Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ričardas Masiulionis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Molėtų gimnazija Vidurinis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektros inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaro mokslinis laipsnis 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektrotechnikos katedra Meistras 2004-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektrotechnikos katedra Asistentas 2007-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektrotechnikos katedra Docentas 2013-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Elektros inžinerijos katedra Lektorius 2018--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2007-2013 Daktaro disertacija „Mažų deformacijų stebėsenos elektroninių įrenginių tyrimas“
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Kvedaras Vygaudas, Kvedaras Rokas, Masiulionis Ričardas. Methods of strain measurements in construction monitoring systems. The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041, p. 343-349. 2008
01T Masiulionis Ričardas, Kvedaras Vygaudas, Kvedaras Rokas, Analysis of balancing methods of measurement of small resistance changes // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 8 (114) p. 3-6. 2011
01T Masiulionis Ričardas; Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas. Balanced devices of strain measurements with current excitation. Measurement 2013. Bratislava : Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2013. ISBN 9788096967254, p. 279-282. 2013
01T Kvedaras Rokas, Kvedaras Vygaudas, Ustinavičius Tomas, Kvedarienė Audronė, Masiulionis Ričardas. Investigation of digital signal processing of high-speed DACs signals for settling time testing. Universal journal of electrical and electronic engineering. Alhambra : Horizon Research Publishing, USA. ISSN 2332-3280. Vol. 4, No. 2 (2016), p. 67-72. 2016
01T Lučinskis Audrius; Grainys Audrius; Kurčevskis Sebastjanas; Tolvaišienė Sonata; Ustinavičius Tomas; Masiulionis Ričardas; Butkus Paulius. Planar inductor for biological experimentation in pulsed magnetic fields. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 24, iss. 2 (2018), p. 27-30. 2018
01T Kvedaras Rokas; Kvedaras Vygaudas; Ustinavičius Tomas; Masiulionis Ričardas. Digital signal processing algorithm for measurement of settling time of high-resolution high-speed DACs. Measurement science review. Bratislava: Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences. ISSN 1335-8871. vol. 19, no. 3 (2019), p. 86-92. 2019
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-06-26 Kvedaras Vygaudas, Kvedaras Rokas, Masiulionis Ričardas, Methods of strain measurements in construction monitoring systems // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008). Vilnius, Lietuva.
2011-05-17 Kvedaras Vygaudas, Kvedaras Rokas, Masiulionis Ričardas. The Measurement of Small Resistance Changes in Close Loop Systems. 15th international conference on Electronics (E2011), Vilnius, Lietuva.
2013-05-27 Kvedaras Vygaudas, Kvedaras Rokas, Masiulionis Ričardas. Balancing Devices with Voltage and Current Excitation for the Strain Measurement. Measurement 2013, 9th International Conference, Smolenice, Slovakia.
2017-05-29 Kvedaras Vygaudas, Kvedaras Rokas, Ustinavičius Tomas, Masiulionis Ričardas. Investigation of Complex Algorithm of Digital Signal Processing of High-Speed DACs Signals for Settling Time Testing. Measurement 2017, 11th International Conference, Smolenice, Slovakia.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C1 C2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Elektrotechnika ir elektronika
Pirmosios pakopos Statinių išmaniosios elektros ir elektronikos sistemos
Pirmosios pakopos Pastatų elektros tinklai ir įranga
Pirmosios pakopos Elektros tinklai
Pirmosios pakopos Pastatų automatikos įtaisai
Pirmosios pakopos Automatinės apsaugos sistemos
Pirmosios pakopos Elektrotechnika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Gelzenkircheno taikomųjų mokslų universitetas Vokietija Didelės galios impulsų technologija 2005-2005
VšĮ „Automatizuoto projektavimo ir gamybos sistemų mokymo ir konsultacijos centras“ Lietuva Gamybos ir technologinių procesų kompiuterinės imitacinės sistemos, kompiuterizuotos projektavimo sistemos, inžinerinė analizė 2007-2008