Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Miglė Staškūnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas aplinkos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2010
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T, 09T Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Staškūnienė Miglė, Šešok Dmitrij, Rusakevičius Dainius, Aidietis Audrius, Davidavičius Giedrius, Private cloud infrastructure for applications of mechanical and medical engineering // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 44, no. 3 (2015) p. 254-261. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Staškūnienė Miglė, Antropogeninės veiklos sąlygų Vilnios upės baseino nuotėkiui vertinimas // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 291-296.
2011-01-01 Staškūnienė Miglė, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Assessment of the impact of anthropogenic activities on the flow of the river Vilnia basin // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 704-708. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Staškūnienė Miglė, Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė Lina, Assessment of the impact of anthropogenic activities on the flow of the river Vilnia basin // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 704-708.
2011-01-01 Vertelkaitė Vilma, Staškūnienė Miglė, Daukševičiūtė Agnė, Kritulių įtakos upių nuotėkiui įvairios litologijos bei baseinų dydžių upėse vertinimas // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 211-217.
2015-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Staškūnienė Miglė, Starikovičius Vadimas, Davidavičius Giedrius, Development of cloud software services for computational analysis of blood flows // Civil-Comp proceedings, Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015 p. [1-11].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Interneto puslapių dizainas
Pirmosios pakopos Skysčių mechanika
Pirmosios pakopos Multimedijos dizaino pagrindai
Pirmosios pakopos Vizualizavimo sistemos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2016 LMT projektas "Kraujo tėkmės pro aortos vožtuvą modeliavimas individualiam pacientui", finansuojanti institucija - Lietuvos mokslo taryba, projekto vadovas Arnas Kačeniauskas, projekto Nr. MIP-052/2014