement and environment (III). The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika.. ISSN 1822-427X. Vol. 5, no. 3 (2010), p. 169-176. 2010
04T Aukštinaitis Tomas; Vaiškūnaitė, Rasa. Assessment of biofilter implementation in asphalt production. Aplinkos apsaugos inžinerija. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-5456, p. 156-161. 2011
02T, 03T Laurinavičius Alfredas, Mažeika Romas, Vaiškūnaitė Rasa, Brimas Gintautas, Milašius Šarūnas, Possibilities for the use of chemicals materials alternative to chlorides for decreasing road slipperiness in winter // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 4 (2011) p. 274-282. 2011
04T Vaiškūnaitė Rasa, Mierauskas Pranas, Špakauskas Valdas, Biodiversity impact assessment in road development in Lithuania // Transport, Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 27, no. 2 (2012) p. 187-195. 2012
04T Aukštinaitis, Tomas; Vaiškūnaitė, Rasa. Analysis and assessment of biofilter packed with different wood waste charges. 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-5456, p. 5-10. 2012
04T Bernotaitytė Karolina; Staugaitis Gediminas; Vaiškūnaitė, Rasa; Mažeika Romas. Dirvožemio ir kompostų tarša sunkiaisiais metalais. 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-5456, p. 28-34. 2012
04T Lazdekalne Elīna; Rošā Marika; Vaiškūnaitė, Rasa. Behavior change in use of transport to reduce CO2 emissions. 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-5456, p. 84-90. 2013
04T Skemundrytė Kristina, Vaiškūnaitė Rasa, Removal of SO2 from contaminated air using a peat biofilter // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 382-387. 2013
04T, 08T, 03B Mažeikienė Aušra, Vaiškūnaitė Rasa, Vaišis Vaidotas, Oil removal from runoff with natural sorbing filter fillers // Journal of environmental management, London : Elsevier Ltd.. ISSN 0301-4797. Vol. 141 (2014) p. 155-160. 2014
04T Zagorskis Alvydas, Vaiškūnaitė Rasa, An investigation on the efficiency of air purification using a biofilter with activated bed of different origin // Chemical and Process Engineering, Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0208-6425. Vol. 35, iss. 4 (2014) p. 435-445. 2014
04T Baltrėnas Pranas, Paliulis Dainius, Vaiškūnaitė Rasa, Experimental investigations and evaluation of pollutant emissions into ambient air by rolling stock engines // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 23, iss. 3 (2014) p. 673-680. 2014
04T Seniūnaitė, Jurgita; Vaiškūnaitė, Rasa; Bolutienė, Violeta. Biosorbentų taikymas sunkiesiems metalams iš vandens šalinti. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 149-155. 2015
04T Nausėdienė Aušra; Vaiškūnaitė, Rasa. Investigation of sorption characteristics of biofilter’s with reed packing material. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 124-129. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2005 Vaiškūnaitė, Rasa. Aplinkos oro užterštumo iš mobiliųjų taršos šaltinių vertinimo metodika. Technika. ISSN 9986058074, 52 p.
2009 Vaiškūnaitė, Rasa. General principles on environmental management. Technika. ISSN 9789955284963, 177 p.
2011 Kirvaitis Raimundas, Vaiškūnaitė Rasa, Nekrošius Liutauras, Urbanavičius Vytautas, Rybokas Mindaugas, Gedzevičius Irmantas, Juknevičius Linas, Bazaras Darius, Stankevičienė Jelena, Lasauskas Eduardas, Pruskus Valdas, Laukaitis Antanas, Adomavičienė Žibutė, Versekėnienė Daiva, Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2010 metų mokslinės veiklos apžvalga // ; ISBN 1392-1436 (2011), [psl.: 340]
2012 Vaiškūnaitė Rasa, Zagorskis Alvydas, Grubliauskas Raimondas, Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos baigiamųjų bakalauro darbų rengimo metodikos nurodymai [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094571046 (2012), [psl.: 73]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-10-06 Baltrėnas Pranas, Vaiškūnaitė Rasa, Treatment of volatile organic compounds and their mixtures from the air stream by a biofilter // Meet, Varna, 2002 p. 89-95.
2002-10-21 Baltrėnas Pranas, Vaiškūnaitė Rasa, Biofilter treatment of volatile organic compounds // IV-th International Youth Environmental Forum, St.-Petersburg, 2002 p. 54-59.
2003-03-26 P. Baltrėnas, R. Vaiškūnaitė. Biofiltration for the removal of a volatile organic compounds in a biofilter. In: Proceedings international conference „Integrative approaches towards sustainability“. Jurmala, Latvia, March 26–29, 2003, p. 197.
2003-06-15 Baltrėnas Pranas, Vaiškūnaitė Rasa, Biodegradation of volatile organic compounds in a biofilter with activated pine-bark charge // 7th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, June 15-19 2003, Uppsala, Sweden, Uppsala, 2003 p. 248-249.
2003-09-07 Baltrėnas Pranas, Vaiškūnaitė Rasa, Removal of Volatile Organic Compounds from Air in a Biofilter with Activated Pine-Bark Charge // 6th International Symposium on Environmental Geochemistry (6th ISEG). Edinburgh, September 7–11, Scotland, 2003 p. 167.
