Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Agnė Vaiciukevičiūtė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Fodžios universitetas, Italija Dalinės Erasmus studijos (2010 rug.-2011 vasr.) 2011
Karolio Didžiojo universitetas, Čekijos respublika, Praha Dalinės studijos pagal laimėtą nacionalinę stipendiją (2011 rug. - 2012 vas.) 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadyba ir administravimas 2012
Hanyango universitetas, P. Korėja, Seulas Dalinės studijos pagal dvišalius mainus (2013 vas. - 2013 birž.) 2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Tarptautinio verslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Socialinių mokslų daktaras (04S) 2018
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Švietimo mainų paramos fondas Projektų koordinatorė 2012-2012
Vilniaus Gedimino technikos uuniversitetas Projekto „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ (INOVEKS) specialistė 2014-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Asistentė 2014--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Dekano padėjėja 2015-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Prodekanė (Strateginės partnerystės) 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S- ekonomika Stankevičienė, Jelena; Vaiciukevičiūtė, Agnė. Conceptual strategy map implementation for higher education institution / Jelena Stankevičienė, Agnė Vaiciukevičiūtė // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094576522. p. 709-716. Prieiga per internetą: . 2014
04S - ekonomika Stankevičienė, Jelena; Vaiciukevičiūtė, Agnė. Value creation for stakeholders in higher education management / Jelena Stankevičienė, Agnė Vaiciukevičiūtė // E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 19, iss. 1 (2016), p. 17-32. Prieiga per internetą: . 2016
Ekonomika Stankevičienė, J., Kraujalienė, L., & Vaiciukevičiūtė, A. (2017). Assessment of technology transfer office performance for value creation in higher education institutions. Journal of Business Economics and Management, 18(6), 1063-1081. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-01-01 Stankevičienė Jelena, Vaiciukevičiūtė Agnė, Conceptual strategy map implementation for higher education institution // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 709-716. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-11-13 International Scientific Conference “Contemporary Issues in Business, Management and Education’2014 with the presentation “Value Chain Approach in Higher Education Management”.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
ispanų A2 B1 A2
rusų B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Finansų rinkos ir institucijos
Pirmosios pakopos Finansų valdymo kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Verslo finansai
Pirmosios pakopos Finansų valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Intensyvūs kursai tema: “Socially Responsible Business and Technologies” 2011-2011
Švietimo mainų paramos fondas Lietuva Atlikta pažintinė praktika (kaip dalis studijų proceso) 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas kartu su partneriais iš Vokietijos, Nyderlandų karalystės, Airijos ir Turkijos Lietuva Intensyvūs kursai tema: „Female Endeavour and Entrepreneurship“ 2013-2013
Australijos Naujojo pietų Velso universitetui priklausanti verslo mokykla (UNSW Business School) Australija, Sidnėjus Atlikta praktika Australijos Naujojo pietų Velso universitetui priklausančioje verslo mokykloje (UNSW Business School) 2015-2015
Europos studijų ir inciatyvų centre (CESIE - European Centre of Studies and Initiatives) Italija, Palermo Intensyvūs mokymai Europos studijų ir inciatyvų centre (CESIE) 2015-2015
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje Lietuva 16 val. trukmės ERASMUS+ projekto enerprise+ stebėtojų/talentų ieškotojų mokymai 2015-2015
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje Lietuva Intensyvūs kursai tema: “Enterprise + Inovative Potential Meets Experience” 2016-2016
Europos komisija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Romos Tre universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Lietuva Tarptautinė Vasaros mokykla ir konferencija, buvo skirta Energijos, klasterių, socialinių inovacijų ir darnios plėtros tematikai. Šis tarptautinis renginys buvo organizuojamas Europos Komisijos finansuojamo mokslo projekto Horozontas 2020 CLUSDEVMED rėmuose. Renginio tikslas yra pristatyti ir išdiskutuoti problemas ir iššūkius, susijusius su darnia šalių plėtra, pristatyti Europos politikos gaires bei vykstančias diskusijas, pasidalinti Europinių projektų rašymo principais bei įžvalgomis. 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2014-2015 Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS) - didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi. Projekto įgyvendinimo metu mokslo ir studijų institucijų (MSI) bei mokslo ir technologijų parkų (MTP) bendros komandos: 1. Atrinks geriausias studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjas ir jų pagrindu idėjų autorių komandos steigs smulkaus ir vidutinio (SVV) subjektų statutą atitinkančius ekvivalentus. 2. Padės išgryninti ir patikrinti turimas verslo idėjas, konsultuos dėl prototipų ir (ar) maketų kūrimo, būtinų produktui sukurti papildomų tyrimų, padės parengti kokybiškus investicinius pasiūlymus taip, kad jie atitiktų sekančių paramos jaunam verslui etapų reikalavimus.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2014-2014 Projekto "Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)" dalyvių idėjų ekspertinis vertinimas (16 val.)
2015-2015 Projekto "Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)" suteiktos ekspertinės konsultacijos (24 val.) SVV subjektams mokslinių tyrimų komercinimo, technologijų perdavimo, prototipų ir (ar) maketų kūrimo klausimais