Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vitalija Keciorytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas istorijos ir visuomenės mokslo mokytojos kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1982
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesijos edukologijos magistro kvalifikacija 2001
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Šiaulių 16-oji vid.m-la Istorijos mokytoja 1982-1987
Vilniaus technikos universitetas, Humanitarinių ir socialinių mokslų katedra Katedros reikalų tvarkytoja 1987-1992
Vilniaus technikos universitetas, Filosofijos ir politologijos katedra Katedros reikalų tvarkytoja 1992-1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Filosofijos ir politologijos katedra Mokslo darbuotoja 1992-1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Filosofijos ir politologijos katedra Lektorė 1994-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybinių industrijų fakultetas Studijų prodekanė 2012-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kūrybos verslo ir komunikacijos katedra Lektorė 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01H Kalba ir filosofija 2007
01H Demokratija ir vertybės filosofų akimis 2008
02S Aukštojo mokslo principai 2008
01H, 08S Kačerauskas Tomas, Keciorytė Vitalija, Antikos mintis postmodernioje Lietuvoje // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013) p. 43-51. 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Politologija. Mokomoji knyga
2011 Keciorytė Vitalija, Europos studijų įvadas; ISBN 9789955289241 (2011), [psl.: 138]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Keciorytė Vitalija, Politinis elitas // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 221-225.
2005-05-18 Globalizacija ir integracija. Baltijos šalių integracija į ES. Brestas
2007-05-15 Integracija ir globalizacija. Tautinių mažumų integracija Lietuvoje. Brestas
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
prancūzų B2 B2 B2
rusų C1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Filosofija
Pirmosios pakopos Politologija
Pirmosios pakopos Politinė kultūra
Pirmosios pakopos Europos studijų įvadas
Pirmosios pakopos Studijų įvadas