2003-09-08 Baltrėnas Pranas, Vaiškūnaitė Rasa, Volatile organic compounds elimination in an activated pine-bark charge of a biofilter using cultivated associations of natural microorganisms // 8th International conference on environmental science and technology (8th CEST), Lemnos Island Greece, 8-10 September 2003, Myrina, 2003 p. 64-71.
2005-05-26 Baltrėnas Pranas, Vaiškūnaitė Rasa, Zagorskis Alvydas, Experimental studies of air flow rate and aerodynamic resistance of biological air purification device that contains activated fir bark charge // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 25-29. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-05-26 Zigmontienė Aušra, Vaiškūnaitė Rasa, Application of the biological air purification technologies // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 311-315. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-04-03 Miškinytė Dovilė, Vaiškūnaitė Rasa, Temperatūrinių procesų įtaka biologiniam oro valymo procesui // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 430-437.
2008-05-22 Vaiškūnaitė Rasa, Mathematical modelling of biofilter’s temperature regimes // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-9].
2008-05-22 Vaiškūnaitė Rasa, Miškinytė Dovilė, Temperature effects on biofiltration by varying biofilters parameters // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-10].
2011-04-14 Aukštinaitis Tomas, Vaiškūnaitė Rasa, Assessment of biofilter implementation in asphalt production // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 156-161.
2011-05-19 Vaiškūnaitė Rasa, Mathematical modelling of biofilter effectiveness in pH regimes // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 408-414.
2011-05-19 Vaiškūnaitė Rasa, Mathematical modelling of biofilter effectiveness in pH regimes // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 408-414. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-05-19 Vaiškūnaitė Rasa, Navickaitė Rūta, Evaluation of the performance with biofilter effectiveness treating volatile organic compounds under different pH value // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 416-424.
2011-05-19 Vaiškūnaitė Rasa, Navickaitė Rūta, Evaluation of the performance with biofilter effectiveness treating volatile organic compounds under different pH value // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 416-424. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-04-12 Bernotaitytė Karolina, Staugaitis Gediminas, Vaiškūnaitė Rasa, Mažeika Romas, Dirvožemio ir kompostų tarša sunkiaisiais metalais // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 28-34.
2012-04-12 Aukštinaitis Tomas, Vaiškūnaitė Rasa, Analysis and assessment of biofilter packed with different wood waste charges // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 5-10.
2013-04-11 Lazdekalne Elīna, Rošā Marika, Vaiškūnaitė Rasa, Behavior change in use of transport to reduce CO2 emissions // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 84-90.
2014-04-10 Seniūnaitė Jurgita, Vaiškūnaitė Rasa, Bolutienė Violeta, Biosorbentų taikymas sunkiesiems metalams iš vandens šalinti // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 149-155.
2014-04-10 Nausėdienė Aušra, Vaiškūnaitė Rasa, Investigation of sorption characteristics of biofilter’s with reed packing material // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 124-129.
2014-05-22 Seniūnaitė Jurgita, Vaiškūnaitė Rasa, Bolutienė Violeta, Coffee grounds as an adsorbent for copper and lead removal form aqueous solutions // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-05-22 Vaiškūnaitė Rasa, Analysis and assessment of biofilter packed with different wood waste charges for toluene removal // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-05-22 Nausėdienė Aušra, Vaiškūnaitė Rasa, Formaldehyde removal from the air by biofilter packed with reed charge // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2014-05-22 Čygas Donatas, Vaiškūnaitė Rasa, Preface // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1].
