Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kristina Vaičiūtė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inž. ekonomikos ir vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus pedagoginis universitetas psichologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 2003
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB Adampolis Vf, Chief Accountant 1999-2009
UAB Adampolis V.F UAB Adampolis V.F vyr finansininkė 1999-2009
VšĮ Socialinių mokslų kolegija Lektorė 2008--
VšĮ Socialinių mokslų kolegija Verslo vadybos studijų programų vadovė, 2011-2012
University of applied social sciences (VšĮ SMK) Head of Business Managements, Study Programme of Transport and Logistics on International Business Management 2011-2012
VGTU, Transporto inžinerijos fakulteto Transporto vadybos katedros Lektorė 2012-2013
VGTU, Verslo vadybos fakulteto Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros Lektorė 2013--
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-04-14 Respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Ugdomų kompetencijų aktualumas versle“, 2010 m. balandžio 14 d. Vilnius, Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla.Vaičiūtė, K 2010 Pranešimas „Kompetencijos ir profesinės veiklos praktika“
2012-04-19 Mokslinėje praktinėjekonferencijoje Katinienė, A., Vaičiūtė, K. 2012 Pranešimas „Kūrybiškumas–inovatyvausmokymosivariklis“ „Kūrybiškumas kaip asmeninio potencialo atskleidimo ir ekonominio kapitalo kūrimo priemonė“, 2012 m. balandžio 19 d. Vilnius, Socialiniųmokslųkolegija.
2013-04-18 Mokslinėje praktinėje konferencijoje „Ekonominės ir socialinės transformacijos sumaniųjų technologijų eroje“, 2013 m. balandžio 18 d. Vilnius, Socialinių mokslų kolegija.Vaičiūtė, K 2013 m. Pranešimas „Išmaniosios technologijos taikymas multimodaliniame transporte“
2013-12-06 Mokslinėje praktinėje konferencijoje „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“ 2013 m. gruodžio 6 d. Vilniaus Universitetas. Katinienė, A, Vaičiūtė, K 2013 m. Pranešimas „Kūrybiškumas – inovatyvaus mokymo(si) variklis“.
2015-05-07 9-oji tarptautinė konferencija „Transbaltica 2015“ 2015-05-07-20015-05-08A. Jarašūnienė, N. Batarlienė, Kristina Vaičiūtė 2015 Pranešimas „Application and management of information technologies in multimodal transportation“ tarptautinė konferencija
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 B1 A1
rusų C1 C1 C1
vokiečių A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Krovinių vežimų technologija
Pirmosios pakopos Logistika
Pirmosios pakopos Logistinės tiekimo grandinės valdymas
Pirmosios pakopos Ekonomika 1
Pirmosios pakopos Viešojo sektoriaus ekonomika
Pirmosios pakopos Ekonomika (aviatoriams)
Pirmosios pakopos Ekonomika
Pirmosios pakopos Tarptautinio verslo pagrindai
Pirmosios pakopos Makroekonomika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Liublino universiteteas Lenkija Stažuotė 2011-2011
Bakharu ir Samarkando universitetuose Uzbekistanas Stažuotė 2012-2012