Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vladislavas Kutut
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinierius statybininkas, aukštasis išsilavinimas 1981
Vilniaus technikos universitetas daktaras 1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Trakų rajono tarpkolūkinė statybos organizacija Meistras 1974-1976
Trakų rajono Vykdomojo komiteto kapitalinės statybos skyrius Viršininkas 1979-1981
Lentvario gamykla 'Kaitra' Direktoriaus pavaduotojas statybai 1981-1986
Vilniaus miesto senamiesčio regeneravimo valdyba Vyriausias inžinierius 1987-1991
UAB 'Alsa' Vyriausias inžinierius 1991-1992
VĮ 'Linkmenys' ,UAB 'Linkmenys' ,UAB 'Alrasta' Direktorius 1992-2004
VTU ,VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedra Docentas 1998--
VĮ 'Lietuvos paminklai ' Direktoriaus pavaduotojas 2004-2010
UAB 'Geležinkelio tiesimo centras ' Direktoriaus pavaduotojas 2013--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Turskis Zenonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kutut Vladislavas, Model based on ARAS-G and AHP methods for multiple criteria prioritizing of heritage value // International journal of information technology & decision making, Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 12, no. 1 (2013) p. 45-73. 2013
02T Kutut Vladislavas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Lazauskas Marius, Assessment of priority alternatives for preservation of historic buildings using model based on ARAS and AHP methods // Archives of civil and mechanical engineering, Wroclaw : Elsevier urban & partner sp.. ISSN 1644-9665. Vol. 14, iss. 2 (2014) p. 287-294. 2014
02T Šiožinytė Eglė, Antuchevičienė Jurgita, Kutut Vladislavas, Upgrading the old vernacular building to contemporary norms: multiple criteria approach // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 2 (2014) p. 291-298. 2014
02T Lazauskas Marius, Kutut Vladislavas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Multicriteria assessment of unfinished construction projects // Građevinar, Zagreb : HSGI. ISSN 0350-2465. Vol. 67, iss. 4 (2015) p. 319-328. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Kutut Vladislavas, Paveldosaugos pastatų tvarkybos technologija; ISBN 9786094570100 (2011), [psl.: 266]
2012 Ignatavičius Česlovas, Kalibatas Darius, Kutut Vladislavas, Ustinovičius Leonas, Pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijos; ISBN 9786094573514 (2012), [psl.: 162]
2012 Bardauskienė Dalia, Dargis Robertas, Jackutė Ieva, Kaklauskas Artūras, Kanapeckienė Loreta, Krutinis Mindaugas, Kutut Vladislavas, Laurinavičius Algimantas, Naimavičienė Jurga, Raslanas Saulius, Staniūnas Eugenijus Kęstutis, Statulevičius Mindaugas, Šliogerienė Jūratė, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pečiūrė Lina, Darnus nekilnojamojo turto vystymas; ISBN 9786094571985 (2012), [psl.: 880]
2012 Kutut Vladislavas, Ambrasas Gintautas, Kalibatas Darius, Pastatų rekonstrukcijos ir restauravimo technologijos [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094574122 (2012), [psl.: 130]
2014 Kutut Vladislavas, Paveldo statinių tvarkybos technologijos; ISBN 9786094576614 (2014), [psl.: 448]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Kutut Vladislavas, Ustinovičius Leonas, Kochin Dmitry, Turskis Zenonas, Verbal analysis as an effective tool of investment strategy management // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 293-299. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Kutut Vladislavas, Ustinovičius Leonas, Kochin Dmitry, Turskis Zenonas, Verbal analysis as an effective tool of investment strategy management // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7].
2008-01-01 Ustinovičius Leonas, Kochin Dmitry, Kutut Vladislavas, Ševčenko Galina, Verbal analysis of renovation investment strategy of old town // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 397- 410. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2013-01-01 Kutut Vladislavas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Lazauskas Marius, Assessment of priority options for preservation of historic city centre buildings using MCDM (ARAS) // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 657-661. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
lenkų A2 A2 C1
rusų A1 A1 A1
vokiečių C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kokybės valdymo sistemos
Antrosios pakopos Pastatų ardymo ir rekonstravimo technologijos
Antrosios pakopos Pastatų ardymo ir rekonstravimo technologija
Pirmosios pakopos Pastatų rekonstrukcijos organizavimas ir technologijos
Pirmosios pakopos Pastatų rekonstrukcija ir remontas
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto įmonių ekonomika, organizavimas ir valdymas
Pirmosios pakopos Statybos darbų technologija ir organizavimas
Pirmosios pakopos Pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijos
Pirmosios pakopos Pastatų statybos technologija
Pirmosios pakopos Techninis normavimas ir kainodara
Pirmosios pakopos Statinių statybos technologija
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2015 Studijų programų atnaujinimas užstatytos aplinkos srityje Rytų partnerystės šalyse, CENEAST