Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vytautas Urbanavičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus elektromechanikos technikumas (dabar Vilniaus kolegija) Elektros matavimų prietaisų gamybos technikas-elektrikas 1975
Vilniaus inžinerinis statybos institutas Inžinierius radio aparatūros, aukštasis išsilavinimas 1985
Vilniaus technikos universitetas Daktaras 1996
Vilniaus Gedimino technikos universiteto taryba Docentas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Atlikta habilitacijos procedūra 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Mokslo tyrimų institutas VENTA Technologinių įrenginių derintojas 1975-1980
Vilniaus tiltų statybos valdyba Nr. 2 Technologinių įrenginių derintojas 1980-1983
Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Mokslo tyrimų centras Inžinierius 1983-1988
KPI VF, VTU, VGTU, Radioelektronikos katedra Asistentas, doktorantas 1988-1996
VGTU, Radioelektronikos katedra Vyriausias asistentas 1996-1998
VGTU, Radioelektronikos katedra Docentas 1998-2000
VGTU, Elektroninių sistemų katedra Docentas 2000-2009
VGTU, Elektronikos fakultetas Prodekanas mokslo reikalams 2002-2011
VGTU, Elektroninių sistemų katedra Profesorius 2009--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Metlevskis Edvardas, Urbanavičius Vytautas, Analysis of charge distribution on rectangular microstrip structures // Acta Physica Polonica A, Warszawa : Polish Academy of Sciences.. ISSN 0587-4246. Vol. 119, no. 4 (2011) p. 503-508. 2011
01T Krukonis Audrius, Urbanavičius Vytautas, Investigation of microstrip lines dispersion by the FDTD method // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 9 (115) p. 51-54. 2011
01T Mikučionis Šarūnas, Urbanavičius Vytautas, Synthesis of six-conductors symmetrically coupled microstrip line, operating in a normal mode // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 4(110) p. 47-52. 2011
01T Pomarnacki Raimondas, Gurskas Antanas, Urbanavičius Vytautas, Topology synthesis of the Multi-Tapped Meander Delay Line using Monte Carlo method // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 8 (2012) p. 41-44. 2012
01T Krukonis Audrius, Mikučionis Šarūnas, Urbanavičius Vytautas, The influence of non-uniformity of the multi- conductor line parameters on frequency responses of the meander delay line // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 6 (2013) p. 81-86. 2013
01T Pomarnacki Raimondas, Urbanavičius Vytautas, Parallel algorithms for the synthesis of the multi-tapped meander delay lines // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 19, no.7 (2013) p. 72-75. 2013
01T Mikučionis Šarūnas, Urbanavičius Vytautas, Gurskas Antanas, Krukonis Audrius, The influence of the air gap on the characteristics of the double-shielded microstrip delay devices // Przegląd elektrotechniczny, Warsaw : Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 90, iss. 6 (2014) p. 275-279. 2014
01T Pomarnacki Raimondas, Krukonis Audrius, Urbanavičius Vytautas, Acceleration techniques for analysis of microstrip structures // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 5 (2014) p. 108-111. 2014
01T Gurskas Antanas, Krukonis Audrius, Urbanavičius Vytautas, Investigation of phase delay dispersion of the meander lines using hybrid technique // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 21, no. 2 (2015) p. 34-38. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2007 Vytautas Urbanavičius. Kompiuteriai ir jų architektūra. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. V.: Technika; ISBN 978-9955-28-178-8 (2007), [426 psl.]
2011 Kirvaitis Raimundas, Vaiškūnaitė Rasa, Nekrošius Liutauras, Urbanavičius Vytautas, Rybokas Mindaugas, Gedzevičius Irmantas, Juknevičius Linas, Bazaras Darius, Stankevičienė Jelena, Lasauskas Eduardas, Pruskus Valdas, Laukaitis Antanas, Adomavičienė Žibutė, Versekėnienė Daiva, Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2010 metų mokslinės veiklos apžvalga // , ; ISBN 1392-1436 (2011), [psl.: 340]
2012 Urbanavičius Vytautas, Bartnykas Kęstutis. Kompiuterio elementų modeliavimas ir tyrimas. Laboratorinių darbų metodikos; ISBN 9786094571039 (2012), [psl.: 152]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Martavičius Romanas, Urbanavičius Vytautas, Comparative analysis of the meander delay lines // EMD'2004, Vilnius : Technika, 2004 p. 195-200.
2008-01-01 Urbanavičius Vytautas, Pomarnacki Raimondas, Models of multiconductor line with a non-homogeneous dielectric // EMD 2008: proceedings of the 18th International Conference on Electromagnetic Disturbances. September 25-26 2008,Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika. p. 203-208. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2009-01-01 Pomarnacki Raimondas, Urbanavičius Vytautas, Parallel system for analysis of meander delay line // XXXII międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów: IC-SPETO 2009, Gliwice : Politechnika Śląska, 2009 p. [1-4].
