Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Valentina Peleckienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno A.Sniečkaus politechnikos institutas inžinierius ekonomistas 1978
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1984
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos Mokslų akademija, Ekonomikos institutas Mokslinė bendradarbė 1980-1987
Lietuvos Vadybos Akademija Valdymo katedros dėstytoja, 1987-1991
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, Finansų rinkos departamento Draudimo veiklos reglamentavimo skyriaus vedėja 1991-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadybos fakulteto Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros docentė 2010-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadybos fakulteto Vadybos katedros docentė 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Aukštųjų mokyklų plėtra ekonomikos modernizavimo kontekste // Viešasis administravimas, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija.. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 4(32) p. 15-23. 2011
04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Statybos sektoriaus, kaip Lietuvos ūkio šakos, vaidmuo ir plėtros tyrimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 4 (2011) p. 49-56. 2011
04S Bistrova Julija, Lace Natalja, Peleckienė Valentina, The influence of capital structure on Baltic corporate performance // Journal of business economics and management, Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 12, no. 4 (2011) p. 655-669. 2011
04S, 03S Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Dudzevičiūtė Gitana, New challenges of supervising financial conglomerates // Intelektinė ekonomika, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 1822-8011. 2011, Vol. 5, no. 2(10) p. 298-311. 2011
03S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Mažeikienė Aistė, Verslo derybos ir dalykiniai pokalbiai: komunikacija derėjimosi procese // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 2 (2012) p. 176-185. 2012
03S, 04S, 08S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Implementation of sustainability principle into negotiations: substantiation positions' of negotiator // Journal of security and sustainability issues, Vilnius : Generolo J.Žemaičio LKA. ISSN 2029-7017. Vol. 2, iss.2 (2012) p. 55-67. 2012
03S, 04S, 07S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Liučvaitienė Aušra, Stankevičienė Asta, Peleckis Kęstutis, Theoretical And Practical Problems of Negotiating Competencies Developement for Business Management Students: Case of Lithuania // International Journal of Business and Social Science, New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2219-1933. Vol. 4, no. 11, (2013) p. 62-75. 2013
03S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Emocijos ir jų valdymas derybose // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 22, nr.1 (2013) p. 73-82. 2013
03S, 04S, 07S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymas: struktūros ir turinio dimensijos // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 4 (2013) p. 346-357. 2013
03S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Tarptautinės verslo derybos: inovacijos, derybų komanda, pasiruošimas // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 23, nr. 2 (2013) p. 39-45. 2013
03S, 06S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Mažeivaitė Aistė, Self-presentation strategies in negotiations and business meetings // International Journal of Humanities and Social Science, New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2220-8488. Vol. 3, no.18 (2013) p. 137-152. 2013
03S, 04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Būsimųjų vadybininkų derybinių kompetencijų ugdymas universitete: argumentavimo metodai ir jų taikymas // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos, Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. T.1, Nr. 3 (2014) p. 176-181. 2014
03S, 04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Retorinis argumentavimas ir įtikinimas verslo derybose // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 24, Nr. 1 (2014) p. 37-45. 2014
03S, 04S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Derybininko kalbos strateginės orientacijos // Vadyba=Journal of management, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 25, Nr. 2 (2014) p. 27-34. 2014
03S, 04S, 08S Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Kūno kalba verslo derybose ir dalykiniuose pokalbiuose // Vadyba, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. Vol. 26, Nr. 1 (2015) p. 67-74. 2015
03S; 04S 2015 - Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Revision of insurance mediation directive: driving force of consumer protection. The 3rd European Interdisciplinary Forum 2015 (EIF 2015). Pianoro (Bologna), Italy : MEDIMOND, 2015. ISBN 9788875877262, p. 23-31. 2015
03S;04S Peleckis Kęstutis; Mažeikienė Aistė; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Verslo komunikacija ir derybos : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 27.910] 2016
03S;04S Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Lace Natalja; Põlajeva Tatjana; Nedelko Zlatko; Potocan Vojko. Globalization of insurance industry. 16th International scientific conference "Globalization and its socio-economic consequences", 5th-6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings. Part IV. Zilina: University of Zilina, 2016. ISBN 9788081541919, p. 1649-1656. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2016
03S, 04S Potocan Vojko; Nedelko Zlatko; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Values, environmental concern and economic concern as predictors of enterprise environmental responsiveness. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17, iss. 5 (2016), p. 685-700. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2016
03S,04S Dudzevičiūtė, Gitana; Peleckis, Kęstutis; Peleckienė, Valentina. Tendencies and relations of defense spending and economic growth in the EU countries. Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 3 (2016), p. 246-252. 2016
03S; 04S Potocan, Vojko; Nedelko, Zlatko; Peleckienė, Valentina; Peleckis, Kęstutis. Values, environmental concern and economic concern as predictors of enterprise environmental responsiveness. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 17(5) (2016), p. 685-700. 2016
