Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas bendrojo lavinimo mokyklos fizikos, astronomijos ir informatikos mokytojos kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1996
Vilniaus pedagoginis universitetas gamtos mokslų magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Puslaidininkių fizikos institutas asistento 1998-1999
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas lektorius 2002-2002
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas docento 2002--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02P Lisauskas Alvydas, Reklaitis Antanas, Venckevičius Rimvydas, Kašalynas Irmantas, Valušis Gintaras, Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina, Maestre H., Schmidt J., Blank V., Thomson M. D., Roskos Hartmut G., Köhler Klaus, Experimental demonstration of efficient pulsed terahertz emission from a stacked GaAs/AlGaAs p-i-n-i heterostructure // Applied Physics Letters, New York : American Institute of Physics. ISSN 0003-6951. Vol. 98, iss. 9 (2011) p. [1-3]. 2011
02P Vengalis Bonifacas, Šliužienė Kristina, Lisauskas Vaclovas, Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina, Butkutė Ramunė, Lygaitis Ramūnas, Gražulevičius Juozas Vidas, Fabrication and study of the organic-inorganic semiconductor diodes formed on n-Si // Acta Physica Polonica A. 14th International Symposium on Ultrafast Phenomena in Semiconductors. Vilnius, Lithuania, August 23-25, 2010, Warszawa : Polish Academy of Sciences.. ISSN 0587-4246. Vol. 119, no. 2 (2011) p. 262-264. 2011
02P Černiukė Irina, Šliužienė Kristina, Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina, Lisauskas Vaclovas, Maneikis Andrius, Vengalis Bonifacas, Influence of preparation conditions on electrical properties of the Al/Alq3/Si diode structures // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no. 4 (2013) p. 363-366. 2013
02P Vengalis Bonifacas, Černiukė Irina, Maneikis Andrius, Oginskis Antanas Kleopas, Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina, Electrical resistance and magnetoresistance of highly oriented and polycrystalline La0.67Sr0.33MnO3/MgO(001) thin films // Lithuanian journal of physics, Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1648-8504. Vol. 55, no. 2 (2015) p. 132-141. 2015
02P Černiukė Irina, Vengalis Bonifacas, Steikūnienė Angelė, Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina, Oginskis Antanas Kleopas, Electrical and magnetoresistive properties of the Ag/La2/3Sr1/3MnO3 point-probe contacts // Lithuanian journal of physics, Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1648-8504. Vol. 55, no. 1 (2015) p. 17-23. 2015
02P B. Vengalis, G. Grigaliūnaitė-Vonsevičienė, A.Maneikis, J. Klimantavičius, R. Juškėnas, K.Mažeika. Low-field magnetoresistance and switching behavior of polycrystalline La0.66Sr0.34MnO3/YSZ(001) films with columnar grain structure. Thin Solid Films 625 (2017) 42–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2017.01.040 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina, Mechanika. Termodinamika. Bangos; ISBN 9786094572098 (2012), [psl.: 75]
2014 Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina, Špakauskas Valdas, Elektromagnetizmas ir modernioji fizika. Fizikos uždavinynas; ISBN 9786094576720 (2014), [psl.: 150]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina, Martinėnas Bronislovas, Szydlo Antoni, Traffic exhaust spreading into the roadside. Statistical model // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1154-1159. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina, Martinėnas Bronislovas, Szydlo Antoni, Traffic exhaust spreading into the roadside. Statistical model // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2012-01-01 Vengalis Bonifacas, Oginskis Antanas Kleopas, Lisauskas Vaclovas, Šliužienė Kristina, Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina, Černiukė Irina, Maneikis Andrius, Formation and properties of heterojunctions based on thin films of magnetic oxides // Radiation interaction with material and its use in technologies 2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 61-64. [Duomenų bazės: Computers & Applied Sciences Complete];
2012-01-01 Šliužienė Kristina, Lisauskas Alvydas, Černiukė Irina, Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina, Vengalis Bonifacas, Lygaitis Ramūnas, Grazulevičius Juozas Vidas, Preparation and electrical properties of the heterojunctions formed by growing organic semiconductor films on Si and SrTiO3 substrates // Radiation interaction with material and its use in technologies 2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 201-204. [Duomenų bazės: Computers & Applied Sciences Complete];
2014-01-01 Černiukė Irina, Vengalis Bonifacas, Anisimovas Fiodoras, Maneikis Andrius, Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina, Influence of pulsed laser radiation on electrical and magnetoresistive propertles of La2/3Sr1/3MnO3 films // 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: program and materials, Kaunas : Technologija, 2014 p. 286-289. [Duomenų bazės: ];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Taikomoji fizika ir chemija fotoelektros inžinerijoje
Antrosios pakopos Taikomoji fizika ir chemija fotoelektros inžinerijoje
Antrosios pakopos Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai
Pirmosios pakopos Fizika 1
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Fizika 1
Pirmosios pakopos Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika
Pirmosios pakopos Pažangiųjų technologijų fizika
Pirmosios pakopos Fizika 1
Pirmosios pakopos Taikomoji fizika
Pirmosios pakopos Bendroji fizika
Pirmosios pakopos Pažangiųjų technologijų fizika
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Fizika 1
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Bendroji fizika
Pirmosios pakopos Taikomoji fizika
Pirmosios pakopos Elektra ir magnetizmas
Pirmosios pakopos Fizika 1
Pirmosios pakopos Fizika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Puslaidininkių fizikos institutas Lietuva organinių/ neorganinių sandūrų elektrinių ir magnetinių savybių tyrimas 2009-2009
VGTU Lietuva Dėstytojų androgoginių kompetencijų tobulinimas 2016-2016