Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jolanta Sabaitytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas vadybos ir verslo administravimo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas verslo vadybos magistrė, aukštasis išsilavinimas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
AB viešbutis "Reval Hotel Lietuva" Rinkodaros koordinatorė 2008-2010
Finansų ministerijos mokymo centras Vyr. specialistė 2010-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Tyrėjas 2011-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas 2012-2013
UAB "Ferox Baltic" Projektų vadovė 2012--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2013--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Paliulis Narimantas Kazimieras, Sabaitytė Jolanta, Elektroninio verslo plėtros kaip tvaraus konkurencinio pranašumo modelis // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 3 (2012) p. 205-215. 2012
03S Davidavičienė Vida, Sabaitytė Jolanta, Tyrimų internetinės rinkodaros srityje analizė // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014) p. 220-233. 2014
03S Davidavičienė, Vida; Sabaitytė, Jolanta; Davidavičius, Sigitas; Potapov, Michail. Interaction with customers using website tools: analysis of Lithuanian manufacturing sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 1262-1270. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Paliulis Narimantas Kazimieras, Sabaitytė Jolanta, Potencialių verslo sričių ir elektroninio verslo potencialo sąsaja // Business, management and education 2010, Vilnius : VGTU Faculty of Business Management, 2010 p. [1-8].
2011-01-01 Paliulis Narimantas Kazimieras, Sabaitytė Jolanta, E. verslo modelių panaudojimas verslo plėtrai // Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011, Vilnius : Technika, 2011 p. 237-252.
2011-01-01 Paliulis Narimantas Kazimieras, Sabaitytė Jolanta, Elektroninio verslo valdymo sistemų kūrimas // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Verslas XXI amžiuje", įvykusios Vilniuje 2011 m. vasario 3 d., pranešimai, Vilnius : VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2011 p. [1-10].
2012-01-01 Davidavičienė Vida, Sabaitytė Jolanta, Davidavičius Sigitas, National features in measuring quality of e-commerce web sites // The use of multidisciplinary research for the introduction of new training programs/modules and/or new teaching methods in the field of E-commerce, Berlin : TU Berlin, 2012 p. 117-120.
2012-01-01 Davidavičienė Vida, Paliulis Narimantas Kazimieras, Sabaitytė Jolanta, Анализ развития электронного бизнеса в Литве // Proceedings of jubilee X international scientific conference "Management and engineering' 12", Sofia : Technical University, 2012 p. 754-762.
2013-01-01 Sabaitytė Jolanta, Davidavičienė Vida, E. verslo modelių kompleksinė analizė // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 101-108.
2013-01-01 Sabaitytė Jolanta, Akių judesio sekimo technologijų panaudojimas internetiniame marketinge // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Šešioliktoji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija „Europos Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos“, 2013 m. gegužės mėn. 10 d. Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas 2013, Kaunas : VDU p. 187-193.
2014-01-01 Davidavičienė Vida, Sabaitytė Jolanta, Davidavičius Sigitas, Potapov Michail, Interaction with customers using website tools: analysis of Lithuanian manufacturing sector // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 1262-1270.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A1 A2
rusų A1 A1 A2
vokiečių C2 C1 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Administravimo pagrindai
Pirmosios pakopos Informacinio verslo vadyba
Pirmosios pakopos Viešosios e-paslaugos
Pirmosios pakopos Informacinės valdymo sistemos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Bno Tecnologijos universitetas Čekija Tarpdisciplininiai tyrimai tarpkultūrinėje aplinkoje 2014-2014
Europos Sąjungos institucijos Belgija Susipažinimas su skaitmeninė sąjunga ir kitomis EK ir Europos Parlamento iniciatyvomis bei susipažinimas su ES ir Lietuvai svarbių ekonominės politikos sprendimų priėmimo ypatumais ES lygmeniu. 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2014 Dviejų pakopų e. komercijos programa, skirta informacijos visuomenei Rusijoje, Ukrainoje ir Izraelyje, ECOMMIS