Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Lilija Puipienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus dailės akademija dailininko tapytojo kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1985
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Marijampolės (Kapsuko) keturmetė vaikų dailės mokykla Dailės mokytoja 1977-1979
Marijampolės (Kapsuko) keturmetė vaikų dailės mokykla Dailės mokytoja 1985-1986
VISI AF Dailės katedra Asistentė 1988-1993
VTU AF Dailės katedra Vyr.asistentė 1993-2001
VGTU AF Architektūrinės grafikos katedra Asistentė 2001-2011
VGTU AF Dailės katedra Lektorė 2011-2012
VGTU AF Dailės katedra Docentė 2012-2016
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2005-2008 Kvalifikacinis mokslo darbas "VGTU Elektronikos fakulteto patalpų estetizavimas" (kartu su prof. J.Anuškevičium., prof. V.Gylikiu), 03H (Menotyra).
2009-2012 Kvalifikacinis mokslo darbas "VGTU Bibliotekos patalpų interjero estetizavimas" (kartu su prof. J.Anuškevičium, prof. V.Gylikiu), 03H (Menotyra)
2013-2017 Kvalifikacinis mokslo darbas "Mechanikos fakulteto interjero estetizavimas" (kartu su prof. J.Anuškevičium, prof. V.Gylikiu), 03H (Menotyra)
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Šiuolaikinio meno kalba ir architektūra
Pirmosios pakopos Piešimas 1
Pirmosios pakopos Piešimas 2
Pirmosios pakopos Piešimas 3
Pirmosios pakopos Skulptūra ir tapyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Rezidencija CITE INTERNACIONALE DES ARTS. Paryžius Prancūzija Kūrybinė stažuotė 1999-1999
Chucco-Zucco pilies rekonstravimo institutas, Stremiz di Fredis (Udine) Italija 21 Viduramžių architektūros vasaros seminaras "From ruin to a building" 2003-2003
Vilniaus dailės akademija Lietuva Kūrybinė ir mokslinė stažuotė 2013-2013
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
1985-- VIII Respublikinė dailės mokytojų kūrybos paroda, Šiauliai.
1986-- 1.Dailininkų kūrybinės grupės ataskaitinė paroda Marijampolėje. 2.Marijampolės miesto dailininkų paroda. 3.Dzūkų dailės dienų paroda, Alytus.
1987-- 1.Dzūkų dailės dienos paroda. 2.Marijampolės miesto dailininkų paroda.
1989-- IX Respublikinė dailės mokytojų kūrybos paroda ( 3 tapybos darbai drb., al.) Šiauliai.
1992-- 1.Personalinė paroda, galerija “Arka”, Vilnius. 2.Tapybos paroda “Natiurmortas” galerija “Arka”.
1993-- "Naujoji komunikacijos mokykla”, grupinė paroda. Galerija “Aidas” (1 tapybos darbas, kart. Al.)
1994-- 1. Personalinė paroda, Kėdainių Rotušės galerija. 2. "Naujoji komunikacijos mokykla”, The Mystery of Concern-Cola”, galerija “Langas”, Vilnius.
1995-- 1.LDS naujų narių paroda, galerija “Arka”. 2.Paroda - akcija skirta F. Zappos atminimui, galerija “Langas”, Vlnius.
1996-- Paroda “Lietuvos tapyba”. Sankt Peterburgas, Rusija.
1996-1997 Tarptautinių Nidos tapybos II ir III plenerų parodos.
1998-- 1.Tarptautinis pleneras “Hinter Den 7 Meeren” Wernigerodė, Vokietija. Kūrybos darbų paroda, galerija “Ersten Stock”. 2.Tarptautinio Nidos tapybos plenero paroda, Kauno parodų rūmai. 3. Personalinė paroda, Klaipėdos Parodų rūmai.
1999-- Tarptautinio Nidos plenero piešinių paroda Boso mieste, Sardinija, Italija.
2000-- Tarptautinio Nidos plenero paroda Kaliningrado parodų rūmai, Rusija.
