Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Justas Čerkauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Kolegija Programuotojas (Bakalauras) 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos inžinierius (Išlyginamosios studijos) Bakalauras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos inžinierius (Magistras) 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinierius (Doktorantūra) 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gabijos gimnazija Informacinių technologijų specialistas 2006-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Skaičiavimo centras Vyresnysis specialistas (programuotojas) 2007-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Internetinių ir intelektualiųjų technologijų institutas Tyrėjas 2012-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Sumaniųjų statybos sistemų laboratorija Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2013 Nacionalinio sveiko būsto sertifikavimo modelio parengimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
2012 Kaklauskas, A.; Zavadskas, E. D.; Trinkūnas, V.; Tupėnaitė, L.; Čerkauskas, J.; Kazokaitis, P., Recommender system to research students' study efficiency, Procedía - Social and Behavioral Sciences. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012), May 1-3 2012, Antalya, Turkey. Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428.2012, Vol. 51, p. 980-984. 2012
Kaklauskas, A.; Zavadskas, E. K.; Seniut, M.; Vlasenko, A.; Kaklauskas, G.; Juozapaitis, A.; Matuliauskaite, A.; Kaklauskas, G.; Zemeckyte, L.; Jackute, I.; Naimaviciene, J.; Cerkauskas, J. 2013. Biometric and Intelligent Student Progress Assessment System, Advanced Methods for Computational Collective Intelligence, Studies in Computational Intelligence, 457 (2013): 59-69. 2013
Kaklauskas, A.; Zavadskas, E. K.; Kazokaitis, P.; Bivainis, J.; Galiniene, B; d'Amato, M.; Naimaviciene, J.; Urbanaviciene, V.; Vitas, A.; Cerkauskas, J., Crisis management model and recommended system for construction and real estate, Advanced methods for computational collective intelligence. Berlin Heidelberg : Springer. (Studies in Computational Intelligence, Vol. 457, 1860-949X). ISSN 1860-949X. ISBN 9783642342998. ISBN 9783642343001 (e-ISBN). p. 333-343. 2013
02T, 03S, 07T Gudauskas R., Kaklauskas A., Jokubauskiene S., Targamadze V., Budryte L., Cerkauskas J.; Kuzminskė A. 2015. „Advisory, Negotiation and Intelligent Decision Support System for Leadership Analysis“. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC). Agora: Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 10, iss. 5 (2015), p. 667-677. [M.kr.:02T; 03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2015
02T; 03S; 07T Kaklauskas A.; Gudauskas R.; Kozlovas M.; Pečiūrė L.; Lepkova N.; Čerkauskas J.; Banaitis A. 2016. An affect-based multimodal video recommendation system. Studies in Informatics and Control. Bucharest: National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN 1220-1766. Vol. 25, iss. 1 (2016), p. 5-14. [M.kr.:02T; 03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2016
Dudonienė V.; Varnienė L.; Aukštikalnis T.; Lendraitienė E.; Čerkauskas J.; Raistenskis J. 2016. Effect of vibroacoustic therapy on pain management in adolescents with low back pain. Journal of vibroengineering : JVE. Kaunas: JVE International Ltd. ISSN 1392-8716. vol. 18, iss. 7 (2016), p. 4729-4735. [M.kr.:01B; 06B] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2016
Kaklauskas A.; Zavadskas Edmundas K.; Banaitis A.; Meidutė-Kavaliauskienė I.; Liberman A.; Dzitac S.; Ubartė I.; Binkytė A.; Čerkauskas J.; Kuzminskė A.; Naumčik A.. A neuro-advertising property video recommendation system. Technological forecasting and social change. New York: Elsevier Science INC. ISSN 0040-1625. Vol. 131 (2018), p. 78-93. [M.kr.:02T; 03S; 07T] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2018
Kaklauskas A.; Jokubauskas D.; Cerkauskas J.; Dzemyda G.; Ubarte I.; Skirmantas D; Podviezko A.; Simkute I.. Affective analytics of demonstration sites. Engineering Applications of Artificial Intelligence. Elsevier Ltd. ISSN 0952-1976. Vol. 81 (2019) 346–372. 2019
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Trinkūnas Vaidotas, Tupėnaitė Laura, Čerkauskas Justas, Kazokaitis Paulius, Recommender system to research students’ study efficiency // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012), May 1-3 2012, Antalya, Turkey, Amsterdam : Elsevier Science Ltd. p. 980-984. [Duomenų bazės: Science Direct, Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Jackutė Ieva, Pečiūrė Lina, Čerkauskas Justas, Ubartas Benas, Studijų proceso patrauklumo didinimas taikant papildytos realybės technologiją, įgyvendinant projektą ,,Large" // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-6]
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Vlasenko Andrej, Kaklauskas Gintaris, Juozapaitis Algirdas, Kuzminskė Agnė, Kaklauskas Gabrielius, Pečiūrė Lina, Jackutė Ieva, Naimavičienė Jurga, Čerkauskas Justas, Biometric and intelligent student progress assessment system // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012, Berlin Heidelberg : Springer p. 59-69. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Springerlink]
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kazokaitis Paulius, Bivainis Juozas, Galinienė Birutė, d'Amato Maurizio, Naimavičienė Jurga, Urbanavičienė Vita, Vitas Artūras, Čerkauskas Justas, Crisis management model and recommended system for construction and real estate // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012, Berlin Heidelberg : Springer p. 333-343. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Springerlink]
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Seniut Mark, Amaratunga Dilanthi, Lill Irene, Safonov Andrej, Vatin Nikolay, Čerkauskas Justas, Jackutė Ieva, Kuzminskė Agnė, Pečiūrė Lina, Text analytics for android project // Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, New York : Elsevier p. 610-617. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct]
2014-01-01 Čerkauskas Justas, Jackutė Ieva, Sveikas ir saugus būstas pagal užsienio šalių patirtį: virtualus turas, daugiakriterinis vertinimas ir rekomendacijų teikimo posistemis // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]
2015-01-01 Jackutė Ieva, Čerkauskas Justas, Turūta Aidas, Naumčik Andrej, Užstatytos aplinkos gyvavimo ciklo modelių ir sistemų analizė // 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Statyba, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius, Vilnius : VGTU, 2015 p. [1-8]
2015-10-01 Kaklauskas, A; Zavadskas E. K., Cerkauskas J., Ubarte I.; Banaitis A.; Naimaviciene J. 2015. „Housing health and safety decision support system with augmented reality“. Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 143-150.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Statybos projektų valdymo pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Via universitetinis koledžas Danija Gyvenamojo daugiabučio renovacija atsižvelgiant į pasyvaus namo principus 2012-2012
Ersitede Corse Pasquale Paoli universitetas Prancūzija Gyvenamojo daugiabučio renovacija atsižvelgiant į pasyvaus namo principus 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2013 Erasmus - Mokymosi visą gyvenimą (LLP) projektas Nr. 519195-LLP-1-BG-KA3-KA3MP „Learning Augmented Reality Global Environment“ (LARGE)
2011-2014 Mokymosi visą gyvenimą programa. Atstatymo po katastrofų akademinis tinklas, skirtas optimizuoti aukštojo mokslo vystymą, ANDROID
2013-2015 Mokymosi visą gyvenimą programa. Bendradarbiavimas atnaujinant atsparumo nelaimėms srities studijų programas, jose panaudojant atviro kodo intelektines sistemas ir papildytą realybę, RESINT
2017-2020 HORIZON projektas Nr. 730280 „Kultūrinio paveldo regeneravimas ir optimizavimas kūrybiniuose ir žinių miestuose“ (angl. „Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities“ (ROCK)).