03S;04S Lapinskienė Giedrė; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. The relationship between greenhouses gas emisions and economic growth: possible causes of environmental Kuznets curve patterns. International journal of social science and economic research. Madhya Pradesh: Malwa International Journals Publication. ISSN 2455-8834. Vol. 2, iss. 4 (2017), p. 3155-3174. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.429] 2017
03S;04S Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. The scientific literature review of international business negotiations research. Journal of business and management. Bhawarkua, Indore: Malwa International Journals Publication. ISSN 2456-1800. Vol. 1, iss. 1 (2017), p. 60-82. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.643] 2017
03S;04S Dudzevičiūtė Gitana; Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina. Tendencies and Relations of Defense Spending and Economic Growth in the EU Countries. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. Kaunas.. ISSN 1392-2785. 27(3) (2016), p. 246-252. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2017
03S; 04S Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Peleckis Kęstutis. Developement of negotiating competencies for business management students. IJRDO-Journal of Social Science and Humanities Research. Haryana: IJRDO. ISSN 2456-2971. Vol. 2, iss. 3 (2017), p. 73-88. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2017
03S; 04S Peleckienė, V.; Peleckis, K.; Dudzevičiūtė, G.; Peleckis, K. 2019. The relationship between insurance and economic growth: evidence from the European Union countries. Economic research-Ekonomska istraživanja 32 (1): 1138-1151. ISSN 1331-677X. 2019
03S; 04S Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis; Peleckis Kęstutis. Economic growth and security of traffic participants. Journal of security and sustainability issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademija. ISSN 2029-7017. vol. 8, iss. 4 (2019), p. 653-664. [Aut.lankų sk.: 0.857] 2019
03S; 04S Nedelko, Z.; Peleckienė, V.; Peleckis, K,; Peleckis, K.; Lapinskienė, G.; Potocan, V. 2019. The impact of economic attitudes on natural and social corporate responsibility – a comparative study of Lithuania and Slovenia. Inžinerinė ekonomika=Engineering economics 30 (3): 362-372. ISSN 1392-2785. 2019
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2014 Peleckienė Valentina, Besimokanti organizacija: teorija ir praktika; ISBN 9786094576980 (2014), [psl.: 168]
2016 Verslo komunikacija ir derybos: vadovėlis.Vilnius:Technika.ISBN 978-609-457-916-5. 428 p.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, New challenges for road safety quality // VII International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education". June 3-10, 2011, Varna, Bulgaria: proceedings. Vol. 2, Varna : Technical University Varna, 2011 p. 206-215.
2011-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Mažeikienė Aistė, Factors determining manager's self-presentation strategy in business meetings and negotiations // International Scientific-Practical INTERNET Conference "The Teacher of a higher school in the 21-th century", Rostov-on-Don : Rostov-on-Don State Transport University, 2011 p. 172-186.
2011-01-01 Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Improvement of compensation procedures of victims in road traffic accidents // TRANSBALTICA 2011: proceedings of the 7th International Scientific Conference, May 5-6, 2011, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 159-165.
2011-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Mažeikienė Aistė, Manager's training for business meetings and negotiations: strategies of self-presentation // International Scientific-Practical INTERNET Conference "The Teacher of a higher school in the 21-th century", Rostov-on-Don : Rostov-on-Don State Transport University, 2011 p. 159-171.
2012-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Derybininko pozicijos pagrindimo būdai verslo derybose // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-7].
2012-01-01 Mažeikienė Aistė, Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Business negotiations and business meetings: communication in the bargaining process // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 683-692. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Social responsibility of Solvency II - the main condition for sustainable developement of insurance market // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 1176-1181. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Negotiator’s positions substantiation methods in business negotiations and business meetings // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 358-376.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Manager's training for business meetings and negotiations: development of communication competencies in bargaining process // Труды юбилейной международной научно-практической интернет-конференции „Преподаватель высшей школы в ХХI веке“, сборник 10, Rostov-on-Don : Ростовский государственный университет путей сообщения, 2013 p. 108-125.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Advantages of solvency II for the insurance industry // IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария, Днiпропетровськ, Варна : ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013 p. 466-472.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Developement of negotiating competencies for business management students: the asumptions and perspectives (case of Lithuania) // Труды юбилейной международной научно-практической интернет-конференции „Преподаватель высшей школы в ХХI веке“, сборник 10, Rostov-on-Don : Ростовский государственный университет путей сообщения, 2013 p. 383-403.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Analysis of solvency II for the insurance industry // IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария, Днiпропетровськ, Варна : ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013 p. 537-551.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Developement of negotiating competencies for business management students // Ekonomika. International conference "Economic Transformations and Business Prospects", september 26-27, 2013: conference proceedings, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013 p. 86-97.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Šimelytė Agnė, Increasing the international competitiveness of European Union insurance industry // The priorities of the world science: experiments and scientific debate, North Charleston, SC, USA : Create Space, 2014 p. 126-140.
