Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Liudmila Nickelson
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus elektromechanikos kolegija Elektrinių mašinų inžinerija. Diplomas K Nr. 827797 (su pagyrimu) 1967
Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas Fizika (radiofizika),diplomas O Nr. 425078 (su pagyrimu), registracijos Nr. 13340 1973
Viliaus Universitetas, Lietuva ir Maskvos aukštesnioja atestacijos komisija Daktaras, Mokslų daktaro mokslinis laipsnis matematinės fizikos mokslų srityje. Diplomas КД Nr. 00111. Disertacijos pavadinimas: “Mikrojuostelinių linijų ant ε- ir μ- išilgai įmagnetintų girotropinių komponentų tyrimas singuliarinių integralinių lygčių metodu“, 122 p. 1982
Politechnikos Institutas, St. Peterburgas, Rusija Daktaro laipsnis matematikos ir fizikos mokslų srityje (aukščiausias mokslo laipsnis Rusijoje). Diplomas ФМ Nr. 005539 Disertacijos pavadinimas: „Singuliarinių integralinių lygčių metodas, skirtas atvirų ε- ir μ- girotropinių, anizotropinių ir dielektrinių bangolaidžių analizei”, 404 p. 1990
Lietuvos mokslo taryba, Diplomo nostrifikacija habilituotas daktaras, Habilituoto Daktaro laipsnis gamtos mokslų srityje, Diplomas HD000440, registracija Nr. 003077, 1993-12-06 1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas, atestatas Nr. 000087 2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius, atestatas Nr. 000039, 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos nacionalinis standartų komitetas, Matavimo technologijų kontrolės laboratorija, Vilnius Inžinierė 1964-1966
Vilniaus Gamykla “ELFA”, Vilnius inžinierė–konstruktorė 1966-1968
Puslaidininkių fizikos institutas, Vilnius, Goštauto 11, LT-01108 Vilnius, Lietuva Jauniausioji mokslo darbuotoja 1973-1978
Semiconductor Physics Institute of Lithuanian Academy of Sciences, Gostauto 11, LT-01108 Vilnius, Lithuania Aspirantė 1978-1981
Puslaidininkių fizikos institutas, Vilnius, Goštauto 11, LT-01108 Vilnius, Lietuva Jauniausioji mokslo darbuotoja 1981-1985
Puslaidininkių fizikos institutas, Goštauto 11, LT-01108 Vilnius, Lietuva Vyresnioji mokslo darbuotoja. Elektrodinamikos grupės vadovė. 1986-2010
Fizikos ir matavimo technologijų fakultetas, Linköping universitetas, Linköping, Švedija Vizituojanti teorinės fizikos profesorė, Perskaitė doktorantūros kursą: "Elektrodinamika ir Singuliarinių Integralinių lygčių metodai Biomedicininiai inžinerijoje“ 2000-2001
VGTU Elektronikos fakultetas, Elektroninių sistemų katedra, Naugarduko 41, LT-032371 Vilnius, Lietuva Docentė 2004-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU), Elektroninių sistemų katedra, Naugarduko 41, LT-032371 Vilnius, Lietuva Profesorė 2006--
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRAS, Puslaidininkių fizikos institutas, Goštauto 11, LT-01108 Vilnius, Lietuva Vyresnioji mokslo darbuotoja, Elektronikos skyrius, Elektroninių vyksmų laboratorija. 2010--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02P, 01T MONOGRAFIJA: L. Nickelson (former Knisevskaja) and V. Shugurov, “Analysis of Microstrip Lines”, Vilnius: Mokslas Publishing, 167 pages, 1985 (in Russian) 1985
02P, 01T MONOGRAFIJA: L. Nickelson and V. Shugurov, “Methods of Singular Integral Equations for Computation of Electrodynamic Problems”, Vilnius: Mokslo Aidai Publishing, 260 pages, 2003 (in English). 2003
02P, 01T MONOGRAFIJA: L. Nickelson and V. Shugurov, “Singular Integral Equations’ Methods for the Analysis of Microwave Structures”, Leiden-Boston: VSP Publishing International Science Publishers, 348 pages, 2005 (in English) 2005
01T, 02P MONOGRAFIJA: L. Nickelson, S. Ašmontas, V. Mališauskas, V. Šugurovas. „Atvirieji cilindriniai girotropiniai bangolaidžiai“ (Open cylindrical gyrotropic waveguides). Vilnius: Technika, 248 pages, 2007 (in Lithuanian) 2007
01T, 02P Bucinskas, J.; Nickelson, L.; Sugurovas, V. 2010. Microwave scattering and absorption by a multilayered lossy metamaterial-glass cylinder, Progress In Electromagnetics Research, PIER105: 103–118. ISSN: 1070-4698 (print), E-ISSN: 1559-8985 (online), doi: 10.2528/PIER10041711. IF=3,763 (JCR 2009) 2010
01T, 02P Asmontas, S.; Nickelson, L.; Bubnelis, A.; Martavicius, R.; Skudutis, J. 2010. Hybrid mode dispersion characteristic dependences of cylindrical dipolar glass waveguides on temperatures, Electronics and Electrical Engineering 106(10): 83–86. ISSN 1392-1215, IF=0,439 2010