2001-- 1.VDA muziejui dovanotų darbų paroda, galerija „Akademija“, Vilnius. 2.Tarptautinis Nidos pleneras. Kilnojama paroda Nida – Klaipėda – Kaunas. 3.Tarptautinio Nidos plenero kilnojamos parodos: Kultūros namų galerija Nida, Klaipėdos Parodų rūmai, Kretingos Parodų salė.
2002-- 1.Tarptautinio tapybos plenero Zelwa (Lenkija) kilnojamos parodos Seinai – Lvovas – Varšuva. 2.Vilniaus tapytojų metinė paroda “Natura morta AP.MMII”, galerija “Arka”.
2003-- 1.Tarptautinio Nidos tapybos plenero 2001-2002 apžvalginė paroda “Nidos nuotaikos ir magija”, galerija “Arka”. 2.Tarptautinė tapybos paroda (Baltarusija – Lietuva – Lenkija – Ukraina) galerijoje “Liufcik” Dom Artysty Plastyka, Varšuva. 3.Tarptautinis tapybos pleneras “Raigardas 2003”, paroda Druskininkuose. 4.Nidos tapybos plenerų kolekcijos paroda Tamperėje (lapkritis), Turku (gruodis), Helsinkio Caisa galerijoje (sausis), Suomija. 5.Piešinių paroda Stremiz di Faedis (Udine), Chucco-Zucco pilies rekonstravimo institutas, Italija. 6.Personalinė paroda, Marijampolės P.Kriaučiūno vardo miesto bibliotekos parodų salė.
2004-- X-ojo Jubiliejinio tarptinio plenero „Nidos ekspresija“ tapybos kolekcijos paroda, Vilniaus Rotušėje (spalis-lapkritis).
2005-- Architektūros fakulteto dėstytojų dailės darbų paroda, VGTU Architektūros fakulteto ekspozicijų salėje.
2006-- Tapybos pleneras grupės “Art labas” Nidoje.
2007-- 1.Tarptautinis projektas finansuojamas ES INTERREG III A lėšomis “Pasienio menininkų žygiai nuo Juodosios Ančios iki Nemuno”, tarptautinis pleneras Marijampolė – Adomiškės, tarptautinis pleneras Suwalki – Kukle, tarptautinis pleneras Suwalki – Burniszki: 1) Plenero I paroda. M.B. Stankūnienės menų galerija, birželis. Vilniaus tapytojų darbų paroda projektui “Sostinės dienos”, galerija “Arka”. 2) Plenero II paroda. Marijampolės kultūros centras, M.B. Stankūnienės menų galerija, rugpjūtis. ROKIS (Regionalny Osrodek Kultury i Sztuki), galerija Chl‘odna“, Suwalki, spalis. 3) Plenero III paroda. ROKIS (Regionalny Osrodek Kultury i Sztuki), galerija Chl‘odna“, Suwalki, rugsėjis. 2. Vilniaus tapytojų darbų paroda projektui „Sostinės dienos“. Galerija „Arka“.
2008-- 1.Tapybos pleneras „Tarp Vilniaus ir Kauno bokštų“, Bikuškis, Utenos rajonas, birželio 6-20 d. 2.Tapybos pleneras „Dvaro erdvė“, Bikuškis, Utenos rajonas, liepos 4-18 d. 3.Menininkų simpoziumas, Skudutiškis, Molėtų rajonas, rugpjūčio 4-16 d. 4.Skudutiškio menininkų simpoziumo darbų paroda. Molėtų kultūros rūmų parodų salė, lapkričio 14 d. 5.Metinė Vilniaus tapytojų paroda. Galerija „Arka“, gruodžio 30 d.