2014-01-01 Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Solvency II assumptions for increasing the international competitiveness of EU insurance industry // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 822-831.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Šimelytė Agnė, Analysis of European Union insurance companies: new regulation quantitative impact study‘ results // The priorities of the world science: experiments and scientific debate, North Charleston, SC, USA : Create Space, 2014 p. 117-125.
2014-01-01 Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Omnibus II effective measures in adjusting the current solvency II framework // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 156-163.
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Rhetorical argumentation and persuasion in business negotiations // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 137-144. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Strategic orientations of negotiators rhetoric in business negotiations // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 129-136. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Šimelytė Agnė, Pipirienė Vida, Injury allowance improvement measures on insurance of motor third party liability // Mировая наука и современное общество, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014 p. 4-14.
2014-01-01 Nedelko Zlatko, Potocan Vojko, Peleckienė Valentina, Management tools for supporting supply chain management – evidence from Slovenia // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 761-769. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Lapinskienė Giedrė, Development of crop insurance system in Lithuania // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 161-164.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Lapinskienė Giedrė, The overview of world agricultural insurance systems as a risk management tool // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 159-161.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Lapinskienė Giedrė, Comparison of the harvest, areas and yields in estimation of loos indemnity costs // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 164-167.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, The dynamics of the financial conglomerates and their value estimation // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: proceedings of the VIII International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 17-18 June 2015, North Charleston : CreateSpace, 2015 p. 187-193.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Šimelytė Agnė, The green card system and its role in ensuring the road traffic accident victims // The priorities of the world science: experiments and scientific debate, North Charleston, SC, USA : CreateSpace, 2015 p. 88-95.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Šimelytė Agnė, Compparative analysis of insurance compepensation in Europian Union // The priorities of the world science: experiments and scientific debate, North Charleston, SC, USA : CreateSpace, 2015 p. 95-100.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Dudzevičiūtė Gitana, Financial conglomerate’s in European Union: structural typologies // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: proceedings of the VIII International scientific conference, North Charleston, SC, USA, 17-18 June 2015, North Charleston : CreateSpace, 2015 p. 181-186.
2015-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Peleckis Kęstutis, Crop yield insurance – negotiating between government, farmers and insurance companies // Economic Science for Rural Development, Jelgava, Latvia : Latvia University of Agriculture, 2015 p. 15-25. [Duomenų bazės: AGRIS];
2017-04-05 Peleckis Kęstutis; Peleckienė Valentina; Peleckis Kęstutis. Self-presentation process during business negotiations. The Strategies of Modern Science Development : proceedings of the XII International scientific–practical conference, North Charleston, USA, 4-5 April 2017.. North Charleston: Scientific Publishing Center "Discovery", 2017. ISBN 9781546440321, p. 57-62. [M.kr.:03S; 04S]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
prancūzų A1 A1 A1
rusų B1 B2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Vadybos teorija
Antrosios pakopos Besimokanti organizacija
Antrosios pakopos Verslo aplinkos tyrimai
Antrosios pakopos Paslaugų teorija
Antrosios pakopos Tarptautinė vadyba
Pirmosios pakopos Įmonių organizavimas ir valdymas
Pirmosios pakopos Verslo derybos
Pirmosios pakopos Organizacijos aplinkos tyrimai
Pirmosios pakopos Vadybos pagrindai
Pirmosios pakopos Vadyba
Vientisosios Vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB"Būsto paskolų draudimas" Lietuva Vadovo darbas ir kontrolės metodai 2015-2015
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2004-2010 Europos Komisijos Draudimo ir profesinių pensijų komiteto ekspertė
2006-2010 Europos Komisijos Finansinių konglomeratų komiteto ekspertė
Kita veikla
Verslo vadybos fakulteto atsakingoji sekretorė VGTU priemimo komisijoje, 2012-2013 m. Verslo vadybos studijų programų komiteto narė, 2015 -2016 m.