Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Šarūnas Mikučionis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gabijos gimnazija vidurinis ir profesinė kvalifikacija 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas magistras, aukštasis išsilavinimas 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Elektroninių sistemų katedra Meistras 2004-2005
LR KAM Vyriausiasis specialistas 2005--
VGTU Elektroninių sistemų katedra Lektorius 2018-2019
VGTU Elektroninių sistemų katedra Lektorius 2019-2020
VGTU Elektroninių sistemų katedra Lektorius 2020--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
T 001 Urbanavičius Vytautas; Mikučionis Šarūnas; Martavičius Romanas. Model of the coupled transmission lines with a non-uniform dielectric. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2007, No. 5(77), p. 23-28. 2007
T 001 Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas. Investigation of normal modes in microstrip multiconductor line using the MoM. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2010, No. 4(100). 2010
T 001 Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas. Synthesis of microstrip multiconductor lines, operating in normal mode. 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010 : conference proceedings. Vilnius: GEOZONDAS Ltd. ISBN 9781424452880. Vol. 1 (2010), p. 353-356. 2010
T 001 Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas. Synthesis of six-conductors symmetrically coupled microstrip line, operating in a normal mode. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2011, No. 4(110), p. 47-52. 2011
T 001 Mikučionis Šarūnas. Synthesis of multiconductor microstrip lines operating in normal modes. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 1 (2012), p. 71-76. 2012
T 001 Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas. Quasi-tem analysis of coupled microstrip lines on multilayered dielectric. EMD'2012 : proceedings of the 22nd International Conference "Electromagnetic disturbances", September 20-21, 2012, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 1822-3249, p. 91-96. 2012
T 001 Krukonis Audrius; Mikučionis Šarūnas. Susietųjų mikrojuostelinių linijų dažninės charakteristikos. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 173-180. 2013
T 001 Krukonis Audrius; Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas. The influence of non-uniformity of the multi- conductor line parameters on frequency responses of the meander delay line. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no. 6 (2013), p. 81-86. 2013
T 001 Krukonis Audrius; Mikučionis Šarūnas. Daugialaidės linijos parametrų netolygumų įtaka meandrinių vėlinimo linijų dažninėms charakteristikoms. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014), p. 211-217. 2014
T 001 Mikučionis Šarūnas; Urbanavičius Vytautas; Gurskas Antanas; Krukonis Audrius. The influence of the air gap on the characteristics of the double-shielded microstrip delay devices. Przegląd elektrotechniczny = Electrical review. Warsaw: Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 90, iss. 6 (2014), p. 275-279. 2014
T 001 Mikučionis Šarūnas. Modelling of stratified dielectric medium stripline delay devices. Vilnius: VGTU leidykla "Technika", 2014. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Mikučionis Šarūnas, Urbanavičius Vytautas, Synthesis of microstrip multiconductor lines, operating in normal mode // 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010 : conference proceedings, Vilnius p. 353-356 [Duomenų bazės: IEEE Xplore, Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)];
2011-05-01 Š. Mikučionis. 2011. Synthesis of Multiconductor Microstrip lines Operating in Normal Mode. International conference “Young Scientist Towards the Chalanges of Modern Technology 2011”. Warsaw. Poland
2012-01-01 Mikučionis Šarūnas, Urbanavičius Vytautas, Quasi-tem analysis of coupled microstrip lines on multilayered dielectric // EMD'2012 : proceedings of the 22nd International Conference "Electromagnetic disturbances", September 20-21, 2012, Vilnius, Lithuania, Vilnius p. 91-96 [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų B2 B2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Signalai ir grandinės 2
Pirmosios pakopos Elektronikos pagrindai
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2019-- IEEE