Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ina Tetsman
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras, Mechanikos inžinerija (09T) 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU, Mechanikos fakultetas, Mašinų gamybos katedra Asistentė 2010-2013
VGTU, Mechanikos fakulteto Mechanikos mokslo institutas Jaunesnioji mokslo darbuotoja 2013-2015
VGTU, Mechanikos fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra Lektorė 2013-2014
VGTU, Mechanikos fakultetas, Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedra Docentė 2014--
VGTU, Mechanikos fakultetas Studijų prodekanė 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T Rodžianskas Tomas; Jarašūnas Ovidijus; Gedzevičius Irmantas; Mikalauskas Gediminas; Gargasas Justinas; Viselga Gintas; Tetsman Ina. Pseudodangų, užpurkštų elektrolankiniu būdu, tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija ir pramonės inžinerija = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science and industrial engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 602-608 2016
07T; 09T Čereška Audrius; Tetsman Ina; Maskeliūnas Rimas; Grinbergienė Irina; Paškevičius Petras. Investigation of effect of acoustic field to coagulation of particles in air flow. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 18, iss. 3 (2016), p. 2004-2015. 2016
04T; 09P; 09T Čereška Audrius; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Cavallaro Fausto; Podvezko Valentinas; Tetsman Ina; Grinbergienė Irina. Sustainable assessment of aerosol pollution decrease applying multiple attribute decision-making methods. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 7 (2016), p. 1-12. 2016
09T Tetsman Ina; Bazienė Kristina; Viselga Gintas. Technologies for sustainable circular business: using crushing device for used tires. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 4 (2017), p. 432-440. 2017
09T Vekteris Vladas; Tetsman Ina; Mokšin Vadim. Investigation of the efficiency of the lateral exhaust hood enhanced by aeroacoustic air flow. Process safety and environmental protection. Rugby: Institution of Chemical Engineers; Elsevier B.V.. ISSN 0957-5820. Vol. 109 (2017), p. 224-232. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2015-09-01 Balnis Matas; Striška Vytautas; Tetsman Ina. Elektrostatinio filtro kietosioms dalelėms valyti efektyvumo tyrimas. 41-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2015 m. birželio 17-19 d., Vilnius : programa ir pranešimų tezės / Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras; Vilniaus universitetas; Kauno technologijos universitetas. Vilnius: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2015. ISBN 9786099551128, p. 121.
2016-09-01 Brazdžiūnas Andrius; Tetsman Ina; Maskeliūnas Rimas. Brauno (HHO) dujų generatoriaus našumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija ir pramonės inžinerija = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science and industrial engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 567-571.
2017-09-01 Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Viselga Gintas; Tetsman Ina; Balčiūnas Giedrius; Turla Vytautas; Pokhmurska Hanna. The investigation iron-based cored wires for thermal arc spraying. The 13th International Conference “Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017)”, 3-5 July, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 43-45
2017-09-01 Tetsman Ina; Bazienė Kristina; Gargasas Justinas; Viselga Gintas. Research of wastewater treatment with used tires shreds. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM – 2017), 3 – 5 July, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 113.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Srautų teorija
Antrosios pakopos Aplinkos apsaugos sistemos
Pirmosios pakopos Tribologija
Pirmosios pakopos Mašinų ir prietaisų projektavimas 2
Pirmosios pakopos Technologinės mašinos
Pirmosios pakopos Įrenginių surinkimo technologijos
Pirmosios pakopos Mašinų ir prietaisų gamybos technologija
Pirmosios pakopos Matavimų teorija ir praktika
Pirmosios pakopos Aplinkos apsaugos įrenginiai ir sistemos
Pirmosios pakopos Atliekų utilizavimo įrenginiai ir sistemos
Pirmosios pakopos Mechaninės, lazerinės ir kitokios gamybos technologijos
Pirmosios pakopos Energijos apskaitos ir taupymo įrenginiai
Pirmosios pakopos Mašinų ir prietaisų projektavimas 1
Pirmosios pakopos Medžiagų agregatinio būvio keitimo įrenginiai
Pirmosios pakopos Ekologiniai reikalavimai gamybos sistemoms
Pirmosios pakopos Energijos transformavimo mašinos
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Akustinio poveikio aerozolio dalelių sistemoje modeliavimas diskrečiųjų elementų metodu (sutarties Nr. MIP-072/2013)