Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Edita Riaubienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas Architekto kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1994
Vilniaus technikos universitetas Architektūros mokslų magistrė 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktarė 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Architektūros fakultetas doktorantė 1998-2002
VGTU Architektūros pagrindų ir teorijos katedra jaunoji mokslo darbuotoja 2002-2003
VGTU Architektūros pagrindų ir teorijos katedra asistentė 2003-2004
VGTU Architektūros fakultetas studijų prodekanė 2003-2011
VGTU Architektūros pagrindų ir teorijos katedra docentė 2004-2016
VGTU Architektūros pagrindų ir teorijos katedra katedros vedėja 2014-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03H Riaubienė Edita. The Uniqueness of the Old City of Vilnius - the Diverse Unity. Historical European Towns - Identity and Change. Oulu, 2000, p. 90-97. 2000
03H Riaubienė, Edita. Architektūros paveldotvarka Lietuvoje ir jos sąsajos su Europos situacija. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. 2003, T. XXVII, nr. 3, p. 87-98. 2003
03H Riaubienė, Edita. The evaluation criteria of cultural heritage in Lithuania. Proceedings of the International Conference "Wooden Architecture in Northern Europe" 9-10 September 2003. Szczecin, Poland. Szczecin, 2004. ISBN 8391668290, p. 160-164. 2004
03H Riaubienė, Edita. Antropomorfinių aspektų realizavimas architektūros teorijoje ir praktikoje. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. 2004, T. XXVIII, nr. 3, priedas, p. 49-56. 2004
03H Riaubienė, Edita. Vilnius architectural heritage preservation and reconstruction phenomenon. Inventories and heritage management. Baltic course. June 4-15, 2006, Visby, Sweden. Visby : Gotland University, 2007. ISBN 9789197580052, p. 93-101. 2007
03H Riaubienė, Edita. Durų reikšmės ir simbolika Europinėje tradicijoje. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. T. 31, nr. 3 (2007), p. 149-156. 2007
03H Riaubienė, Edita. Evolution and trends of understanding of authenticity in heritage preservation. Urban heritage: research, interpretation, education. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281771, p. 77-82. 2007
03H Riaubienė, Edita. Vilniaus senamiesčio fasadų kompozicinis savitumas ir kaita. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 1 (2010), p. 29-39. 2010
03H Riaubienė, Edita. Piešimas architektūroje – nuo vaizdavimo iki kūrybos. Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1630. T. 34, nr. 5 (2010), p. 282-288. 2010
03H Riaubienė Edita, Use of architectural heritage: challenges of preservation and adaptation // Architecture and urban planning, Riga : Riga Technical University. ISSN 1691-4333. 2012, vol. 6 p. 25-30. 2012
03H Riaubienė Edita, Ziberkas Leonidas Pranas, VGTU architektūros studijų tapatumas // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 37, nr. 4 (2013) p. 239-247. 2013
03H Riaubienė Edita, Tapybinės ir piešybinės patirtys architekto kūryboje // Kūrybos erdvės, Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1822-1076. 2014, Nr. 21 p. 38-50. 2014
03H Dijokienė, Dalia; Navickienė, Eglė; Riaubienė, Edita. Modern Lithuanian architecture in soviet time: self-reflections by architects. Procedia Engineering. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, (WMCAUS 2016), Prague (Czech Republic), 13-17 June 2016. Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 161 (2016), p. 1220-1224.. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 0.357] 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Durys architektūroje. Technika. ISSN 9789955284413, 140 p. :. [M.kr.:03H] [Aut.lankų sk.: 10]
2013 Riaubienė Edita, Architektūrologijos istorijos įvadas (I dalis); ISBN 9786094575143 (2013), [psl.: 103]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2000-08-26 Riaubienė Edita, The Uniqueness of the Old City of Vilnius – the Diverse Unity. In International conference “Historic European Towns – Identity and Change”, in Oulu, Finland, August 24-27, 2000.
2004-01-01 Riaubienė Edita, The evaluation criteria of cultural heritage in Lithuania // Proceedings of the International Conference "Wooden Architecture in Northern Europe" 9-10 September 2003. Szczecin, Poland, Szczecin, 2004 p. 160-164.
2007-01-01 Riaubienė Edita, Evolution and trends of understanding of authenticity in heritage preservation. In International conference "Urban heritage: research, interpretation, education", in Vilnius, Lithuania, September 25-26, 2007.
2007-01-01 Riaubienė Edita, Vilnius architectural heriatge preservation and reconstruction phenomenon. In International conference "Inventories and heritage management". June 4-15, 2006, Visby, Sweden, (Gotland University).
2008-10-13 Riaubienė Edita, "Heritage reconstruction: tradition or its transformation?” In „International conference „Space and Time. Traditions and Transformations“, RTU, in Riga, Latvia, 2008 10 13-14.
2010-10-22 Edita Riaubienė. “Tapybos įtaka architektūros kūrybai“. Mokslinėje konferencijoje „Menų sąveika architektūroje“, VGTU, Vilniuje, 2010 spalio 22 d.
