Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Giedrė Sandovič
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Jondras“ Sąmatininkė 2006-2007
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas Asistentė 2010-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Asistentė 2011-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Lektorė 2014-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Sandovič Giedrė, Juozapaitis Algirdas, Kliukas Romualdas, Simplified engineering method of suspension two-span pedestrian steel bridges with flexible and rigid cables under action of asymmetrical loads // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 4 (2011) p. 267-273. 2011
02T Juozapaitis Algirdas, Kliukas Romualdas, Sandovič Giedrė, Lukoševičienė Ona, Merkevičius Tomas, Analysis of modern three-span suspension bridges with stiff in bending cables // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 8, no. 3 (2013) p. 205-211. 2013
02T Sandovič Giedrė, Juozapaitis Algirdas, Behaviour analysis and engineering calculation of the stress-ribbon bridge with external tendons // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 4 (2013) p. 141-146. 2013
02T, 09T Juozapaitis Algirdas, Merkevičius Tomas, Daniūnas Alfonsas, Kliukas Romualdas, Sandovič Giedrė, Lukoševičienė Ona, Analysis of innovative two-span suspension bridges // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 10, no. 3 (2015) p. 269-275. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Juozapaitis Algirdas, Grigorjeva Tatjana, Sandovič Giedrė, Misiūnaitė Ieva, Inovatyvūs plieno tiltai; ISBN 9786094573569 (2012), [psl.: 200]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-07-27 Sandovič Giedrė, Deterministic and stochastic analysis of limits states of suspension pedestrian steel bridges // MENDEL 2012: 18th international conference of soft computing, Brno, Czech Republic, June 27-29, 2012, Brno : Brno University of Technology, 2012 p. 292-297.
2012-09-19 Kala Zdeněk, Sandovič Giedrė, Fuzzy stochastic analysis of serviceability and ultimate limit states of two-span pedestrian steel bridge // AIP Conference Proceedings. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2012). Kos, Greece, 19–25 September 2012, Melville : AIP Publishing, 2012 p. 2070-2073. [Duomenų bazės: Science Direct, ISI Proceedings];
2012-09-26 Sandovič Giedrė, Juozapaitis Algirdas, The analysis of the behaviour of an innovative pedestrian steel bridge // Procedia Engineering. Steel Structures and Bridges 2012, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 411-416. [Duomenų bazės: ScienceDirect, Compendex, Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 A2
rusų B2 C1 A2
vokiečių B1 B2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Elektros perdavimo linijų atramų konstrukcijos
Antrosios pakopos Kompozitinės tiltų perdangos
Antrosios pakopos Konstrukcijų modeliavimas ir kompiuterinė analizė
Antrosios pakopos Inovatyvios plieno tiltų konstrukcijos
Antrosios pakopos Kabamieji, vantiniai ir kombinuotieji metaliniai tiltai
Pirmosios pakopos Metaliniai tiltai
Pirmosios pakopos Metaliniai transporto statiniai 2
Pirmosios pakopos Specialieji statiniai
Pirmosios pakopos Metaliniai transporto statiniai 1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Structural Mechanics Čekija Atlikti tiriamų kabamųjų vienajuosčių pėsčiųjų plieno tiltų laikančiųjų konstrukcijų įtempimų deformacijų būsenos analizę, parinkti racionalius komponuojamuosius parametrus. 2012-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir UAB „MD Projects“ Lietuva Verslumo ugdymo ir mokslo žinių komunikacijos mokymai 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir UAB „MD Projects“ Lietuva MTTP projektų valdymo mokymų programa 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2010 „Statybos ir nekilnomojo turto specialistų imitacinio mokymo centro įkūrimas“
2015-2015 "Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas"