Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eglė Marčiulaitienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Šiaulių universitetas Bakalauro laipsnis. Aplinkos ir profesinė sauga. 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos apsaugos inžinerija. Magistro laipsnis 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Daktaro mokslo laipsnis. Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docento vardas 2016
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos apsaugos institutas Inžinierė 2007-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos apsaugos katedra Asistentė 2007-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos apsaugos institutas Tyrėja projekte PlasTEP – Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione 2010-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos apsaugos katedra Konsultantė projekte „Gaisrų poveikis Lietuvos dirvožemiams ir ekosistemoms“ 2011-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos apsaugos katedra Docentė 2012--
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija Specialistė. Kvapių cheminių medžiagų įvertinimo ir valdymo modelio rengimas 2012-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos apsaugos institutas Vyresnioji mokslo darbuotoja 2017-2019
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2012 Mažeikių rajono savivaldybės oro monitoringo tyrimų atlikimo paslaugos bei duomenų apie tyrimų rezultatus pateikimas
2010-2014 Raseinių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2010-2014 metų programos įgyvendinimas
2011-2012 Kvapų valdymo metodinių rekomendacijų parengimas
2013-2013 Nacionalinio sveiko būsto sertifikavimo modelio parengimas
2016-2019 Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos 2016-2018 m. vykdymas.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų B1 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Švarios technologijos
Antrosios pakopos Atliekų surinkimas ir deponavimas
Pirmosios pakopos Aplinkos taršos prevencija
Pirmosios pakopos Pažintinė praktika
Pirmosios pakopos Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos
Pirmosios pakopos Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika
Pirmosios pakopos Darni aplinka (įvadas į specialybę)
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB EMP recycling Lietuva Elektros ir elektronikos atliekų tvarkymas 2015-2015
UAB Toksita, Šiaulių filialas Lietuva Atliekų deginimas 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2012 Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione, PlasTEP
2011-2012 Gaisrų poveikis Lietuvos dirvožemiams ir ekosistemoms
2017-2019 „Elementų singenetiškumo lignoceliuliozinėje žaliavoje įtaka adsorbcinėms bioanglies savybėms“ Nr. S-MIP-17-83 (T0304T6458)