Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Remigijus Šalna
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Nordic Hus & Hytter” Inžinierius-konstruktorius, vyr. inžinierius 2000-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Jaunesnysis mokslo darbuotojas, asisitentas, tech. asistentas 2006-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Docentas 2008--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos fakultetas Studijų prodekanas 2011--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2014-2014 Garažo Taikos g. 111b Vilniuje išorinių mūro sienų techninės būklės vertinimas ir pateikti rekomendacijas jai pagerinti
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Marčiukaitis Jonas Gediminas, Šalna Remigijus, Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, A model for strength and strain analysis of steel fiber reinforced concrete // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 17, no. 1 (2011) p. 137-145 2011
02T Marčiukaitis Jonas Gediminas, Šalna Remigijus, Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Calculation model for steel fibre reinforced concrete punching zones of bridge superstructure and foundation slabs // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika.. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 3 (2011) p. 193-200 2011
02T Blaževičius Gediminas, Šalna Remigijus, Probability-based design of an optimal elastic–plastic truss // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 1 (2013) p. 37-43 2013
02T Marčiukaitis Jonas Gediminas, Valivonis Juozas, Jonaitis Bronius, Kleiza Jonas, Šalna Remigijus, Determination of stiffness of the connections of composite steel and concrete bridge deck by the limit permissible deflections // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 1 (2013) p. 1-9, 1a 2013
Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Autoriai: Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jurkėnas Gintaras, Šneideris Arnoldas, Šakinis Dainius, Šalna Remigijus, Daugevičius Mykolas, Skuturna Tomas, 2014-12-29. Autoriaus indėlis 0,10 2014
02T Vainiūnas Povilas, Šalna Remigijus, Šakinis Dainius, Probability based design of punching shear resistance of column to slab connections // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 21, no. 6 (2015) p. 804-812 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Šalna Remigijus, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Vainiūnas Povilas, Analysis of resistance to punching shear of beamless reinforced concrete floor slabs // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 615-619. [Duomenų bazės: ]
2004-01-01 Šalna Remigijus, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Vainiūnas Povilas, Analysis of beamless reinforced concrete ceilings’ resistance to punching shear // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-5
2007-01-01 Šalna Remigijus, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Analysis of stress and state of steel fiber reinforced concrete beams subjected to flexure and shear // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 758-762. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Šalna Remigijus, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Analysis of stress and state of steel fiber reinforced concrete beams subjected to flexure and shear // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5]
2009-01-01 Šalna Remigijus, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Besijų perdangos plokščių praspaudimo skaičiavimas pagal STR 2.05.05.2005 ir kitų šalių normas // Statybinės konstrukcijos, Vilnius : Technika, 2009 p. 36-42
2010-01-01 Šalna Remigijus, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Influence of fiber shape on the strength of steel fiber reinforced concrete // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 763-767
2010-01-01 Šalna Remigijus, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Influence of fiber shape on the strength of steel fiber reinforced concrete // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 763-767
2013-01-01 Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Juknevičius Linas, Šalna Remigijus, Conditions for failure of normal section in flexural reinforced concrete beams of rectangular cross-section // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 466-472. [Duomenų bazės: ScienceDirect, Conference Proceedings Citation Index]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas
Antrosios pakopos Pastatų bandymas ir tikimybinis skaičiavimas
Antrosios pakopos Pastatų konstrukcijų bandymas
Pirmosios pakopos Pastatų konstrukcijų projektavimo pagrindai
Pirmosios pakopos Statybos pagrindai
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2009-2015 VGTU mokslo žurnalo "Statybinės konstrukcijos ir technologijos" atsakingas sekretorius