Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rimvydas Labanauskis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Lietuvos edukologijos universitetas Humanitarinių mokslų bakalauras (istorijos mokytojo kvalifikacija) 2000
Lietuvos edukologijos universitetas Sociologijos magistras (mokytojo kvalifikacija) 2002
Mykolo Romerio universitetas Viešojo administravimo magistras 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Ekonomikos mokslo krypties (04S) doktorantas 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Švietimo plėtotės centras Politikos analizės skyriaus vyriausiasis specialistas 2003-2007
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Universitetinių studijų skyrius Vyriausiasis specialistas 2007-2011
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Kokybės vyr. vadybininkas 2011-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kokybės vadybos sistemos kūrimo ir diegimo VGTU projekto vadovas 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Strateginio planavimo kokybės vadybos ir analizės centras Vyriausiasis specialistas 2015-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Logistikos ir transporto vadybos katedra Lektorius 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Paliulis Narimantas Kazimieras, Labanauskis Rimvydas, Benchmarking as an instrument for improvement of quality management in higher education // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 13, Nr. 1 (2015) p. 140-157 2015
04S Labanauskis Rimvydas, Ginevičius Romualdas. Role of Stakeholders Leading to Development of Higher Education Services // Engineering Management in Production and Services, De Gruyter: ISSN 2543-912X (online). T. 9, Nr. 3 (2017), p. 63-75, DOI: 10.1515/emj-2017-0026 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-02-06 "Aukštųjų mokyklų kokybės kultūros kaita", pranešimas skaitytas 17-oje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje "Verslas XXI amžiuje", VGTU, Vilnius
2015-02-05 "Ar universitetų reitingai atskleidžia aukštojo mokslo kokybę?", pranešimas skaitytas 18-oje Lietuvos jaunųjų mokslininkų koknferencijoje "Verslas XXI amžiuje", VGTU, Vilnius
2017-02-09 "Key Features of Universities Sustainable Development", pranešimas skaitytas 20-oje Lietuvos jaunųjų mokslininikų konferencijoje "Verslas XXI amžiuje", VGTU, Vilnius
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
ispanų A2 A2 A2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Visuotinė kokybės vadyba
Pirmosios pakopos Transporto ekonomika
Pirmosios pakopos Tarptautiniai ekonominiai santykiai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Tamperės taikomųjų mokslų universitetas Suomija Procesų valdymas 2015-2015
Seinajoki taikomųjų mokslų universitetas Suomija Kokybės valdymas, Logistika 2016-2016
Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija Lietuva Exclusive Quality - Principles, Methods and International Practice. Course by Dr. Noriaki Kano (16 hours) 2016-2016
Tallinn School of Economics and Business Administration Estija Tarptautinė konferencija "Entrepreneurship, Innovation and Regional Development" (EIRD 2016) 2016-2016
Mykolo Romerio universitetas Lietuva Energy, Clusters and Social Innovations for Sustainable Development Summer School and Conference 2016-2016
Chalmers technologijų universitetas (Geteborg) Švedija Procesų valdymas 2016-2016
Lundo univesitetas (Helsingborg) Švedija Procesų valdymas 2017-2017
Studijų kokybės vertinimo centras Lietuva Studijų programų tobulinimas studentų teikiamo grįžtamojo ryšio pagrindu (8 val.) 2017-2017
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2015-- Studijų kokybės vertinimo centro (Lietuva) organizuojamų aukštųjų mokyklų ir studijų programų vertinimo ekspertas
2017-- Akademiskas Informacijs Centrs (Latvia) organizuojamų ir studijų programų vertinimo ekspertas