Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Juozas Merkevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas Inžinierius technologas, aukštasis išsilavinimas 1993
Vilniaus technikos universitetas Inžinerinės ekonomikos ir vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Impar“ Vadybininkas 1993-1995
UAB „Delfa“ Direktorius 1995-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Asistentas 1996-2004
Lietuvos teisės universitetas, Valdymo teorijos katedra Asistentas 1998-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Verslo technologijų katedra Docentas 2005-2017
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Ginevičius, Romualdas; Paliulis, Narimantas Kazimieras; Chlivickas, Eugenijus; Merkevičius, Juozas. XXI amžiaus iššūkiai: organizacijų ir visuomenės pokyčiai : monografija / Romualdas Ginevičius, Narimantas Kazimieras Paliulis, Eugenijus Chlivickas, Juozas Merkevičius. Vilnius : Technika, 2006. 548 p. ISBN 9955280573. [M.kr.: 03S]; [Aut. lankų sk.: 39,143]; [Aut. ind. aut. lankais: 9,786] 2006
03S Merkevičius, Juozas; Davidavičienė, Vida; Raudeliūnienė, Jurgita; Buleca Jan. Virtual organization: specifics of creation of personnel management system. E&M Economics and Management. Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. Vol. 18, iss. 4 (2015), p. 200-211. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Tăucean Ilie Mihai, Mocan Marian, Tăroată Anghel, Duval Pascal, Merkevičius Juozas, Novák-Marcinčin Jozef, Labudzki Remigiusz, Legutko Stanisław, Ungureanu Nicolae, Amariei Olga, Actual challenges in logistics and maintenance of industrial systems. Vol. 1 – Text and cases. Vol. 2 – Slides presentation; ISBN 9786065542907 (2011), [psl.: 573]
2012 Duval Pascal, Tăucean Ilie Mihai, Merkevičius Juozas, Novák-Marcinčin Jozef, Labudzki Remigiusz, Legutko Stanisław, Mocan Marian, Ungureanu Nicolae, Amariei Olga, Tăroată Anghel, Pugna Adrian Pavel, Actual challenges in logistics and maintenance of industrial systems; ISBN 9786065544956 (2012), [psl.: 322]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-03-02 Merkevičius Juozas, Virtualių organizacijų privalumai // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. II tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 159-165.
2006-01-01 Merkevičius Juozas, Personnel management of virtual organization // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-7].
2007-01-01 Merkevičius Juozas, Personnel management of virtual organization // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 350-356. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2012-01-01 Rimkutė Giedrė, Merkevičius Juozas, Virtualios organizacijos personalo motyvavimo veiksniai // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-6].
2012-01-01 Merkevičius Juozas, Aspects of personnel loyalty of virtual organization // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 873-878. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Mitiušiov Pavel, Merkevičius Juozas, E-verslo plėtros problematikos teoriniai aspektai // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis". 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 47-52.
2015-01-01 Paškevičiūtė Gintarė, Merkevičius Juozas, Vartotojų pasitenkinimo formavimo teoriniai aspektai prekybos naftos produktais sektoriuje // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 258-265.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C1 C1 C1
vokiečių B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Informacijos vadyba
Antrosios pakopos Technologijų vadyba
Antrosios pakopos Valdymo informacinės technologijos
Antrosios pakopos Statinio projektavimo grupės veiklos organizavimas
Pirmosios pakopos Informacinės valdymo sistemos
Pirmosios pakopos Gamybos technologija ir organizavimas
Pirmosios pakopos Gamybos organizavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
AB "Umega" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; paskaitų konspekto parengimas 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2009 Applied research of web and interface options, exploring corporate content management system architecture. 2009. Deputy Project Manager
2010-2012 Creation of Integrated business process modeling system (IVPMS) for the Business and Management Studies, Project code No. VP1-2.2-MES-07-K-01-038. 2010-2012. EU Structural Suppor Fund; project team member
Kita veikla
SOCRATES/ERASMUS dėstytojų mobilumo programa. Pagal šią programą skaitytos paskatos Suomijoje (2005), Olandijoje (2006), Turkijoje (2006, 2008), Vokietijoje (2009, 2010, 2012, 2014, 2016), Prancūzijoje (2009, 2010), Rumunijoje (2011, 2012)