Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Lauryna Šiaudinytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Matavimų inžinerijos bakalauro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas matavimo inžinerijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Matavimų inžinerijos daktaro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos unversiteto Geodezijos institutas Tyrėja 2008-2009
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos institutas Jaunesnioji mokslo darbuotoja 2011-2015
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos institutas Vyresnioji mokslo darbuotoja 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Geodezijos ir kadastro katedra Docentė 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
10T, 09T Šiaudinytė Lauryna, Rybokas Mindaugas, Giniotis Vytautas, Analysis of angle measurements and a new approach to vertical angle calibration // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 4 (2011) p. 149-153. 2011
Geodezinių prietaisų vertikaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimo būdas. Autoriai: Giniotis Vytautas, Bručas Domantas, Šiaudinytė Lauryna, 2012-03-26. Autoriaus indėlis 0,30 2012
10T, 09T Bručas Domantas, Šiaudinytė Lauryna, Rybokas Mindaugas, Grattan Kenneth Thomas Victor, Kulvietis Genadijus, Dmitrijev Gintaras, Methodology of calibration of vertical angle measurements // Journal of Measurements in Engineering (JME), Kaunas : Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 1, iss. 1 (2013) p. 8-14. 2013
10T, 09T Rybokas Mindaugas, Dmitrijev Gintaras, Šiaudinytė Lauryna, Bručas Domantas, The determination of measurement accuracy using information entropy // Journal of Measurements in Engineering (JME), Kaunas : Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 1, iss. 1 (2013) p. 59-62. 2013
10T, 07T Šiaudinytė Lauryna, Bručas Domantas, Rybokas Mindaugas, Kulvietis Genadijus, Polynomial error approximation of a precision angle measuring system // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 39, no. 1(2013) p. 7-10. 2013
Optinių ir geodezinių prietaisų justavimo įrenginys. Autoriai: Giniotis Vytautas, Rybokas Mindaugas, Šiaudinytė Lauryna, (Deividas Sabaitis), 2013-04-27. Autoriaus indėlis 0,25 2013
10T, 09T, 07T Bručas Domantas, Šiaudinytė Lauryna, Rybokas Mindaugas, Grattan Kenneth Thomas Victor, Theoretical aspects of the calibration of geodetic angle measurement instrumentation // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 20, nr. 1 (2014) p. 113-117. 2014
10T, 09T Bručas Domantas, Šiaudinytė Lauryna, Rybokas Mindaugas, Kulvietis Genadijus, Sabaitis Deividas, Increasing of the accuracy of vertical angle measurements of geodetic instrumentation // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 20, nr. 4 (2014) p. 426-430. 2014
Objekto posūkio kampo matavimo prietaisas, jo gamybos būdas ir pritaikymo sritis. Autoriai: Bručas Domantas, Šiaudinytė Lauryna, (Ramutis Petras Bansevičius), 2015-06-25. Autoriaus indėlis 0,33 2015
10T, 09T Šiaudinytė Lauryna, Suh Ho Suhng, Uncertainty evaluation of proposed setup for the calibration of vertical angle measuring systems by using means for the flat angle calibration // Measurement, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0263-2241. Vol. 67 (2015) p. 177-182. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Šiaudinytė Lauryna, Giniotis Vytautas, New approach to vertical angle calibration // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1466-1469.
2011-01-01 Šiaudinytė Lauryna, Giniotis Vytautas, New approach to vertical angle calibration // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1466-1469. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Rybokas Mindaugas, Šiaudinytė Lauryna, Giniotis Vytautas, New approach to precision angle calibration means and methods // Metrologia 2011: proceedings, September 27-30, 2011, Natal : Instituto Nacional de Metrologia, 2011 p. [1-6].
2012-01-01 Šiaudinytė Lauryna, Rybokas Mindaugas, Sabaitis Deividas, Giniotis Vytautas, Analysis of newly developed methods of angle measurement // XX IMEKO World Congress: metrology for green growth. September 9−14, 2012, Busan, Republic of Korea, Busan : Korea Research Institute of Standards and Sciences (KRISS), 2012 p. [1-3].
2012-01-01 Janulevičius Justinas, Šiaudinytė Lauryna, Giniotis Vytautas, Road pavement testing by vibration means // XX IMEKO World Congress: metrology for green growth. September 9−14, 2012, Busan, Republic of Korea, Busan : Korea Research Institute of Standards and Sciences (KRISS), 2012 p. [1-4].
2013-01-01 Šiaudinytė Lauryna, Sabaitis Deividas, Rybokas Mindaugas, Mechatronic adjustment device for optical measuring systems // X Semetro 2013: 10th International Congress on Electrical Metrology. September 25-27, Buenos Aires, Argentina, 2013, Buenos Aires : Instituto Nacional de Tecnologia Industrial, 2013 p. [1-4].
2013-01-01 Janulevičius Justinas, Šiaudinytė Lauryna, Čenys Antanas, Goranin Nikolaj, Detection and measurement of information system risks through adaptive management diagnostic expert systems // 12th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics, Florence : IMEKO, 2013 p. 45-49.