2009-- 1.Personalinė ekspozicija VGTU Gedimino klube, sausis. 2.LDS Moterų draugijos paroda “Skirtingi objektai”, galerija “A2. 3.Šeimos paroda. Marijampolės Kultūros rūmų Elenos Stankūnienės vardo galerija, 09-03 – 10-03. 4.Tapybos paroda – ”Senamiesčio dailininkų dirbtuvės – galerija”, Vilnius, lapkritis. 5.Tapybos paroda – Molėtų meno galerija “Akcija M”, lapkritis. Vilniaus tapyba. Metinė apžvalginė LDS tapytojų sekcijos paroda, galerija “Arka”, Vilnius, gruodis. 6.Menininkų simpoziumas – Skudutiškio kūrybinė laboratorija, Molėtų rajonas, rugpjūtis. 7.Tapybos pleneras, Palanga, Nemersetos kaimas. Projektas “Tapybos sodai”, rugsėjis.
2010-- 1.Dailės kūrinių labdaros aukcionas. Viešbutis „Karolina“, sausis. 2.LDS Dailininkių paroda “Apie jas”. Galerija “Arka”, Vilnius, sausis. 3. Dailės paroda Kovo 8-osios, skirta vyrams. Domus galerija, Vilnius, kovas. 4.Tarptautinio tapytojų plenero „Purvynė“ tapybos darbų ekspozicija Nidoje, gegužė. 5.Paroda „50 Lietuvos tapytojų apie Nidą“. Lietuvos ambasada Maskvoje, gegužė. 6.Tapytojų plenero „Dvaro erdvė“ darbų paroda Bikuškio Dvare, Utenos raj., liepa. 7. Menininkų simpoziumo paroda. Skudutiškis, Molėtų raj., rugpjūtis. 8. Dailininkų plenero Palangoje paroda viešbutyje „Birutės uostas“, Palanga, spalis. 9. Menininkų simpoziumo paroda galerijoje „Akcija M“, Molėtai, lapkritis. 10.Tarptautinis tapytojų pleneras „Purvynė“, Nida, gegužė. 11.Tapytojų pleneras „Dvaro erdvė, Bikuškio Dvaras, Utenos raj., liepa. 12. Menininkų simpoziumas, Skudutiškis, Molėtų raj., rugpjūtis. 13. Dailininkų pleneras, Palanga, spalis.
2011-- 1. Personalinė tapybos darbų paroda. L.R. Seimo rūmų galerijoje. 2. Pleneras „Vasaros ženklai“. Marijampolės savivaldybė Dambavos kaimas, „Vandens ažūrai“ 50x95, drb., al., „Sodyba“ 60x75, drb., al., „Gėlynas“ 60x75, drb., al. 3. Pleneras „Kvietkinės aidas“. Marijampolės savivaldybė, „Miškas“ 42x60 akvarėlė, „Vanduo“ 42x60 akvarėlė, „Proskyna“ 60x42 akvarėlė, pastėlė. 4. Metinė apžvalginė LDS tapytojų sekcijos paroda “Žvilgsnis į save”. Galerija “Arka”, Vilnius, vasaris. 5. Moterų dailininkių paroda „Apie tai“. Vilniaus rotušė, „Atspindėtas motyvas I“ 50x70, drb., al., „Atspindėtas motyvas II“ 50x70, drb., al., „Atspindėtas motyvas III“ 50x75, drb., al. 6. Paroda „50 Lietuvos tapytojų apie Nidą“. Panevėžio dailės galerija, gegužė.
2012-- 1.Tapybos darbų paroda „N. Silvanavičiaus keliu“ Sakralinio meno muziejuje. Birštonas. 2.Tapybos darbų paroda Birštono kultūros centre. 3.Tapybos darbų paroda „Valai – Šešuoliai“. Ukmergės kultūros centro galerija. 4.Tapybos darbų paroda „Valai – Šešuoliai“ (perkelta). Kauno miesto filharmonija. 5.Tapybos darbų paroda. Galerija „Aukso pjūvis“. Kaunas. 6.Tapybos darbų paroda „Lokacija P.G.B.“ Gabijos viešbutis, Palanga.