2010-01-01 Mikučionis Šarūnas, Urbanavičius Vytautas, Synthesis of microstrip multiconductor lines, operating in normal mode // 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010, Vilnius : GEOZONDAS Ltd p. 353-356. [Duomenų bazės: IEEE/IEE, Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Metlevskis Edvardas, Urbanavičius Vytautas, Analysis of rectangular microstrip structures by the method of moments // 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010, Vilnius : GEOZONDAS Ltd p. 228-231. [Duomenų bazės: IEEE/IEE, Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Krukonis Audrius, Urbanavičius Vytautas, Multiconductor microstrip line modelling using FDTD method // EMD'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 60-63. [Duomenų bazės: ];
2012-01-01 Mikučionis Šarūnas, Urbanavičius Vytautas, Quasi-tem analysis of coupled microstrip lines on multilayered dielectric // EMD'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 91-96. [Duomenų bazės: ];
2015-01-01 Gurskas Antanas, Krukonis Audrius, Urbanavičius Vytautas, Sectional meander microstrip delay line: interconnection modelling // Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), New York : IEEE, 2015 p. [1-5].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų A1 A2 A1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Moderniosios operacinės sistemos
Antrosios pakopos Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai
Pirmosios pakopos Informacinės sistemos (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Elektroninių sistemų projektavimas (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 1
Pirmosios pakopos Kompiuterių architektūra
Pirmosios pakopos Operacinių sistemų koncepcijos
Pirmosios pakopos Kompiuterių sandara ir operacinės sistemos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
TSRS Liaudies ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo institutas. Lietuva Skaičiavimo komplekso CM1600 periferinės įrangos eksploatavimo kursas. 1986-1986
Ganoverio pramoninė mugė Vokietija Pažintinė kelionė kartu su Helsinkio taikomųjų mokslų universiteto ir Talino technologijos universiteto dėstytojas. 2003-2003
Viurzburgo-Šveinfurto taikomųjų mokslų universitetas. Vokietija Skaitytas paskaitų ciklas “Skaitiniai elektromagnetizmo metodai” pagal ERASMUS programą. 2004-2004
UAB „TIPAS“ Lietuva Stažuotė pagal VGTU tvarką. 2008-2008
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
1983-1983 Užsakomasis mokslo tiriamasis darbas Automatizuoto skaitmeninio laiko intervalų matuoklio kūrimas. Vilniaus inžinerinis statybinis institutas (dabar VGTU). Užsakovas: Radiomatavimo prietaisų Vilniaus mokslo tyrimų institutas. Darbo vadovas: prof. A. Naidionov; vykdytojai: V. Urbanavičius ir kt.
1984-1984 Užsakomasis mokslo tiriamasis darbas Automatizuotų oscilografų sudarymo metodų kūrimas. Vilniaus inžinerinis statybinis institutas (dabar VGTU). Užsakovas: Radiomatavimo prietaisų Vilniaus mokslo tyrimų institutas. Darbo vadovas: prof. A. Naidionov; vykdytojai: V. Urbanavičius ir kt.
1985-1985 Užsakomasis mokslo tiriamasis darbas Keitiklių SAK dinaminių parametrų automatizuotos kontrolės metodų kūrimas ir diegimas į serijinę gamybą. Vilniaus inžinerinis statybinis institutas (dabar VGTU). Užsakovas: Vilniaus mokslo tyrimo institutas ir gamykla VENTA. Darbo vadovas: dr. V. Kvedaras; vykdytojai: V. Urbanavičius ir kt.
1986-1986 Užsakomasis mokslo tiriamasis darbas Keitiklių SAK dinaminių parametrų matuoklių kūrimas ir diegimas į serijinę gamybą. Vilniaus inžinerinis statybinis institutas (dabar VGTU). Užsakovas: Vilniaus mokslo tyrimo institutas ir gamykla VENTA. Darbo vadovas: dr. V. Kvedaras; vykdytojai: V. Urbanavičius ir kt.
1986-1986 Užsakomasis mokslo tiriamasis darbas 10- ir 12-skilčių SAK dinaminių parametrų matuoklių sudarymo principų kūrimas. Vilniaus inžinerinis statybinis institutas (dabar VGTU). Užsakovas: Vilniaus mokslo tyrimo institutas ir gamykla VENTA. Darbo vadovas: dr. V. Kvedaras; vykdytojai: V. Urbanavičius ir kt.
1987-1987 Užsakomasis mokslo tiriamasis darbas Sukurti sparčių 10-skilčių SAK dinaminių parametrų automatizuotą matuoklį. Vilniaus inžinerinis statybinis institutas (dabar VGTU). Užsakovas: Vilniaus mokslo tyrimo institutas ir gamykla VENTA. Darbo vadovas: dr. V. Kvedaras; vykdytojai: V. Urbanavičius ir kt.
1987-1987 Užsakomasis mokslo tiriamasis darbas Ištirti sparčių 12-skilčių SAK su 20–150 ns nusistovėjimo trukme dinaminių parametrų automatizuoto matuoklio kūrimo galimybę. Vilniaus inžinerinis statybinis institutas (dabar VGTU). Užsakovas: Vilniaus mokslo tyrimo institutas ir gamykla VENTA. Darbo vadovas: dr. V. Kvedaras; vykdytojai: V. Urbanavičius ir kt.
1990-1990 Užsakomasis mokslo tiriamasis darbas Plačiajuosčių elektromagnetinių vėlinimo linijų signalams sinchronizuoti kūrimas ir tyrimas. Vilniaus technikos universitetas (dabar VGTU). Užsakovas: Maskvos radioelektronikos institutas. Darbo vadovas: prof. Z. Vainoris; vykdytojai: V. Urbanavičius ir kt.
1996-1996 Užsakomasis mokslo tiriamasis darbas Kai kurių elektrinių dydžių matavimo metrologinio aprūpinimo analizė. Vilniaus technikos universitetas (dabar VGTU). Mokslinis tiriamasis darbas vykdomas pagal Lietuvos VMSF remiamos programą „NACIONALINĖ METROLOGINIO APRŪPINIMO PROGRAMA. SISTEMOS IŠVYSTYMO MODELIO PROJEKTAS“. Darbo vadovas: prof. S. Štaras; vykdytojai: V. Urbanavičius ir kt.
1998-1998 Kvalifikacinis mokslo tiriamasis darbas Mikrojuostelinių vėlinimo linijų ir optoelektroninių analoginių-skaitmeninių keitiklių modeliavimas, analizė ir taikymas. VGTU; vadovai: prof. R. Martavičius, prof. Z. Vainoris; vykdytojai: V. Urbanavičius ir kt.
1999-2001 Kvalifikacinis mokslo tiriamasis darbas Skaitmeninių metodų taikymas elektromagnetiniams įtaisams tirti. VGTU; vadovas: prof. S. Štaras; vykdytojai: V. Urbanavičius ir kt.
2002-2008 Kvalifikacinis mokslo tiriamasis darbas Skaitmeninių metodų taikymas elektromagnetiniams laukams ir elektrodinaminiams įtaisams tirti. VGTU; vadovas: prof. S. Štaras; vykdytojai: V. Urbanavičius ir kt.
2006-2008 Elektronikos ir informatikos inžinerijos krypčių magistrantūros studijų programų ir doktorantūros pertvarkymas ir atnaujinimas VGTU. ES Struktūrinių fondų finansuojamas projektas: VGTU ir Europos socialinis fondas, sutartis Nr. ESF/2004/2.5.0-03-376/BPD-152 SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0017. Vykdymo pradžia: 2007 m. Vykdymo pabaiga: 2008 m. Projekto vadovas: Prof. R. Martavičius, VGTU; koordinatorius: V. Urbanavičius.
2006-2008 Mokslo taikomųjų tyrimų plėtra bei dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete. BPD 2.5 priemonės projektas. Sutartis Nr. ESF/2004/2.5.0-03-382/BPD-165/IV-14. Vykdymo terminai 2006 06 – 2008 05. Projekto vadovas: doc. dr. S. Bučys; atsakingas už projekto stebėseną ir viešinimą: V. Urbanavičius.
2009-2012 Kvalifikacinis mokslo tiriamasis darbas Skaitmeninių metodų taikymas elektrodinaminiams įtaisams bei elektromagnetiniams reiškiniams modeliuoti ir tirti. VGTU; vadovas: prof. V. Urbanavičius.
2010-2012 VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas. ESF finansuojamas projektas. Sutartis Nr. VP1-22-ŠMM-07-K-01-047. Projekto vadovas: V. Urbanavičius.
2013-- Kvalifikacinis mokslo tiriamasis darbas Elektrodinaminių įtaisų ir elektromagnetinių reiškinių tyrimas skaitiniais metodais. VGTU; vadovas: prof. V. Urbanavičius.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2002-2006 Tarptautinės organizacijos Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE narys.
2005-2012 Tarptautinė organizacija Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE. Lietuvos jungtinio IEEE padalinio Antenos, Elektroniniai įtaisai, Mikrobangų teorija ir technikas (angl. Antennas and Propagation/ Electron Device/ Microwave Theory and Techniques) pirmininkas.
2007-- Tarptautinės organizacijos Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE vyresnysis narys (angl. Senior Member).
2011-- VGTU Elektros ir elektronikos mokslo krypties doktorantūros komiteto narys.
2012-- Tarptautinės konferencijos ELECTRONICS programos komiteto narys
2012-2014 Tarptautinė organizacija Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE. Lietuvos IEEE Pedagoginio padalinio (angl. IEEE Education Society Chapter) pirmininkas.
2012-- Žurnalo Challenges of Modern Technology (ISSN 2082-2863) redakcinės kolegijos narys.
2015-- Tarptautinė organizacija Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE; Lietuvos IEEE skyriaus pirmininkas
2015-- Tarptautinė organizacija Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE. Lietuvos IEEE skyriaus vykdomojo komiteto narys.