2014-05-22 Vaiškūnaitė Rasa, Analysis and assessment of biofilter packed with different wood waste charges for toluene removal // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-05-22 Seniūnaitė Jurgita, Vaiškūnaitė Rasa, Bolutienė Violeta, Coffee grounds as an adsorbent for copper and lead removal form aqueous solutions // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2014-05-22 Nausėdienė Aušra, Vaiškūnaitė Rasa, Formaldehyde removal from the air by biofilter packed with reed charge // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų B1 B1 B1
vokiečių B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Aplinkos apsaugos valdymas
Antrosios pakopos Švaresnė gamyba
Pirmosios pakopos Aplinkosaugos vadyba
Pirmosios pakopos Viešojo administravimo pagrindai
Pirmosios pakopos Žmogus ir aplinka
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Hamburgo-Harburgo technikos universitetas Vokietija Ilgalaikė mokslinė stažuotė. 2002-2002
Baltijos universitetas Lenkija Baltijos jūros regiono šalių tarptautinė dėstytojų konferencija „Aplinkos vadyba“ („Environmental management“). 2003-2003
Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra Lietuva Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros pragramų agentūros organizuoti mokymai: "Kaip parengti sėkmingą ES 6-osios bendrosios programos paraišką"; "Derybos dėl ES 6-osios bendrosios programos projektų"; "ES 6-osios bendrosios programos projektų finansavimas ir valdymas". 2004-2004
Lulea technologijos universitetas Švedija Tarptautinio projekto „Transporto poveikis aplinkai“ klausimais. 2004-2004
Mikelio aukštoji technikos mokykla Suomija Paskaitų skaitymas pagal Erasmus dėstytojų mainų programą. 2005-2005
Nacionalinė Italijos mokslinių tyrimų taryba Italija Tarptautinės programos COST Nr. 859 veiklos mokslinis seminaras „Fitotechnologijos siekiant vystyti darnų žemės naudojimą ir gerinti maisto saugumą“ bei valdybos posėdis. 2005-2005
Europos Parlamentas ir Europos Komisija Belgija Mokomoji programa „Europos Parlamento veikla ir informacijos apie Europos Sąjungą šaltiniai“. 2005-2005
Vroclavo technologijos universitetas Lenkija Dvišalio bendradarbiavimo tarp universitetų klausimais. 2006-2006
Bolonijos universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal Erasmus dėstytojų mainų programą. 2006-2006
Bazelio universitetas Šveicarija Europos internacionalizavimo asociacijų konferencija ir studijų paroda. 2006-2006
Vizėjaus politechnikos institutas Portugalija Paskaitų skaitymas pagal Erasmus dėstytojų mainų programą. 2007-2007
Valensijos politechnikos universitetas Ispanija Simpoziumas „Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis aukštajame moksle“. 2008-2008
Švietimo ir kultūros ministerija Indonezija Aukštojo mokslo studijų paroda „European Higher Education Fair (EHEF)“ ir simpoziumas „Asia-Link Symposium: Moving Towards New Approaches To EU-Indonesia Cooperation In Higher Education“. 2008-2008
VGTU Lietuva Kursai „Mokomosios ir mokslinės informacijos vizualizacija“. 2010-2010
VGTU Lietuva Kursai „Moodle terpės naudojimas mokymo procese“. 2011-2011
VGTU Lietuva Kursai „Studijų teikimas VGTU virtualioje aplinkoje (Moodle 1,9)“. 2011-2012
VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Lietuva Projekto „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“, nr. VP1-2.21-ŠMM-08-V-02-001, mokymai „Lietuvos aukštojo mokslo viešinimo tinkle narių mokymai“. 2012-2012
VGTU Lietuva Kursai „Tarptautinės praktikos akademinis konsultavimas ir praktinės veiklos priežiūra“. 2012-2012
Socialinių inovacijų institutas Lietuva Mokymai „Tarptautinės praktikos akademinis konsultavimas ir praktinės veiklos priežiūra“ pagal Jungtinių Tautų Vystymo programą (JTVP) Lietuvoje. 2012-2012
VGTU Lietuva Projekto „Capacity Building for the Transfer of University Knowledge and Technologies (UniGeb)“, Pr. No. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007 mokymai „Developing Entrepreneurial University: from strategy to delivery“. 2013-2013
VGTU Lietuva Projekto „Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas“, Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027 mokymai „Procesų valdymas“. 2013-2013
VGTU Lietuva Projekto „Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas“, Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-027 mokymai „Europos nuostatų ir gairių vidiniam aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimui pagrindiniai principai“ ir „Europos nuostatų ir gairių vidiniam aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimui sąsajos su ISO 9001 standarto reikalavimais“. 2013-2013
VGTU Lietuva Projekto „Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas“, Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027 mokymai „ISO standarto reikalavimai ir jų įgyvendinimas aukštajame moksle“. 2014-2014
VGTU Lietuva Projekto „Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas“, Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027 mokymai „Kokybės vidaus audito principai ir nauda įgyvendinant vadybos sistemas“. 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2006-2007 Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų specialistų ir valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių kvalifikacijos kėlimas.
2008-2009 9 stočių kelių ilginimo IX koridoriuje (Kyviškės, Kaišiadorys, Gaižiūnai, Radviliškis, Palemonas, Vilkaviškis, Kybartai, Vievis, Jonava, Kazlų Rūda) aplinkosauginių dalių techniniai projektai.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2002-2005 VGTU mokslo žurnalo “Journal of Environmental Engineering and Landscape Management” mokslinė sekretorė.
2005-2016 7-osios, 8-osios, 9-osios, 10-osios tarptautinės konferencijos “Aplinkos inžinerija” organizacinio komiteto pirmininkė.
2005-2016 VGTU mokslinės veiklos organizavimo komisijos narė.
2006-2016 Lietuvos mokslininkų sąjungos narė.
2006-2014 VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Absolventų ir bičiulių klubo atsakingoji sekretorė.
2008-2009 Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Technologijos mokslų ekspertų komiteto narė.
2008-2014 VGTU doktorantūros komisijos “Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka” narė.
2011-2016 Aplinkos apsaugos komisijos narė Vilniaus miesto savivaldybėje.
Kita veikla
Daugiau kaip 73 mokslinės publikacijos: 1 monografija, 3 studijų leidiniai, 68 publikacijos, 1 patentas. Dalyvavo 16 konferencijų (iš jų 7 tarptautinėse – Švedijoje, Graikijoje, Rusijoje, Bulgarijoje ir kt.), Organizacinio komiteto pirmininkė 3 tarptautinėse konferencijose „Aplinkos inžinerija“.