Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Lina Dubikaltytė-Raugalienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Prancūzų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 1996
Vilniaus universitetas Prancūzų kalbos magistro kvalifikacinis laipsnis 1998
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, užsienio kalbų katedra lektorius 1997--
Prancūzų institutas Lietuvoje prancūzų kalbos dėstytoja 1999-2005
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla prancūzų kalbos dėstytoja 1999-2013
Mykolo Romerio universitetas, Humanitarinių mokslų institutas lektorius 2013-2018
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04H, 07S Specialybės teksto supratimo sunkumai dėl prancūzų kalbos sangrąžinių veiksmažodžių vartojimo ypatumų // Filologija Edukologija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2006 T. 14, Nr. 2 2006
04H, 07S Leksiniai prancūzų mokslo kalbos aspektai // Santalka : Filologija. Edukologija. ISSN 1822-430X. Vol. 16, no. 2 (2008). p. 47-56 2008
04H Prancūzų kalbos įvardžio on vartojimo ypatumai lietuvių moksliniame diskurse. Santalka: Filologija, Edukologija / Coactivity: Philology, Educology 2015, 23(2): 127–137 ISSN 2351-714X / eISSN 2335-7711. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2005 Mokomasis prancūzų-lietuvių kalbų verslo žodynas. Dictionnaire d’apprentissage franco-lituanien des affaires.
2011 Mokomasis lietuvių-prancūzų kalbų verslo žodynėlis.
2015 Mokomoji knyga: Brownfields regeneration: multilingual glossary FR – EN – RO – LT. Iasi: Performantica, 2015 ISBN 978-606-685-342-2
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Katalynaitė Rūta Elžbieta, Dubikaltytė-Raugalienė Lina, Svetimos kalbos savimoka ir savęs vertinimas // Kalbų mokymas integracijos į Europos Sąjungą kontekste, Vilnius : Technika, 2004 p. 53-59.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 B1 A2
prancūzų C2 C2 C2
rusų B1 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Prancūzų kalba
Pirmosios pakopos Specialybės prancūzų kalba 2
Pirmosios pakopos Prancūzų kalba 3
Pirmosios pakopos Prancūzų kalba 1
Pirmosios pakopos Specialybės prancūzų kalba 1
Pirmosios pakopos Prancūzų kalba 2
Pirmosios pakopos Prancūzų kalba 4
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus universitetas Lietuva Studentų žinių vertinimas 2008-2008
Vilniaus universitetas Lietuva Dialogo metodas 2008-2008
Tarptautinis pedagoginių studijų centras Prancūzija Prancūzų kalbos didaktika 2008-2008
Prancūzų institutas Lietuvoje Lietuva Grupės valdymo technika. Grupės dinamiškumo ir motyvacijos skatinimas 2009-2009
VGTU Nuotolinių studijų centras Lietuva Elektroninio mokymo metodai, taikymas, kursų kūrimas, medijų naudojimas elektroninio mokymo procese 2014-2014
Frankofoniškų universitetų agentūros Centrinės ir Rytų Europos biuras Rumunija Prancūzų kalbos didaktika 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2014-2016 Studentų mokymai Tarptautiniame projekte Sustainable Refurbishment, Retrofit, Energy Management in Residential Buildings. Korsikos pascal Paoli universitetas, Prancūzija.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2016-2016 Konferencijos Discourse and Communicative Interaction, Iaşi "Gheorghe Asachi” universitetas (Rumunija) mokslinio komiteto narė