Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Auksė Marmienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis institutas anglų kalbos mokytoja, aukštasis išsilavinimas 1978
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU asistentė 1994-2006
VGTU lektorė 2006--
VGTU lecturer 2006--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Filologija 2008 Marmienė, Auksė. Computer jargon and its Lithuanian adequacies / A. Marmienė // Santalka : Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 16, no. 4 (2008), p. 53-60. Prieiga per internetą: http://www.coactivity.vgtu.lt/upload/filosof_zurn/santalka_t16_no4_53-60_marmiene.pdf. 2008
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Marmienė Auksė, Žegūnienė Nijolė Ona, English for electronics and computer science; ISBN 9789986059837 (2011), [psl.: 157]
2013 Asanavičienė Vida, Marmienė Auksė, English for students of fundamental sciences; ISBN 9786094574412 (2013), [psl.: 180]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-11-16 Respublikinė mokslinė konferencija (VGTU) „Globalizacija: vertimas, skolintos ir tautinės terminijos problemos“, 2007 m. lapkričio 16–17 d. Pranešimas: “Computer jargon and its Lithuanian adequacies”.
2013-11-22 Tarptautinė konferencija: Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika, 2013. Pranešimas: "Leksikos skolinių ir jų lietuviškų atitikmenų vartojimas studentų kalboje."
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C1
rusų C1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Anglų kalba 2
Pirmosios pakopos Anglų kalba 1