Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ruslan Pacevič
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Alytaus Putinų vidurinė mokykla vidurinis ir profesinė kvalifikacija 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas inžinerinės informatikos daktaro laipsnis 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija Programuotojas 2007--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Grafinių sistemų katedra Lektorius 2014-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Grafinių sistemų katedra Docentas 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T,09T Kačeniauskas, Arnas; Pacevič, Ruslan; Bugajev, Andrej; Katkevičius, Tomas. Efficient visualization by using ParaView software on BalticGrid // Information Technology and Control. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 39, iss. 2 (2010), p. 108 - 115. 2010
07T, 09T Kačeniauskas, Arnas; Pacevič, Ruslan; Katkevičius, Tomas. DAM break flow simulation on grid // Materials physics and mechanics St. Petersburg, Russia: Advanced Study Center Co. Ltd. ISSN 1605-2730. 2010, Vol. 9, iss. 2, p. 96-104. 2010
07T Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, VizLitG: grid visualization e-service enabling partial dataset transfer from storage elements of gLite-based grid infrastructure // Journal of grid computing, Dordrecht, Netherlands: Springer Verlag Ltd.. ISSN 1570-7873. Vol. 9, iss. 4 (2011) p. 573-589. 2011
07T, 09T Pacevič Ruslan, Markauskas Darius, Radvilavičius Lukas, Kačeniauskas Arnas, Kutas Remigijus, Cell attribute-based algorithm for crack visualization // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 42, no. 3 (2013) p. 253-259. 2013
07T, 09T Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Staškūnienė Miglė, Šešok Dmitrij, Rusakevičius Dainius, Aidietis Audrius, Davidavičius Giedrius, Private cloud infrastructure for applications of mechanical and medical engineering // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 44, no. 3 (2015) p. 254-261. 2015
07T, 09T Pacevič Ruslan, Kačeniauskas Arnas, Markauskas Darius, Visualization of cracks by using the local Voronoi decompositions and distributed software // Advances in engineering software, Oxford, England : Civil-Comp Ltd and Elsevier Ltd. ISSN 0965-9978. Vol. 84 (2015) p. 85-94. 2015
07T, 09P, 09T Pacevič Ruslan; Kačeniauskas Arnas. The development of VisLT visualization service in OpenStack cloud infrastructure. Advances in engineering software. Oxford (England): Elsevier Ltd. ISSN 0965-9978. Vol. 103 (2017), p. 46-56. 2017
07T, 09T Kačeniauskas Arnas; Pacevič Ruslan; Starikovičius Vadimas; Maknickas Algirdas; Staškūnienė Miglė; Davidavičius Giedrius. Development of cloud services for patient-specific simulations of blood flows through aortic valves. Advances in engineering software. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0965-9978. Vol. 103 (2017), p. 57-64. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Katkevičius Tomas, DAM break flow simulation on grid // Proceedings of NDTCS'09: 13th international workshop on New Approaches to High-Tech: Nano-Design, Technology, Computer Simulations. 22-26 June 2009, Vilnius, Lithuania. Vol. 13, Vilnius : ITPA of Vilnius University p. 85-91.
2009-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Katkevičius Tomas, Bugajev Andrej, Grid visualization e-service // Proceedings of NDTCS'09: 13th international workshop on New Approaches to High-Tech: Nano-Design, Technology, Computer Simulations. 22-26 June 2009, Vilnius, Lithuania. Vol. 13, Vilnius : ITPA of Vilnius University p. 92-98.
2011-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Markauskas Darius, Kačianauskas Rimantas, VisPartDEM: grid visualization tool for particle systems // Proceedings of the Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, Stirlingshire : Civil-Comp Press, 2011 p. [1-14]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Influence of network communications to the final performance of grid visualization software // Information and software technologies, New York : Springer, 2012. p. 312-323. [Duomenų bazės: MatSciNet, SpringerLINK, Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Markauskas Darius, Analysis of crack geometry using distributed visualization software // Proceedings of theThird International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering (PARENG2013), Pécs, Hungary, 25-27 March, 2013, Stirlingshire : Civil-Comp Press, 2013 p. [1-13]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Staškūnienė Miglė, Starikovičius Vadimas, Davidavičius Giedrius, Development of cloud software services for computational analysis of blood flows // Civil-Comp proceedings, Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015 p. [1-11].
2015-01-01 Pacevič Ruslan, Kačeniauskas Arnas, Deployment of visualization software and GPU rendering on an OpenStack cloud infrastructure // Civil-Comp proceedings, Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015 p. [1-11].
2016-05-12 Kačeniauskas Arnas; Stupak Eugeniuš; Maknickas Algirdas; Starikovičius Vadimas; Pacevič Ruslan; Staškūnienė Miglė; Davidavičius Giedrius. Numerical simulation of aortic valve. Mechanika'2016 : proceedings of the 21th international scientific conference, 12-13, May, 2016, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 1822-2951, p. 107-110.
2016-09-02 Stupak Eugeniuš; Kačeniauskas Arnas; Starikovičius Vadimas; Maknickas Algirdas; Pacevič Ruslan; Staškūnienė Miglė; Davidavičius Giedrius; Aidietis Audrius. Computational analysis of patient-specific aortic valves. 40th International solid mechanics conference (SOLMECH 2016), 29.08-2.09 2016, Warsaw, Poland. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 2016, p. 1-2.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C1 C2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Operacinių sistemų pagrindai
Pirmosios pakopos Vizualizavimo sistemos
Pirmosios pakopos Žmogaus ir kompiuterio sąveika
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2009 Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas "Taikomųjų uždavinių tyrimai ir realizavimas naudojant grid technologijas", finansuotas Valstybinio mokslo ir studijų fondo, sutarties Nr.B-07043. Projekto vadovas – A. Juozapavičius, VGTU dalies vadovas – A. Kačeniauskas.
2007-2010 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos programa Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų tinklas (LitGrid), įsakymo Nr. ISAK-1570, sutarties Nr. 1/1190-(1817), 2007-2010, Vadovas – prof. dr. A. Juozapavičius (VU).
2008-2010 FP7 programos “Research Infrastructures: e-Science Grid infrastructures” (INFRA-2007-1.2.3) projektas BalticGrid-II (kontrakto Nr. 223807). Projekto koordinatorius – Ake Edlund (KTH, Švedija).
2012-2014 LMT "Ateities energetika" projektas "Pastato ir atsinaujinančios energijos tvarumo modelis (PATEnMod)", sutarties Nr. ATE-03/2012
2012-2014 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonės „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ (VP1-3.1-ŠMM-08-K) projektas „Virtualizavimo, vizualizavimo ir saugos e.paslaugų technologijų kūrimas ir tyrimai“ (VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-012). Projekto vadovas – N. Goranin, projekto mokslinių tyrimų vadovas – A. Kačeniauskas.
2014-2016 LMT Mokslininkų grupių projektas “Kraujo tėkmės pro aortos vožtuvą modeliavimas individualiam pacientui” (Registracijos Nr. MIP-14414, sutarties Nr. MIP-052/2014). Projekto vadovas – A. Kačeniauskas.