Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Galina Ševčenko
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo magistras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Daktaro laipsnis, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas - 03S 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB “Transcom WorldWide International” klientų aptarnavimo specialistė 2002-2003
UAB “Transcom WorldWide International" sutarčių sudarymo ir vertinimo specialistė 2003-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Finansų inžinerijos katedra Asistentė 2005-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Finansų inžinerijos katedra Asistentė 2006-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Finansų inžinerijos katedra Asistentė 2007-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Finansų inžinerijos katedra Asistentė 2008-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra Asistentė 2009-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra Asistentė 2010-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra Lektorė 2015-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Finansų inžinerijos katedra docentė 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S, 03S Ševčenko Galina, Ustinovičius Leonas, Investicinių projektų rizikos vertinimas : verbalinės analizės taikymo galimybės // Verslo ir teisės aktualijos, Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2013, Nr. 8 p. 71-89. 2013
03S, 04S, 02T Višnevskaja Andželika, Ustinovičius Leonas, Ševčenko Galina, Nazarko Lukasz, Multicriteria evaluation of commercial industrial zone development // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 19, no. 1 (2015) p. 198-212. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Ustinovičius Leonas, Kochin Dmitry, Ševčenko Galina, Verbal analysis - effective instrument of investment risk management in construction // The 6th International Conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat’06), 25-28 October 2006, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2006 p. 320-326.
2006-01-01 Ustinovičius Leonas, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Lunkevičius Sigitas, Ševčenko Galina, Multiple criteria analysis for assessing the investment projects in rural property revitalization // International conference on operational research "Simulation and optimisation in business and industry", May 17-20, 2006 Tallinn, Estonia, Kaunas : Technologija, 2006 p. 194-199. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Ustinovičius Leonas, Kochin Dmitry, Ševčenko Galina, CLARA – expert verbal method of determining investment risk in construction // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 408-413. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Ustinovičius Leonas, Kochin Dmitry, Ševčenko Galina, CLARA – expert verbal method of determining investment risk in construction // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Ustinovičius Leonas, Ševčenko Galina, Kochin Dmitry, Simanavičienė Rūta, Classification of the investment risk in construction // Cooperative design, visualization, and engineering, Berlin : Springer. p. 209-216. [Duomenų bazės: SpringerLINK, ISI Proceedings];
2008-01-01 Ustinovičius Leonas, Turskis Zenonas, Ševčenko Galina, Multi-attribute analysis of investment risks in construction // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 682-687. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Ustinovičius Leonas, Ševčenko Galina, Risk level evaluation of construction investments projects // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 321-328.
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Ustinovičius Leonas, Turskis Zenonas, Ševčenko Galina, Application of verbal methods to multi-attribute comparative analysis of investments risk alternatives in construction // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 358-365.
2008-01-01 Ustinovičius Leonas, Kochin Dmitry, Kutut Vladislavas, Ševčenko Galina, Verbal analysis of renovation investment strategy of old town // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 397- 410. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Ševčenko Galina, Efektyvaus rizikos valdymo modeliavimas // Verslas XXI amžiuje, Vilnius : Technika, 2008 p. 94-101.
2012-01-01 Ševčenko Galina, Ustinovičius Leonas, Tendencies and prospects of risk and uncertainty management of enterprise investment projects // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 208-216. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
prancūzų A1 A1 A1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Vertės kūrimo projektai
Antrosios pakopos Investavimo galimybių analizė (su kursiniu projektu)
Antrosios pakopos Gamybos valdymas ir organizavimas
Antrosios pakopos Projektinė vadyba
Pirmosios pakopos Finansų valdymas
Pirmosios pakopos Įstaigų ūkio organizavimas ir priežiūra
Pirmosios pakopos Ekonomika 2
Pirmosios pakopos Įmonių organizavimas ir valdymas
Pirmosios pakopos Įstaigų ūkis
Pirmosios pakopos Investicijų vadyba
Pirmosios pakopos Lyginamoji ekonomika
Pirmosios pakopos Projektų valdymas
Pirmosios pakopos Investicijų vadyba
Pirmosios pakopos Projektų rengimas ir vertinimas
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2014-2015 Tvarus žmogiškųjų išteklių vystymas Viduržemio jūros šalyse, SHuMED