Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Lina Rutkienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas humanitarinių mokslų magistras, aukštasis išsilavinimas 1995
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilnius Gedimino technikos universitetas lektorė 1999--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04H Rutkienė Lina, "Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinyno" kalba // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 19, Nr. 1 (2011) p. 102-107. 2011
04H Rutkienė Lina, Statybos terminija XX a. pradžioje: „Statybos meno ir technikos“ (1922–1923 m.) terminų analizė // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 21, nr. 1 (2013) p. 63-74. 2013
04H Rutkienė Lina, Praktinio ir akademinio specialybės kalbos kultūros žinių taikymo analizė // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 22, Nr. 1 (2014) p. 89-96. 2014
04H Bibliografinė rodyklė kartu su Ona Juršaite. Angelė Kaulakienė. Vilnius: Technika. ISBN 2351-5384, 64 p. 2015
04 H Statybos terminijos dūrinių klasifikacija pagal sintaksinius-semantinius sandų santykius = Classification of solid compounds in terminology of construction according to semantic-syntactic relation of components // Terminologija = Terminology. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2017, Nr. 24, p. 164-176. [CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts] 2017
04 H Rutkienė, Lina; Buivydienė, Vaida. Dėstytojų nuostatų dėl svetimžodžių funkcionavimo akademinėje kalboje tyrimas = The survey on the university teachers' assumptions about using loans in the academic language // Gimtoji kalba mokykloje: straipsnių rinkinys. Šiauliai : Lucilijus. ISSN 2351-5430. 2017, [t.] 5-6, p. 35-44. [M.kr.: H 004] 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2015 Technologijų specialistų profesinė kalba: sistema ir vartosena: aukštųjų mokyklų vadovėlis
2019 Akademinė ir profesinė kalba: tekstų ypatybės ir kūrimas: vadovėlis (kartu su bendraautoriais Vaida Buivydiene, Raimundu Kirvaičiu, Rasuole Vladarskiene)
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Rutkienė Lina, Statybos specialistų mokslo kalbos problemos // Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai, Kaunas : Technologija, 2006 p. 202-205.
2013-11-26 Praktinio ir akademinio specialybės kalbos kultūros žinių taikymo analizė. Tarptautinė konferencija Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika
2014-06-10 Specialybės kalbos mokymo turinio atnaujinimo poreikis ir galimybės aukštojoje technikos mokykloje. VIII tarptautinė konferencija Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas Europoje (kartu su bendraautore Vaida Buivydiene)
2019-05-17 Rutkienė Lina. Statybos terminijos hibridiniai dūriniai su klasikiniais pirmaisiais sandais // V tarptautiniame lituanistų kongrese Vroclave (Lenkijoje)
2019-10-18 Rutkienė Lina. Statybos terminijos hibridinių dūrinių daryba ir raida // 3-iojoje tarptautinėje mokslinėje terminologijos konferencijoje „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
latvių A1 A1 A1
lenkų A1 A2 A1
lotynų A1 A1 A1
rusų C1 C2 C1
vokiečių B2 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Specialybės kalbos kultūra
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2017 Lituanistikos mokslinio tyrimo projektas Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas