Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jolanta Solnyškinienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas inžinierius ekonomistas, aukštasis išsilavinimas 1988
Kauno technologijos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas daktaras 2000
Kauno technologijos universitetas docentas 2008
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Vadyba/administravimas 03 S Novickas Julius.; Solnyškinienė Jolanta. Privatizacijos pokomunistinėse šalyse kaip savito privatizacijos tipo apibrėžtumo problema // Inžinerinė ekonomika = Engineering Economics / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2000, nr. 1(16), p. 48-56. 2000
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta. Globalinės ekonomikos regioninė diferenciacija. Lietuvos kontekstas // Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje : žurnalo "Tiltai" priedas : mokslo darbai. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 1648-3979. 2003, T. 2, p. 410-416. 2003
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta. Ownership structure and activity effectiveness // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2004, nr. 2(37), p. 26-34. [Business Source Complete] 2004
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta. Privatizacija Rytų ir Vidurio Europos šalyse - esminis nuosavybės struktūros transformavimo veiksnys // Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje : mokslo darbai : žurnalo "Tiltai" priedas / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. ISBN 9955585870. p. 203-212. 2004
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta. Peculiarities of corporate governance and property control efficiency in Lithuanian stock companies // Wspolczesne Przedsiębiorstwa i System Finansowe w Procesie Zmian Innowacyjnych : studia i materialy Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersitetu Lubelskiego. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. ISBN 8373631720. p. 84-102. 2004
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta. Nuosavybės struktūros pokyčiai Lietuvos bendrovėse // Tiltai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. 2004, nr. 2(27), p. 43-52. 2004
Vadyba/administravimas 03 S Солнышкинене, Йоланта. Приватизация - основной фактор институционных преобразований в восточноевропейских странах: опыт Литвы // Problems of the Economy Development in the Russian Enclave. Kaliningrad Region as a Pilot Region of Cross-Border Co-Operation of Russia, The Baltic States, and Eastern Europe. Experience and Perspectives : proceedings of International Scientific Conference, [25-27 ноября 2004 г.] : [Международный сборник научных трудов]. Kaliningrad : University Press, 2004. ISBN 5948260801. p. 252-257. 2004
Vadyba/administravimas Solnyškinienė, Jolanta. Visuomenės lūkesčiai: efektyvumas nelygu teisingumas // Socialiniai tyrimai = Social Research : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2006, nr. 1(7), p. 120-126. [Index Copernicus; CEEOL] 2006
Vasyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta; Bartosevičienė, Vladislava. Market reforms in Lithuania and society's expectations // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Kaunas. ISSN 1648-4460. 2007, Vol. 6, no. 2, suppl. A, p. 65-82. [ISI Master Journal List; ISI Web of Science; EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS]. 2007
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta. Transformations paradoxes or outcome of abandoned mental privatization // Social Research = Socialiniai tyrimai : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2007, nr. 2(10), p. 136-146. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier]. 2007
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta. Vectors of market reforms in Lithuania and changes of personal welfare // Changes in Social and Business Environment : proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania : selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-7090. 2007, p. 248-259. [ISI Proceedings] 2007
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta. Verslumo raiškos teorinės interpretacijos ir praktinės neverslumo pasekmės: Lietuvos patirtis // Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 : 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 699-706. [Business Source Complete] 2008
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta. Capabilities of economics growth on basis of innovations and knowledge development: experience of Lithuania // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, Akademija : LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. 2008, Vol. 12(1), p. 152-159. [Business Source Complete]. 2008
