Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vita Urbanavičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas statybos inžinieriaus kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo magistras, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Kelionių agentūra „Sputnikas“ Referentė 1991-1992
Turizmo AB „Liturimex“ Kelionių organizatorė 1992-1996
VGTU Tarptautinis studijų centras Vadybininkė 2003-2004
VGTU Studijų direkcija Vyresn. vadybininkė 2004-2005
VGTU Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra Asistentė 2007-2009
826-oji Daugiabučių namų savininkų bendrija Pirmininkė 2009-2016
VGTU Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra Docentė 2011--
Civilinės inžinerijos mokslo centras Direktoriaus pavaduotoja 2015-2017
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Urbanavičienė Vita, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Šliogerienė Jūratė, Naimavičienė Jurga, Vatin Nikolay Ivanovich, Facilitating the housing bargaining with the help of the bargaining decision support system // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 18, no. 3 (2014) p. 213-224. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Keršulienė Violeta, Urbanavičienė Vita, Selection of economy based methods for resolution of disputes originated between the client and contractor // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 287-292. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Keršulienė Violeta, Urbanavičienė Vita, Alternative methods of resolution of disputes that originated between members of construction process // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5].
2008-01-01 Kaklauskas Artūras, Keršulienė Violeta, Urbanavičienė Vita, Determination of rational method for resolution of disputes with the help of multi-criteria negotiation decision support system for real estate // The 25th international symposium on automation and robotics in construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 585-591. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kazokaitis Paulius, Bivainis Juozas, Galinienė Birutė, d'Amato Maurizio, Naimavičienė Jurga, Urbanavičienė Vita, Vitas Artūras, Čerkauskas Justas, Crisis management model and recommended system for construction and real estate // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012, Berlin Heidelberg : Springer p. 333-343. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Springerlink];
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Amaratunga Dilanthi, Lill Irene, Urbanavičienė Vita, Naimavičienė Jurga, Budrytė Loreta, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Recommender thermometer for measuring the preparedness for flood resilience management // Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, New York : Elsevier p. 377-384. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
italų A1 A2 A2
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Statybos kokybės vadyba
Pirmosios pakopos Statybos ekonomika 1
Pirmosios pakopos Statybos ekonomika 2
Pirmosios pakopos Statybos ekonomika
Pirmosios pakopos Statybos procesų technologija 2
Pirmosios pakopos Visuotinės kokybės vadyba statyboje
Pirmosios pakopos Statybos ekonomika ir organizavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Toskanos universitetas Italija Stažuotė 2006-2006
Saulėtekio verslumo mokykla Lietuva Antreprenerystės gebėjimų ugdymo projektas 2007-2008
VGTU Lietuva Elektroninio mokymo metodai, taikymas, kursų kūrimas, medijų naudojimas elektroninio mokymo procese 2014-2014
VGTU Lietuva Dėstymas anglų kalba-Patobulinkite kalbą iki lygio, kurio užtektų ja dėstyti 2014-2014
VGTU, Lietuvos statybų technologinė platforma ir MD Projects Lietuva Sumanios statybinės medžiagos, konstrukcijos ir bandymo metodai 2014-2014
VGTU, Lietuvos statybų technologinė platforma ir MD Projects Lietuva Verslumo ugdymo ir mokslo žinių komunikacijos mokymai 2014-2014
Valensijos technikos universitetas Ispanija Pagal Erasmus dėstytojų mainų programą skaitytos paskaitos 2014-2014
VGTU, Lietuvos statybų technologinė platforma ir MD Projects Lietuva Intelektinė užstatya aplinka 2015-2015
Slovakijos technologijos universitetas Bratislavoje Slovakija Pagal Erasmus dėstytojų mainų programą skaitytos paskaitos 2015-2015
VGTU Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2015-2016
Maskvos valstybinis Lomonosovo vardo universitetas Rusija Stažuotė 2015-2015
VGTU Lietuva Kokybės vadybos mokymai 2015-2015
Bragancos politechnikos institutas Portugalija Pagal Erasmus dėstytojų mainų programą skaitytos paskaitos 2015-2015
Valencijos technikos universitetas Ispanija Pagal Erasmus dėstytojų mainų programą skaitytos paskaitos 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-060 "II pakopos jungtinės studijų programos "Statinių ir jų aplinkos darni plėtra" rengimas ir įgyvendinimas"