2013-- 1. Metinė apžvalginė Vilniaus tapytojų paroda "Skrydis", skirta S.Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-osioms metinėms paminėti. 2. Lietuvos aviacijos muziejus Kaune 2013 m. liepos mėn. Paroda "Iš mano kišenės - 13 Cvieks". Galerija "Arka", Vilnius, 2013 07 09. 3. Miniatiūrų paroda "Meilė ir mirtis". Galerija R&A, Vilnius; Molėtų dailės galerija, 2013 05 09 - 2013 06 12. 4. "Donelaitis 2013. Būrų dainius". Trijų parodų ciklo dalis, skirta Kristijono Donelaičio 300 m. sukakčiai paminėti. 1) Galerija "Arka", Vilnius, 2013 05 14 - 2013 06 01; 2) Jurbarkas, Parodų ir koncertų salė 2013 m. spalio mėn. 3) VDA Telšių galerija, 2013 m. gruodžio mėn. 5. Personalinė paroda Vilniaus miesto Rotušėje, 2013 09 03 - 2013 09 23.
2014-- 1. Jungtinė (kilnojama) studentų ir dėstytojų darbų paroda X&I. ISM (vadybos ir ekonomikos universitetas) 2014 03 04 - 2014 03 18; 2. MRU (Mykolo Romerio universiteto Baltoji rotondinė salė 2014 03 20; VGTUArchitektūros fakultetas 2014 04 09; VDA Kauno filialas. 3. Metinė apžvalginė Vilniaus tapytojų paroda "Laisvės spalvos". LDS galerija "Arka" (katalogas). Perkelta į LR Užsienio reikalų ministeriją. 2014 04 02. 4. Grupinė tapybos miniatiūrų paroda "SPIEČIUS", tema "Sekretas". Tapybos studija-galerija RA. 2014 04 02 - 2014 04 15. 5. Lilijos Puipienės ir Editos Rakauskaitės paroda "Apie tą patį kitaip". Klaipėdos LDS galerijos filialas - galerija "Herkus". 2014 10 16 - 2014 11 13. 6. Labdaringas kūrinių II-asis aukcionas nukentėjusiems dėl Rusijos agresijos Ukrainos kariams ir civiliams paremti. (Renginio iniciatorius ir organizatorius - P.Auštrevičius, globėjas - prezidentas V.Adamkus). 2014 11 28.
2015-- 1. Metinė Vilniaus tapytojų paroda „Ar(t)chyvas“. Galerija „Arka“, Vilnius, 2015-03 mėn. 2.Grupinė tapybos miniatiūrų paroda „Spiečius“, tema (Ne)priklausomybė. Galerija RA, Vilnius, 2015-04 mėn. 3.Tarptautinė tapybos paroda „Water under the bridge“ su Isidore Krapo (Prancūzija) ir Edita Rakauskaite. Galerija Arka, Vilnius, 2015-05 mėn. 4.6-asis tapybos pleneras „Zarasai ežerų kraštas“. Paroda Zarasų kultūros centre. 2015-08 mėn. 5. Personalinė paroda „Laike“, Vilkaviškio kultūros centras. 2015-09 mėn. 6.Tapybos pleneras „Regina 2015“. Tapybos darbų paroda viešbutyje „Regina“, Druskininkai, 2015-09-18 – 2015-09-27. 7.Grupinė miniatiūrų paroda. Dusetų kultūros centras, Zarasų raj., 2015-12 mėn.
2016-- 1.Grupinė paroda „Laike“. Klaipėdos LDS galerijos filialas – galerija „Herkus“. 2016-11-10 2. Lilija Puipienė. Marianos Veriovkinos plenerų trijų metų kolekcijos tapybos paroda. Meno galerija Vėjas, Vilnius. 2016-09-29, Utena regioninis muziejus. 2016-09-17. 3. Lilija Puipienė. Plenero darbų prezentacija Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Arkikatedros Bazilikos parapijos namuose. 2016-08-26. 4. Lilija Puipienė. Grupinė tapybos miniatiūrų paroda SPIEČIUS, Tikrovė ir sapnas. Galerija RA, Vilnius. 2016-04-22.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1995-- Lietuvos Dailininkų sąjungos narė.
1999-- Menininkų asociacijos „Tiltas“ narė