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta. Peculiarities of privatization and corporate control in Lithuania // Corporate Ownership & Control. Sumy : Virtus Interpress. ISSN 1727-9232. 2008, Vol. 5, iss. 2, p. 137-145. [Business Source Complete]. 2008
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta. Will Lithuanian bank sector escape crisis? Corporative control aspect // Journal of International Sientific Publication: Economy & Business [elektroninis išteklius]. Sofija : Info Invest. ISSN 1313-2555. 2009, Vol. 3, part. 2, p. 254-274. 2009
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta Kuliavienė, Aistė. The evaluation of the impact of foreign direct investment on Lithuanian economy using lag-analysis. Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU., p. 16-24. ISSN 1822-6515. 2014, No. 19 (1). 2014
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė, Jolanta; Aistė Kuliavienė (2015) “Evaluation of the large – scale milk processors changes in the structure of the export due to Russian embargo, Liberec Economic Forum 2015, 132-143. [ISI Proceedings] 2015
Vadyba/administravimas 03 S Solnyskiniene J.., Adamoniene R., Rupeikiene L. Theoretical and practical aspect of employees and their activity evaluation model (in example of statutory institution)( ad. by Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak): Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Quantitative Methods: Torun, Poland, 22-23 June 2017 .Institute of Economic Research, Polish Economic Society Branch in Toruń. Toruń, 2017, p. 17-26. ISBN 978-83-65605-07-8; DOI: 10.24136/eep.proc.2017.4 (eBook) 2017
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė Jolanta, Adamonienė Rūta. Migracijos procesus formuojančių veiksnių Lietuvoje vertinimas // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (18) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2017, [t.] 18, p. 412- 427. 2017
Vadyba/administravimas 03 S Solnyškinienė J. , Adamonienė R. Peculiarities of Entrepreneurship development in the context of social responsibility // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (18) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2017, [t.] 18, p. 4-16. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2003 Čiarnienė, Ramunė; Solnyškinienė, Jolanta. Ilgalaikių investicinių sprendimų analizė ir vertinimas : [mokomoji knyga] / Ramunė Čiarnienė, Jolanta Solnyškinienė ; Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. 90 p. ISBN 9955094087
2006 Sakalas, Algimantas; Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė; Solnyškinienė, Jolanta; Taraškevičius, Audrius. Vadybos pagrindai [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Kaunas : Technologija, 2006. 1 kompakt. diskas. ISBN 9955250127.
2006 Valančius, Zenonas (sudaryt.); Masiulis, Rimantas Povilas (sudaryt.); Masiokienė, Kristina (sudaryt.); Repšytė, Jolanta (sudaryt.); Barkauskienė, Vanda (sudaryt.); Nizevičienė, Dalia (sudaryt.); Miniotaitė, Rūta (sudaryt.); Solnyškinienė, Jolanta (sudaryt.). Magistro baigiamasis darbas : metodiniai nurodymai cheminės technologijos fakulteto studentams : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2006. 117 p. ISBN 9955251743.
2008 Valančius, Zenonas; Masiulis, Rimantas Povilas; Masiokienė, Kristina; Repšytė, Jolanta; Barkauskienė, Vanda; Nizevičienė, Dalia; Viliūnienė, Odeta; Solnyškinienė, Jolanta. Magistro baigiamasis darbas : metodiniai nurodymai Cheminės technologijos fakulteto studentams : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. 2-oji patais. ir papild. laida. Kaunas : Technologijs, 2008. 102 p. ISBN 9789955255604.
2009 Čiarnienė, Ramunė; Solnyškinienė, Jolanta; Bartkus, Edverdas Vaclovas; Taraškevičius, Audrius; Kindsfaterienė, Kristina; Vienažindienė, Milita. Vadybos pagrindai [elektroninis išteklius] : pateikčių rinkinys : mokomoji knyga. Kaunas : Technologija, 2009. 1 kompakt. diskas. ISBN 9789955256786.
2011 Vadybos pagrindai [elektroninis išteklius] : pateikčių rinkinys : mokomoji knyga / Ramunė Čiarnienė ... [et al.]. Kaunas : Technologija, 2011. Prieinama tik KTU intranete. ISBN: 9786090200117.
2011 Organizacijų vadybos pagrindai : vadovėlis / Ramunė Čiarnienė, Bronius Neverauskas, Milita Vienažindienė, Edverdas Vaclovas Bartkus, Rūta Čiutienė, Kristina Kindsfaterienė, Pranas Bernardas Milius, Jolanta Solnyškinienė, Audrius Taraškevičius, Alma Žekevičienė ; Kauno technologijos universitetas : Technologija, 2011. ISBN; 9786090201688.
