Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Milda Pečiulienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Lietuvos edukologijos universitetas Fizikos ir astronomijos mokytojos kvalifikacija 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technosferos ekologijos magistrė 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktarė 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas asistentė 2002-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Fizikos katedros docentė 2006--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2002-2006 Disertacijos tema: „Gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės antropogeninių pokyčių tyrimas ir įvertinimas“
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02P, 04T Pečiulienė, Milda; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Research on change of natural radionuclide radiation above highways pavement in Lithuania. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika.. ISSN 1822-427X. Vol. 5, no. 1 (2010), p. 5-9. 2010
02P Pečiulienė Milda, Morkūnienė Rasa, Girgždys Aloyzas, Žmogaus apšvitos dėl gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės antropogeninių pokyčių Kuršių nerijoje įvertinimas // Sveikatos mokslai, Vilnius : Sveikata.. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 5 (2011) p. 48-50. 2011
02P Morkūnienė Rasa, Pečiulienė Milda, Kuršių nerijos valgomųjų grybų ir uogų radiacinės tršos 137Cs vertinimas // Sveikatos mokslai, Vilnius : Sveikata.. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 5 (2011) p. 51-53. 2011
02P; 04T Tarasiuk Nikolaj; Moisejenkova, Anastasija; Pečiulienė, Milda; Jasaitis, Dainius; Girgždys, Aloyzas. Peculiarities of thermal regime formation of near-bottom lake water. Polish journal of environmental studies. Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, no. 6 (2015), p. 2655-2662. 2015
02P; 04T Jasaitis, Dainius; Vasiliauskienė, Vaida; Chadyšienė, Renata; Pečiulienė, Milda. Surface ozone concentration and its relationship with UV radiation, meteorological parameters and radon on the Eastern coast of the Baltic sea. Atmosphere. Basel, Switzerland : MDPI AG. ISSN 2073-4433. Vol. 7, iss. 2 (2016), p. [1-11]. 2016
02P; 04T Moisejenkova, Anastasija; Jasaitis, Dainius; Pečiulienė, Milda. Radiocezio dinamikos ežerų ekosistemose tyrimas. Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. Priedas Nr. 1 (2016), p. 22-24. 2016
02P; 04T Jasaitis, Dainius; Chadyšienė, Renata; Pečiulienė, Milda; Vasiliauskienė, Vaida. Research on change of natural ionizing radiation in car parking places. Romanian journal of physics. Bucuresti : Editura Academiei Romane. ISSN 1221-146X. Vol. 61, iss. 9-10 (2016), p. 1657-1676. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Jasaitis Dainius, Pečiulienė Milda, Fizikos pagrindai statybos inžinerijoje. 1 dalis; ISBN 9789955288565 (2011), [psl.: 248]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Jasaitis Dainius, Pečiulienė Milda, Girgždys Aloyzas, The variations of radon and its short-term decay products in living rooms // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 114-117. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Jasaitis Dainius, Pečiulienė Milda, Girgždys Aloyzas, The variations of radon and its short-term decay products in living rooms // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-4.
2008-01-01 Baronienė Jovita, Pečiulienė Milda, Gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės pokyčiai rekreacinėse zonose // Bioinžinerija ir bioinformatika (2008 m. balandžio 3 d.) ; Fizika ir fizinė kompiuterija (2008 m. balandžio 4 d.), Vilnius : Technika, 2008 p. 112-120.
2010-01-01 Pečiulienė Milda, Girgždys Aloyzas, Mathematical modelling of natural radiation changes in urbanized areas // Radiation interaction with material and its use in technologies 2010, Kaunas : Technologija, 2010 p. 133-136.
2011-01-01 Pečiulienė Milda, Jasaitis Dainius, Jonizuojančiosios spinduliuotės kaita Kuršių Nerijos pajūrio juostoje // 5-oji mokslinė – praktinė konferencija "Jūros ir krantų tyrimai-2011", 2011 balandžio 13-15, Palanga, Klaipėda : Klaipėdos universiteto Baltijo pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, 2011 p. 205-207.
2011-01-01 Jasaitis Dainius, Pečiulienė Milda, Radono skilimo produktų Kuršių Nerijoje tūrinių aktyvumų tyrimai // 5-oji mokslinė – praktinė konferencija "Jūros ir krantų tyrimai-2011", 2011 balandžio 13-15, Palanga, Klaipėda : Klaipėdos universiteto Baltijo pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, 2011 p. 114-117.
2014-01-01 Jasaitis Dainius, Pečiulienė Milda, Mathematical modeling of natural ionizing radiation variability in living rooms // 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials, Kaunas : Technologija, 2014 p. 266-268. [Duomenų bazės: ];
2014-01-01 Pečiulienė Milda, Jasaitis Dainius, Modeling of natural ionizing radiation changes in the objects of human being activities // 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials, Kaunas : Technologija, 2014 p. 262-265. [Duomenų bazės: ];
2015-01-01 Moisejenkova Anastasija, Pečiulienė Milda, Jasaitis Dainius, Variation of specifc activity of 137Cs in the bottom ground of water reservoirs and waterside soil in Vilnius city, Lithuania // Third International conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, RAD 2015, June 8-12, 2015, Budva, Montenegro, Niš, Serbia : RAD association, 2015 p. 263-268.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A1 A1
prancūzų A2 A2 A2
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Fizika 1
Pirmosios pakopos Fizika
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Fizika
Pirmosios pakopos Taikomoji fizika
Pirmosios pakopos Fizika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Lietuva Verslumo ugdymo mokymai 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Elektroninio mokymo metodai; Elektroninio mokymo taikymas; Elektroninio mokymo kursų kūrimas; Medijų naudojimas elektroninio mokymo procese. 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2015-2015