2014-05-23 Edita Riaubienė. “Architekto kūrybingumo ugdymas: tradicija ir aktualijos”. Mokslinė konferencija “Kūrybingumo diskursai”, organizuota VGTU Kūrybinių industrijų fakultete, 2014 05 23
2015-04-23 Edita Riaubienė. "The Uniqueness of Images as the Assumption of Architect’s Creativity”. In International conference “Visuality: Intercultural Creative Discourses”, organised in Vilnius, 2015 04 23-24
2016-06-16 Dijokienė, Dalia; Navickienė, Eglė; Riaubienė, Edita. Modern Lithuanian architecture in Soviet time: self - reflections by architects. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. WMCAUS 2016, 13-17 June 2016, Prague (Czech Republic)
2016-10-23 Riaubienė Edita, Nekrošius Liutauras, Education architecture as modernist art collection. Lithuania case. 5th International Scientific Conference, Modernism in Europe - Modernism in Gdynia, 20th century architecture - preservation - conservation, 20 - 22 October, 2016, Gdynia
2016-11-18 Nekrošius, Liutauras; Riaubienė, Edita. Lietuvos mokyklų architektūros paveldas - objektas ir saugojimo būdas. Mokslinės tarpdalykinės konferencijos "Švietimo architektūra" pranešimų santraukų rinkinys, 2016 m. lapkričio 18 d. VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Architektūros semiotika
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Antrosios pakopos Architektūrologijos istorija
Antrosios pakopos Architektūros semantika
Antrosios pakopos Statinių istoriniai tyrimai
Pirmosios pakopos Pastatų kompozicijos analizė
Pirmosios pakopos Architektūrinės grafikos pagrindai
Pirmosios pakopos Architektūros kūrybinės dirbtuvės
Pirmosios pakopos Inžinerinė spalvotyra
Vientisosios Architektūros pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
“Roma la Sapienza” universitetas Romoje Italija Architektūros studijų ypatumai VGTU; Architektūros paveldo apsauga Lietuvoje 2004-2004
Gotlando universitetas, Visbis Švedija Architektūros paveldo objektų inventorinimas, tyrimas ir naudojimas šių dienų reikmėms. 2005-2005
Čekijos technikos universitetas Prahoje Čekija Architektūros paveldo apsauga Lietuvoje 2005-2005
“Moderna” universitetas Lisabonoje Portugalija Architektūros paveldo apsauga Vilniuje: rekonstravimo reiškinys 2007-2007
Kyungpook nacionalinis universitetas Pietų Korėja, Daegu paskaitų konspekto parengimas; dėstymas skirtingame kultūriniame kontekste 2009-2009
Bauhaus universitetas Veimare, Vokietija Vilniaus architektūros savitumai 2010-2010
VGTU Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2015-2015
Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus, Rotterdame Olandija Mokyklų architektūra Nyderlanduose. Pradinis ugdymas 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2006-2008 Europos socialinio fondo (ESF) remiamo projekto "Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas VGTU Architektūros fakultete"
2014-2015 Vykdytas projektas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Inočekiai LT“. “LED apšvietimo sistemų tyrimai”; užsakovas UAB „Gidonelija“, vadovas Jonas Jakaitis, vykdytojai: Edita Riaubienė, Linas Krūgelis,
2016-2019 Tarptautinis projektas ,,Darnus istorinių miestų atgaivinimas Europoje“. Bendradarbiavimas inovacijomis ir sėkmingos praktikos patirčių strateginėse partnerystėse apsikeitimas aukštojo mokslo sistemoje. Vadovas – D. Vrubliauskas, vykdytojai: E. Riaubienė, J. Jurevičienė, V. Petrušonis.
Kita veikla
Parengtas VGTU „Architektūros“ bakalauro studijų programos savianalizės aprašas tarptautiniam auditui, organizuotam SKVC 2014 m.
Parengė medžiagą VGTU architektų rengimo studijų programų notifikacijai (ET per LR ūkio ir aplinkos m-jas). 2011 m. gruodis 22 d. Pristatyta Briuselyje ET 2012 m.
2014 m. parengta mokslininkų grupių projekto paraiška “Architekto kūrybingumo ugdymas” Nr. MIP-15356, Rengėjos: E. Riaubienė, D. Dijokienė, E.Navickienė.
Parengta mokslinio tyrimo projektinė paraiška LMT programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ IV šaukimui (2011 12 13) - „Teritorinių miesto bendruomenių kultūrinis tapatumas: vietos ir erdvės modeliavimas Vilniaus mieste“ (VAT – 12008, projekto vadovė)
Architektūros fakulteto Tarybos pirmininko pavaduotoja (nuo 2014 metų)
VGTU Architektūros fakulteto studijų komiteto pirmininkė, Architektūros studijų krypties programų komiteto pirmininkė (nuo 2011 metų)
VGTU Senato narė 2012-2016 m.
Tarptautinio mobilumo projekto, “Daugiašalė architekto darbo patirtis Europos Sąjungoje”, vykdyto 2005-06 01 – 2006 10 31 koordinatorė (Leonardo da Vinči programos koordinavimo paramos fondo subsidija 58 715 €).
Europos socialinio fondo (ESF) remiamo projekto "Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas VGTU Architektūros fakultete" vykdytoja 2006-2008 m.
Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narė 2005-2011 m.