Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Paulius Miškinis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Fizikas, aukštasis išsilavinimas 1982
Vilniaus universitetas daktaras 1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Universitetas, Fizikos fakultetas jmd 1982-1997
VGTU vyr.m.d. 1997-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P, 02P, 09B Miškinis Paulius, Vasiliauskienė Vaida, Damauskaitė Jovita, Žmogaus mirtingumo priežasčių matematinės analizės elementai // Sveikatos mokslai, Vilnius : Sveikata.. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 2 (2011) p. 11-14. 2011
01P, 02P Lavcel-Budko Olga, Krylovas Aleksandras, Miškinis Paulius, Judėjimo lygčių atskyrimas dvimatės gravitacinės švytuoklės modelyje // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012) p. 31-36. 2012
02P, 01P Miškinis Paulius, On integral representation of the translation operator // Mathematical modelling and analysis: The Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations, Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 17, no. 1 (2012) p. 100-112. 2012
02P, 01P, 03P Miškinis Paulius, Modelling linear reactions in inhomogeneous catalytic systems // Journal of mathematical chemistry, New York : Springer. ISSN 0259-9791. Vol. 51, iss. 3 (2013) p. 914-926. 2013
01P Miškinis Paulius, An example of a two-stage chemical reaction whose kinetics may be found in an analytical form // Journal of mathematical chemistry, New York : Springer. ISSN 0259-9791. Vol. 51, iss.7 (2013) p. 1822-1834. 2013
02P, 01P, 06B Miškinis Paulius, Niakšu Olegas, Vasiliauskienė Vaida, Mathematical modelling of time-related blood velocity changes in human aorta // Laboratorinė medicina, Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. T. 14, nr. 4 (2013) p. 182-187. 2013
01P Miškinis Paulius, A generalization of the Hopf-Cole transformation // Symmetry, integrability and geometry: methods and applications (SIGMA), Kyiv : National Academy of Sciences of Ukraine. ISSN 1815-0659. Vol. 9, [no.] 016 (2013) p. [1-19]. 2013
02P, 06T Miškinis Paulius, Vasiliauskienė Vaida, Dependence of crystal semiconductor solar cell electromotive force on illuminance as a dynamic system // Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Lódź. Serie: Recherches sur les Deformations, Lódź : Lodzkie Towarzystwo Naukowe. ISSN 0459-6854. Vol. LXIV, no. 3 (2014) p. 21-29. 2014
02P, 06T Jukna Artūras, Miškinis Paulius, Vasiliauskienė Vaida, Bogdanovičius Aleksejus, The electromotive force dependence on the polycrystalline silicon solar cell illuminance // Acta Physica Polonica A, Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 127, no. 6 (2015) p. 1711-1716. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Miškinis Paulius, Vasiliauskienė Vaida, Bendrojo fizikos kurso žinių kontrolės klausimai ir testai. 1 dalis : Fizika 1: klausimai ir testai; ISBN 9786094591440 (2012), [psl.: 192]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Miškinis Paulius, Analytical Description of Mechanical Diffusion Process stability in the presents of Sources and Losses // Mechanika-2001, Kaunas : Technologija, 2001 p. 379-384.
2003-01-01 Miškinis Paulius, One-dimensional nonlinear and nonlocal oscillations of plasma // ICPIG XXVI, Greifswald, 2003 p. 177-178.
2004-01-01 Miškinis Paulius, Some properties of the weakly nonlocal KdV equation // 1st IFAC Workshop on Fractional Differentiation and its Applications. FDA'04. Enseirb, Bordeaux, France, July 19-21, 2004, Enseirb, 2004 p. 146-148.
2005-01-01 Miškinis Paulius, The nonlinear and nonlocal integrable sine-gordon equation // 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2005 p. 479-483. [Duomenų bazės: MatSciNet];
2005-01-01 Miškinis Paulius, Some properties of the nonlocal Burgers equation // Proceedings of the International Conference on Mathematics and its Applications (ICMA 2004), April 5-7, 2004, State of Kuwait, Kuwait : Kuwait University, 2005 p. 205-214.
2006-01-01 Miškinis Paulius, The one-dimensional fractional supersymmetric quantum mechanical operator of momentum // Аналитические методы анализа и дифференциальных уравнений (АМАDЕ-2006): труды 4-й международной конференции, посвященной 100-летию академика Ф.Д. Гахова 13-19 сентября 2006 г., Минск, Беларусь, Минск : Белорусский государственный университет, 2006 p. 75-82.
2007-01-01 Miškinis Paulius, The fractional current-voltage dependence in the paper capacitor // Mechatronic systems and materials: selected papers, Opole : Opole University of technology, 2007 p. 55-62.
2007-01-01 Miškinis Paulius, Frequency characteristics of strength and losses and the fractional model of solid body elasticity // Mechatronic systems and materials: selected papers, Opole : Opole University of Technology, 2007 p. 73-79.
2007-01-01 Miškinis Paulius, Anomalous transport and multifractional phenomena // The second international conference on modeling, simulation and applied optimization. ICMSAO 2007, Abu Dhabi : The Petroleum Institute, 2007 p. [1-3].
2007-01-01 Miškinis Paulius, Waves in a medium with stretch xponential relaxation // Mechatronic systems and materials: selected papers, Opole : Opole University of technology, 2007 p. 63-71.
2008-01-01 Miškinis Paulius, On theoretical interpretation of the Havriliak-Negami susceptibility // 3rd IFAC workshop fractional differentiation and its application, Ankara : Cankaya University, 2008 p. [1-3].
2008-01-01 Miškinis Paulius, Analytical dependence of pollution density on the power-type diffusion coefficient in dissipative systems // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 224-230. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Kemzūraitė Edita, Miškinis Paulius, Nelokalus Black-Scholes lygties apibendrinimas // Bioinžinerija ir bioinformatika (2008 m. balandžio 3 d.) ; Fizika ir fizinė kompiuterija (2008 m. balandžio 4 d.), Vilnius : Technika, 2008 p. 177-183.
2008-01-01 Miškinis Paulius, Analytical dependence of pollution density on the power-type diffusion coefficient in dissipative systems // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2010-01-01 Miškinis Paulius, One-parametric semigroups of diffeomorphisms and one-sided vector fields // Proceedings of the First International Conference on Mathematics and Statistics, Sharjah : American University of Sharjah p. [1-5].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C2
rusų C1 C1 C2
ukrainiečių B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Saulės elementų matematinis modeliavimas
Antrosios pakopos Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai
Pirmosios pakopos Elektra ir magnetizmas
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Bendroji fizika
Pirmosios pakopos Fizika 1
Pirmosios pakopos Fizika
Vientisosios Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Teorinės fizikos institutas Upsalos universitete Švedija Stygų teorija, integruojamieji modeliai 1992-1994
NORDITA Tarptautinio teorinės fizikos centras Danija Kvarkgliuoninė plazma, magnetarai 1997-1997
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1983-2015 Mathematical Review žurnalo apžvalginikas
1986-2015 Tarptautinės Matematinės fizikos asociacijos narys
1995-2015 Tarptautinė gravitacijos asociacija