2013 Magistro baigiamojo darbo metodiniai nurodymai [elektroninis išteklius] : Cheminės technologijos fakulteto Chemijos inžinerijos studijų programos magistrantams : [metodinė priemonė] / Zenonas Valančius ... [et al.] ; Kauno technologijos universitetas. Cheminės technologijos katedra. Kaunas : Technologija, 2013. ISBN: 9786090210451.
2013 Organizacijų vadybos pagrindai : vadovėlis / Ramunė Čiarnienė ... [et al.] ; Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2013. ISBN: 9786090209714 ;
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-12-30 Solnyškinienė, Jolanta. Privatizacija Lietuvoje: principai, politika, rezultatai // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 2. Įmonės vadyba : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9986139252. p. 169-180.
2003-12-30 Solnyškinienė, Jolanta. Kaimo plėtra globalizacijos kontekste: teorinis kontekstas // Kaimo plėtra 2003: globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui = Rural Development 2003: globalization and integration challenges to the rural areas of East and Central Europe : pranešimų rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2003. ISBN 9955448172. p. 38-39.
2004-12-30 Solnyškinienė, Jolanta. Nuosavybės struktūra ir veiklos efektyvumas // Ekonomika ir vadyba - 2004 = Economics and Management - 2004 [elektroninis išteklius] : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2004. ISBN 9955096225. p. 111-113.
2004-12-30 Solnyškinienė, Jolanta. Korporatyvinio valdymo ypatumai Lietuvoje: privatizacijos stigma // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos : Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2004, nr. 4, p. 249-257.
2005-05-30 Solnyškinienė, Jolanta. Privatization as a general factor of the ownership structure transformation in the post – communist countries // IPSI-2005 Spain [elektroninis išteklius] : International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems and Interdisciplinary Research, Costa Brava, Spain, April 28-May 1, 2005 : proceedings. Belgrade : Academic Mind, 2005. ISBN 8674661173. p. 1-11.
2005-12-30 Solnyškinienė, Jolanta. ES plėtros į pokomunistinę erdvę ontologija // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos : Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2005, nr. 5, p. 352-359.
2006-05-30 Solnyškinienė, Jolanta. Peculiarities of privatization and property control efficiency in Lithuanian stock companies // IMEA 2006 [elektroninis išteklius] : Informatics, Management, Economics, Administration, Hradec Kralove, 15-16.5.2006 : [proceedings]. Hradec Kralove : Gaudeamus, 2006. ISBN 8070411643. p. 739-745.
2008-06-30 Solnyškinienė, Jolanta. Trap of post-communist transition for entrepreneurship // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering : VI International Scientific Conference "Management and Engineering'08", June 19-21, 2008, Sofia, Bulgaria. Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2008, Vol. 1(104), p. 18-22.
2010-06-30 Solnyškinienė, Jolanta. Changes of corporate governance during the global economical crisis: experience of Lithuania // Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges, 13-15 June, 2010, p. 4-26. Tallin, [Estonia],[elektroninis išteklius] : 2nd international conference. Tallin : Tallinn University of Technology, 2010. ISBN 9789949430376.
2011-04-29 Possibilities of economy growth in post-crisis period in Lithuania: constituent of small and medium business. Economics and Managament - 2011 : 16th international conference "Economics and Managament", April, 27-29th 2011. p. 302-304. Brno : Brno University of Technology.
2012-12-30 Solnyškinienė, Jolanta; Šiurkutė, Aistė. Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo aplinkos Lietuvoje vertinimas. // 2012. gruodžio 6 d. 9-a Prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija „Ūkio plėtra: teorija ir praktika. p. 81-92. ISBN 978-609-459-130-3
2012-12-30 Solnyškinienė, Jolanta; Klimaitė, Irma. Virtualių muziejų plėtros perspektyvos Lietuvoje. // 2012. gruodžio 6 d. 9-a Prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija „Ūkio plėtra: teorija ir praktika. p. 34-54. ISBN 978-609-459-130-3
2012-12-30 Solnyškinienė, Jolanta; Šiurkutė, Aistė. TUI poveikio Lietuvos ekonomikai įvertinimas // 2012. gruodžio 6 d. 9-a Prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija „Ūkio plėtra: teorija ir praktika. p. 56-62. ISBN 978-609-459-130-3
2015-01-01 Andriešiūnaitė Kristina, Solnyškinienė Jolanta, Valstybių ekonominės politikos tobulinimas mokesčių administravimo srityje aktyvinant užsienio investicijas // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 162-170.
