Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vaida Buivydienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas filologijos bakalaurė, mokytojo kvalifikacija 2001
Vilniaus universitetas filologijos magistrė 2003
Vytauto Didžiojo universitetas daktarė 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus kolegija asistentė, lektorė 2003-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas lektorė 2007-2020
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04H Buivydienė Vaida, Lietuvių bendrinės kalbos raida: ekolingvistinis požiūris // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, nr. 1 (2014) p. 1-11. 2014
H 004 Buivydienė, Vaida; Rutkienė, Lina. Specialybės kalbos mokymo turinio atnaujinimo poreikis ir galimybės aukštojoje mokykloje // Žmogus ir žodis. Svetimosios kalbos: mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-8600.2015, T. 17, Nr. 3, p. 124-136. 2015
H 004 Buivydienė, Vaida. Pradinių mokyklų lietuvių kalbos mokymo programos 1915-1939 metais // Bendrinė kalba (elektroninis išteklius). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISSN 2351-7204. 2015, t. 88, p. 1-21. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2019 Buivydienė, Vaida; Kirvaitis, Raimundas; Rutkienė, Lina; Vladarskienė, Rasuolė. Akademinė ir profesinė kalba: tekstų ypatybės ir kūrimas: vadovėlis. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Bertašienė Inga, Buivydienė Vaida, Žukienė Regina, Nuotolinio mokymo(si) kurso "Specialybės kalbos kultūra" praktinio taikymo poreikiai ir realizavimo galimybės // Advanced learning technologies and applications. ALTA'2007, Kaunas : Mažoji poligrafija, 2007 p. 147-156.
2007-01-01 Buivydienė Vaida, Žukienė Regina, Nuotolinis mokymo(si) kursas "Specialybės kalbos kultūra" ir jo taikymo galimybės // Tarptautinė konferencija "Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai". 2007 m. birželio 18-19 d. Vilnius, Vilnius : Lietuvių kalbos pedagogų asociacija, Valstybės institucijų kalbų centras, 2007 p. 88-92.
2008-01-01 Buivydienė Vaida, Žukienė Regina, Nuotolinis mokymas(is): specialybės kalbos kultūra // Kalba – kelias į daugiakalbę Europą, Vilnius : Ciklonas, 2008 p. 48-53.
2008-01-01 Bertašienė Inga, Buivydienė Vaida, Žukienė Regina, Employment of European structural founds in humanities by applying on-line teaching and learning methods // Society, integration, education, Rezekne : Rēzeknes Augstskola, 2008 p. 39-50.
2008-01-01 Buivydienė Vaida, Žukienė Regina, The usage of information technologies on the course in professional language awareness in technical university // Nation and language: modern aspects of socio-linguistic development: proceedings of the 3rd International Conference on Nation and Language, 9-10 October 2008, KTU Panevėžys Institute Centre of Languages, Kaunas : Technologija p. 17-23. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
rusų B1 C1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Specialybės kalbos kultūra
Vientisosios Specialybės kalbos kultūra
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2017 Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas