Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Sigitas Davidavičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, aukštasis išsilavinimas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB „Litnobiles“ Pardavimų vadybininkas 2000-2004
UAB “Medimeta” Kokybės inžinierius 2004-2010
UAB “Inidėja“ Direktorius 2009-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybininkas 2011-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Tyrėjas 2011-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2012--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2011 Atliekų susidarymo rodiklių tyrimai
2011-2012 Regiono poveikio vertinimo modelio tyrimai
2012-2012 Strateginių rodiklių nustatymo ATS dalyviams tyrimai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S, 04S Davidavičienė Vida, Davidavičius Sigitas, Social networks in marketing communication - case of Lithuania // Scientific bulletin of National Mining University, Dnipropetrovsk : State Higher Educational Institution "National Mining University". ISSN 2071-2227. 2014, Vol. 4 (142) p. 101-107. 2014
03S Skačkauskienė Ilona, Davidavičius Sigitas, Masinio indvidualizavimo koncepto ypatumai // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 16, no. 2 (2015) p. 132-139. 2015
03S, 04S Davidavičienė, Vida; Pabedinskaitė, Arnoldina Ona; Davidavičius, Sigitas. Social networks in B2B and B2C Communication // Transformations in business and economics. Kaunas : Kaunas faculty of humanities of Vilnius university. ISSN 1648-4460. 2017, vol. 16, no. 1, p. 69-84. 2017
08S, 04S, 03S Narayanan, Vijay; Peronja, Ivan; Plazibat, Ivana; Majewska, Justyna; Truskolaski, Szymon; Walaszczyk, Ludmiła; Belina, Beata; Ferraz, Diogo E.; Pereira, Elisabeth T.; Aksentijević, Nada Karaman; Ježić, Zoran; Bejaković, Predrag; Mrnjavac, Željko; Šimurina, Nika; Barbić, Dajana; Knego, Nikola; Delić, Mia; Śmigielska, Grażyna; Oczkowska, Renata; Davidavičienė, Vida; Sabaitytė, Jolanta; Davidavičius, Sigitas; Knežević, Blaženka; Stefańska, Magdalena; Stojković, Dragan; Tomé, Eduardo. Challenges for International Business in Central and Eastern Europe : scientific monograph. Kraków : Cracow University of Economics, 2017. 241 p. 2017
08S, 04S, 3S Sabaitytė, Jolanta; Davidavičius, Sigitas. Challenges and solutions of adopting public electronic services for the needs of Z generation // International journal of learning and change. Olney : Inderscience Publishers. ISSN 1740-2875. eISSN 1740-2883. 2017, Vol. 9, no. 1, p. 17-28. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Davidavičienė Vida, Davidavičius Sigitas, Интернет реклама в Литве // Proceedings of jubilee X international scientific conference "Management and engineering' 12", Sofia : Technical University, 2012 p. 368-376.
2012-01-01 Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Davidavičienė Vida, Davidavičius Sigitas, Интернет реклама в Литве // Опережаюшее управление социально-экономическим развитием регионов: благосостояние населения, электронное управление (ОУСЭРР-БН&ЭУ), Симферополь: ДИАЙПИ, 2012 p. 182-190.
2012-01-01 Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Davidavičius Sigitas, The identification of the target e-space for the company’s advertising // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 887-894. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Davidavičienė Vida, Sabaitytė Jolanta, Davidavičius Sigitas, National features in measuring quality of e-commerce web sites // The use of multidisciplinary research for the introduction of new training programs/modules and/or new teaching methods in the field of E-commerce, Berlin : TU Berlin, 2012 p. 117-120.
2012-01-01 Davidavičienė Vida, Davidavičius Sigitas, Специфика определения целевого пространства в интернете для Б2Б аудитории // Опережаюшее управление социально-экономическим развитием регионов: благосостояние населения, электронное управление (ОУСЭРР-БН&ЭУ): материалы третьей международной научно-практической конференций, 13-15 сентября 2012 г. Симферополь, Крым, Украина, Симферополь: ДИАЙПИ, 2012 p. 167-171.
2013-01-01 Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Davidavičienė Vida, Davidavičius Sigitas, Интернет реклама в Литве – ожидания потребителей и практика предприятий // XI international scientific conference "Management and engineering'13", Sozopol, Bulgaria, June 23-26, 2013: conference proceedings. Vol.1, Sofia : Technical University, 2013 p. 489-498.
2014-01-01 Davidavičienė Vida, Sabaitytė Jolanta, Davidavičius Sigitas, Potapov Michail, Interaction with customers using website tools: analysis of Lithuanian manufacturing sector // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1262-1270.
2014-01-01 Skačkauskienė Ilona, Navickas Valentinas, Davidavičius Sigitas, Concept features of mass customization // Vyznam ludskeho potencialu v regionalnom rozvoji: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie konanej v Podhajskej v dnoch 16.-17.10. 2014, Podhajska : Eastern European development agency, 2014 p. 131-138.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
lenkų B2 B2 B2
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Skaitmeninis marketingas
Pirmosios pakopos Internetinis marketingas
Pirmosios pakopos Marketingas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Szechenyi Istvan universitetas Vengrija Modernūs e-marketingo tyrimų metodai 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2014 Dviejų pakopų e. komercijos programa, skirta informacijos visuomenei Rusijoje, Ukrainoje ir Izraelyje,TEMPUS ECOMMIS
2015-2015 TEMPUS MATRE, Moslo ir studijų verslo ir ekonomikos srityje aplinkos modernizavimas Sirijoje ir Libane 544001-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES)
Kita veikla
2015 Brno technikos universitetas (Brno, Čekija): ERASMUS programa