2013-01-01 Šiaudinytė Lauryna, Sabaitis Deividas, Bručas Domantas, Assumptions for development of the new centering – leveling device // 12th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics, Florence : IMEKO, 2013 p. [1-5].
2013-01-01 Giniotis Vytautas, Rybokas Mindaugas, Dmitrijev Gintaras, Sabaitis Deividas, Šiaudinytė Lauryna, Janulevičius Justinas, Mechatronic elements for measuring systems // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials V, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 332-337.
2014-01-01 Suh Ho-Suhng, Šiaudinytė Lauryna, New setup for calibration of vertical angle measuring systems // 13th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics. Advanced measurement tools in technical diagnostics for systems' reliability and safety. June 26-27, 2014, Warsaw, Poland, Warsaw : IMEKO, 2014 p. 27-31.
2014-01-01 Šiaudinytė Lauryna, Bručas Domantas, Rybokas Mindaugas, Assumptions of construction of linear calibration bench for geodetic distance measurement equipment // 13th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics. Advanced measurement tools in technical diagnostics for systems' reliability and safety. June 26-27, 2014, Warsaw, Poland, Warsaw : IMEKO, 2014 p. 42-45.
2015-01-01 Šiaudinytė Lauryna, Sabaitis Deividas, Bručas Domantas, Dmitrijev Gintaras, Development of calibration equipment for geodetic angle measurement instruments // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 396-400.
2015-01-01 Šiaudinytė Lauryna, Sabaitis Deividas, Rybokas Mindaugas, Bručas Domantas, Assumptions of centering-leveling device application in mechatronic angle measuring system // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 391-395.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija ir praktika
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) (Korėjos Nacionalinis metrologijos institutas) Korėjos Respublika Kampų matavimo sistemų kalibravimas 2013-2013
Korea Research Institute of Standards And Science (KRISS) (Korėjos Nacionalinis metrologijos institutas) Korėjos Respublika Kampų matavimo prietaisai 2013-2013
Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) (Korėjos Nacionalinis metrologijos institutas) Korėjos Respublika Matavimų neapibrėžties įvertinimas 2014-2014
Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) (Korėjos Nacionalinis metrologijos institutas) Korėjos Respublika Vertikaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimas 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2010 Projektas "Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių poslinkių generavimo/matavimo sistemų kūrimas ir tyrimas (GonoTest)." Projektas skirtas sukurti ir realizuoti praktikoje superaukštų tikslumo ir nanometrų skyros mechatronines pozicionavimo ir daugiamačių poslinkių generavimo/matavimo sistemas įvairiatipiams aukštųjų technologijų įrenginiams. Projekto rezultatas – nauja inovacinių aukštųjų technologijų įrenginių klasė – superaukšto tikslumo mechatroninės pozicionavimo ir daugiamačių poslinkių generavimo/matavimo sistemos, pagrįstos intelektualiųjų medžiagų savybių ir inovatyvių technologinių idėjų bei sprendimų integracija. Daugiamačių judesių generavimui ir transformacijai naudojamos šiuolaikinės pjezoaktyvios medžiagos, tiek jų tiesioginis, tiek ir atvirkðtinis pjezoefektai, o judesio parametrų stabilizacijai, adaptyvumo bei savidiagnostikos savybių suteikimui – elektro ar magnetoreologines suspensijos, integruotos generuojamų poslinkių matavimo bei adaptyvios virpesių sintezavimo sistemos.
2011-2015 Projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-102 "Mechatroninių matavimo sistemų su nanometrine skyra kalibravimo metodų, teorijos ir priemonių kūrimas, tyrimas ir taikymai“. Šio projekto metu tobulintas bei tirtas jau esamų matavimo priemonių bei sistemų tikslumas tinkamai jas kalibruojant, taikant naujus kalibravimo prietaisus, principus bei teoriją. Projekto metu sukurti nauji matavimo principai, metodikos bei jais besiremiantys prietaisai. VGTU yra atliekti bandymai taikant sukurtus naujus matavimo principus, siekiant užtikrinti matavimų tikslumą. Projekto vykdytojai atliko mechatronikos tyrimus, publikavo tyrimų medžiagą moksliniuose žurnaluose bei dalyvavo tarptautinėse mokslo konferencijose.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2012-- Tarptautinės metrologų konfederacijos (IMEKO) Techninės diagnostikos komiteto TC10 narė.
Kita veikla
2015 balandis. Vizitas į Vokietijos Nacionalinį metrologijos institutą (PTB). 2015 liepa. Vizitas į JAV Nacionalinį metrologijos institutą (NIST) 2015 rugpjūtis. Vizitas į Didžiosio Britanijos Nacionalinį metrologijos institutą (NPL). 2015 spalis. Vizitas į Japonijos Nacionalinį metrologijos institutą (NMIJ/AIST).