Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Albinas Žilinskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas chemikas, dėstytojas, aukštasis išsilavinimas 1979
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1989
Vilniaus universitetas docentas 2008
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
05T Žilinskas Albinas, Sereikaitė Jolanta, Probing of some compounds as anti-aggregatory additives in the protein refolding process from Escherichia coli inclusion bodies // Biotechnology and applied biochemistry, Malden : WILEY-BLACKWELL. ISSN 0885-4513. Vol. 58, no. 4 (2011) p. 277-284. 2011
05T Žilinskas Albinas, Sereikaitė Jolanta, Stereoselective bioreduction for the resolution of racemic mixtures of bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione using vegetables // Journal of molecular catalysis B: Enzymatic, Amsterdam : Elsevier Science Bv. ISSN 1381-1177. Vol. 90 (2013) p. 66-69. 2013
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Žilinskas Albinas, Sereikaitė Jolanta, Screening of some vegetables for the enantioseparation of bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione // Polymer chemistry and technology, Kaunas : Technologija, 2012 p. 29-32. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Organinė chemija
Pirmosios pakopos Gamtinių junginių chemija
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2013 Azotą turinčių heterociklinių junginių kaip potencialių baltymų agregacijos slopiklių tyrima, -