Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Algirdas Sokas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1979
Lietuvos Mokslo taryba daktaras 1986
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VISI (VGTU) Statybinės mechanikos katedra Inžinierius 1979-1982
VISI (VGTU) Statybinės mechanikos katedra. Aspirantas 1984-1986
VISI (VGTU) Nepertraukiamo mokymo centras. Dėstytojas 1987-1992
VGTU Inžinerinės grafikos katedra. Dėstytojas 1992--
VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas. Prodekanas 1998-2008
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Sokas, Algirdas. Automated design and visualization system of a house foundation from blocks. Journal of Civil Engineering and Architecture, Libertyville: “David Publishing Company”, USA. ISSN1934-7359. Vol. 4, No. 9, September 2010, p. 26-31. 2010
07T Sokas, Algirdas. Software agent finds its way in the changing environment. // Practical applications of agent-based technology. Edited by Haiping Xu. Rijeka, Croatia: InTech, 2012. ISBN 978-953-51-0276-2. p. 111-126. Prieiga per internetą: http://www.intechopen.com/articles/show/title/software-agent-finds-its-way-in-the-changing-environment 2012
07T Sokas, Algirdas; Čiupaila, Lionginas; Makutėnienė, Daiva. Geometry and programming in the drawing for the artificial intelligence experience. // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich : Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. ISBN 9783038352273. 2015, Vol. 220-221, p. 922-927. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Sokas Algirdas, Grafinių sistemų projektavimas ir programavimas; ISBN 9786094572296 (2012), [psl.: 64]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Sokas Algirdas, Inteligent agent find its way in the drawing // Solid State Phenomena, Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 425-430. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Sokas, Algirdas; Juodagalvienė, Birutė. Flat steel truss automated design system. // The 10th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 19-21, 2010, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vol. II. Vilnius: Technika, 2010, p. 804-809. ISBN 978-9955-28-594-6.
2011-01-01 Sokas Algirdas, Vdovinskienė Sonata, The house plan drawing and heating system automated design // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 807-811. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Sokas Algirdas, Vilkevič Violeta, Graphical methods for designing welding joints in engineering drawings // Mechanika-2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 282-286. [Duomenų bazės: Academic Search Complete];
2013-01-01 Sokas Algirdas, Graphical methods for designing steel truss nodes sheets in the engineering // Mechanika'2013, Kaunas : Technologija, 2013 p. 223-226. [Duomenų bazės: Academic Search Complete];
2013-01-01 Sokas Algirdas, Algorithms and procedures of determining the optimal route in the graph // TRANSBALTICA 2013, Vilnius : Technika, 2013 p. 202-206.
2014-01-01 Sokas Algirdas, Juodagalvienė Birutė, Specific creation features of the hydro-technical sluice automated design system // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Sokas Algirdas, Geometry and fuzzy navigation system for virtual robot in the drawing environment // Proceedings of the 16th International conference on geometry and graphics, Innsbruck, August 4-8, 2014, Innsbruck : Innsbruck university press, 2014 p. 531-537.
2015-01-01 Sokas Algirdas, Graphics programming for designing conical-helix surface // Mechanika'2015, Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015 p. 235-239.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 B1 A1
rusų B1 C1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Energetinių objektų projektavimo technologijos
Antrosios pakopos Kompiuterinio projektavimo modeliai ir algoritmai
Antrosios pakopos Kompiuterinio projektavimo technologijos
Pirmosios pakopos Taikomoji inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Kompiuterinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Kompiuterinė grafika
Pirmosios pakopos Bendroji inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Inžinerinė ir kompiuterinė grafika