2015-01-01 Naulickaitė Justina, Solnyškinienė Jolanta, Tiesioginių užsienio investicijų prigimtis ir apimtis įtakojančių veiksnių pobūdis : teorinių ir empirinių tyrimų apibendrinimas // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 135-149.
2015-06-15 Solnyškinienė, Jolanta. Changes of corporate governance during the global economical crisis: experience of Lithuania // Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges, 13-15 June, 2010, Tallin, [Estonia],[elektroninis išteklius] : 2nd international conference. Tallin : Tallinn University of Technology, 2010. ISBN 9789949430376. p. 4-26.
2017-06-23 Solnyskiniene Jolanta, .Adamoniene Ruta. Export competitiveness: the case of the Baltic Sea States// 9th International Conference "Contemporary Issues in Economy": Torun, Poland, 22-23 June 2017. Institute of Economic Research, Polish Economic Society Branch in Toruń: Toruń, 2017, p. 281. ISBN 978-83-65605-03-0.
2017-06-23 Adamoniene R., Solnyskiniene J.., Rupeikiene L. Theoretical and practical aspect of employees and their activity evaluation model (in example of statutory institution)// 9th International Conference "Contemporary Issues in Economy": Torun, Poland, 22-23 June 2017. Institute of Economic Research, Polish Economic Society Branch in Toruń: Toruń, 2017, p. 48-49. ISBN 978-83-65605-03-0.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos ES ekonominė integracija
Antrosios pakopos Pasaulio regionų ekonominės raidos ir valstybių ekonominės politikos lyginamoji analizė
Antrosios pakopos Globalios komunikacijos, marketingas ir viešieji ryšiai
Pirmosios pakopos ES ekonominė politika
Pirmosios pakopos Globalizacijos procesai
Pirmosios pakopos Tarptautinis marketingas
Pirmosios pakopos Tarptautinės ekonomikos pagrindai
Pirmosios pakopos Tarptautinio verslo ekonomika
Pirmosios pakopos Tarptautinių ekonominių ryšių kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Inovacijų projektavimas
Pirmosios pakopos Reklamos vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
KTU, Distancinio mokymo centras Lietuva „ E - mokymosi medžiagos rengimas“ 2003-2003
KTU, Distancinio mokymo centras Lietuva „WebCT pagrindai“ 2003-2003
KTU, Distancinio mokymo centras Lietuva LieDM tinklo kuratorių ir nuotolinio mokymosi metodininkų kursai 2003-2003
KTU, Elektros ir šviesos inžinerijos katedra Lietuva Mokomosios informacijos vizualizacija 2005-2005
Jean Monnet Europos kompetencijos centras, bendradarbiaujant su VU, VU Kauno humanitariniu fakulteteu, VDU bei Mykolo Riomerio universitetais Lietuva „Išsiplėtusios ES kultūrinė politinė ir ekonominė ateitis“ 2005-2005
KTU, Europos instituto Jean Monnet Europos kompetencijos centras, bendradarbiaujant su VU, VU Kauno humanitariniu fakulteteu, VDU bei Mykolo Riomerio universitetais Lietuva "Lietuvos narystės ES patirtis ir perspektyvos” 2006-2006
KTU, EMTC Lietuva E. mokymosi medžiagos rengimo metodiniai aspektai“ 2009-2009
KTU, EMTC Lietuva „E. mokymosi medžiagos rengimas įrankiu CDK“ 2009-2009
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija Lietuva Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): Socialinių mokslų šaltiniais 2010-2010
investuokisave.lt, lektorius V.Chmielevski Lietuva „Charizmatiškas oratorius“ (I pakopa) 2011-2011
AVM Lietuva Seminaras: „Aukštojo mokslo institucijų tarptautiškumo didinimas“ 2014-2014
Lietuvos mokslų akademija, Užsienio kalbų katedra Lietuva Anglų kalbos kursai 2014-2014