Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Linas Krūgelis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas architektas, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
darbas į „UAB Novaforma“, parengė 27 gyvenamųjų namų techninius projektus. Vilniuje, įvairių objektų priešprojektiniai pasiūlymai. architektas 2005-2006
darbas projektavimo studijoje UAB „4 Plius“, parengtas techninis darbo projektas multifunkciniam pastatų kompleksui Viršuliškių g., architektas 2006-2008
vykdo individualią veiklą. specializuota projektavimo veikla 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03H Krūgelis Linas, Bažnyčios įvaizdis šiuolaikinėje Lietuvos sakralinėje architektūroje // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 36, nr. 2 (2012) p. 134-148. 2012
Menotyra Krūgelis, L. 2013. Bažnyčia žemaičių pasaulėvaizdyje, Archiforma. 73-78p. ISSN 1392-4710. 2013
03H Krūgelis Linas, Sakralinės architektūros simbolizmas H. U. von Balthasaro ir K. Rahnerio teologijoje // Journal of architecture and urbanism, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7955. T. 38, Nr. 4 (2014) p. 265-273. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-05-09 Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "K. Šešelgio skaitymai", perskaitytas pranešimas tema - "Skulptoriaus ir architektų partnerystė įgyvendinant kūrybinę idėją".
2009-05-08 Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „K.Šešelgio skaitymai-2009“ (VGTU, Vilnius, 2009 m. gegužės 8 d., parengtas pranešimas tema „Kai kurie Lietuvos sakralinės architektūros raidos bruožai XX-XXI amžiuje”, pranešimo tema parengtas ir atspausdintas straipsnis konferencijos leidinyje.
2010-05-14 Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „K.Šešelgio skaitymai-2010“ (VGTU, Vilnius, 2010 m. gegužės 14 d., perskaitytas pranešimas tema „Lauko sakralinių erdvių tradicija ir naujos tendencijos Lietuvoje”.
2010-10-10 Mokslinė konferencija "Menų sąveika architektūroje (MSA)" 2010 m. perskaitytas pranešimas tema: "Inovacijų apraiškos šiuolaikinių tabernakulių meninėje išraiškoje".
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 A2 B1
ispanų C2 B2 C2
rusų C1 B1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Brėžinio grafika ir šriftas
Pirmosios pakopos Pramoninio gaminio projektas 2 (Buitinio objekto projektas)
Pirmosios pakopos Kompiuterinio projektavimo dizaine pagrindai 1
Pirmosios pakopos Pramoninio gaminio projektas - 1 (Vaikų ugdymo objekto projektas)
Pirmosios pakopos Pramonės gaminių ergonomika
Pirmosios pakopos Daiktų piešimo ir kompozicijos pagrindai
Pirmosios pakopos Kompiuterinio projektavimo dizaine pagrindai 2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Aalto universitetas Suomija mokymosi vizitas, Pramoninio dizaino studijų bazės analizė. 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2014-2015 LED APŠVIETIMO SISTEMŲ TYRIMAI. Priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ kvietimo Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03 paslaugos įformintos 2014-10-17 sutartimi Nr. 11765