01T, 02P Bucinskas, J.; Nickelson, L.; Sugurovas, V. 2010. Microwave diffraction characteristic analysis of 2D multilayered uniaxial anisotropic cylinder, Progress In Electromagnetics Research, PIER109: 175-190. ISSN: 1070-4698 (print), E-ISSN: 1559-8985 (online), doi: 10.2528/PIER10072805. IF=3,763 (JCR 2009) 2010
01T, 02P Gric, T.; Nickelson, L.; Asmontas, S. 2010. Electrodynamical characteristic particularity of open metamaterial square and circular waveguides, Progress In Electromagnetics Research, PIER109: 361–379. ISSN: 1070-4698 (print), E-ISSN: 1559-8985 (online), doi: 10.2528/PIER10082505. IF=3,763 (JCR 2009) 2010
02P, 01T MONOGRAFIJA-Sk: Nickelson, L.; Gric, T.; Asmontas, S. Chapter 6. pages 115-141: Electrodynamical modelling of open cylindrical and rectangular carbide waveguides of book "Properties and applications of Silicon Carbide", ISBN 978-953-307-201-2, Edited by: Rosario Gerhardt, Hard cover, 535 pages, Publisher: InTech, 535p., Publication date: April 2011. http://www.intechopen.com/books/properties-and-applications-of-silicon-carbide 2011
01T, 02P Nickelson, L.; Bubnelis, A.; Baškys, A.; Navickas, R. The magnetoactive p-Ge rod waveguide loss analysis on the concentration of two component hole charge carriers // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2011, No. 4(110), p. 53-56. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); CSA; EBSCO; INSPEC; VINITI]; [Citav. rod.: 0,913(F) (2011)]. 2011
01T, 02P Nickelson, L.; Bučinskas, J. Microwave diffraction dependencies of a conductor cylinder coated with twelve glass and semiconductor layers on the n-Si specific resistivity // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2011, No. 9 (115), p. 47-50. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); CSA; EBSCO; INSPEC; VINITI]; [Citav. rod.: 0,913(F) (2011)] 2011
01T Baškys, A.; Nickelson, L.; Navickas, R. Analytical method for differential amplifier offset voltage analysis // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2011, No. 2 (108), p. 51-54. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); CSA; EBSCO; INSPEC; VINITI];[Citav. rod.: 0,913(F) (2011)] 2011
02P, 01T Gric, T.; Nickelson, L. Electrodynamical investigation of the photonic waveguide structure // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2011, No. 5 (111), p. 3-6. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); CSA; EBSCO; INSPEC; VINITI]; [Citav. rod.: 0,913(F) (2011)] 2011
01T, 02P Patentas LT(2011) Gric, T.; Nickelson, L. & Asmontas, S. Waveguide Modulator. Patent LT5710, date of publication 25-02-2011. Application of Invention 2010-040 (the date of filing of the application13-05-2010) is given in Official bulletin of the state patent bureau of the republic of Lithuania 2010/11, Vilnius, ISSN 1648- 9985. http://lt.espacenet.com 2011
01T, 02P MONOGRAFIJA-Sk: Nickelson, L; Asmontas, S.; Gric T.; Bucinskas, J.; Bubnelis, A. Chapter 2, p. 27- 56: Electrodynamical Analysis of Open Lossy Metamaterial Waveguide and Scattering Structures“, Book „Metamaterial“, edited by: Dr. Xun-ya Jiang, ISBN 978-953-51-0591-6, Publisher: InTech, 620 p., Publication date: May 2012. http://www.intechopen.com/books/metamaterial 2012
01T, 02P Nickelson, L.; Bučinskas, J. Microwave power absorbed by and scattered from a multilayered zero-index anisotropic metamaterial-semiconductor cylinder// Applied Physics A. Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0947-8396. Vol. 109, iss.4 (2012), p. 883–889. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded; EBSCO; Index Copernicus; Gale]; [Citav. rod.: 1,545(F) (2012)] 2012
01T, 02P Nickelson, L.; Bubnelis, A.; Ašmontas, S. Phase constant peculiarities of cylindrical zero-index anisotropic metamaterial waveguide // Applied Physics A. Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0947-8396. Vol. 109, iss.4 (2012), p. 877–881. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded; EBSCO; Index Copernicus; Gale]; [Citav. rod.: 1,545(F) (2012)] 2012
01T Charlamov, J.; Navickas, R.; Baškys, A.; Barzdėnas, V.; Nickelson, L. Optical receiver for optical time domain reflectometer // Electronics and electrical engineering = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 18, No. 8 (2012), p. 49-52. [Duomenų bazės: CSA; ISI Web of Science; EBSCO; INSPEC; VINITI]; [Citav. rod.: 0,411(F) (2012)] 2012
01T Bubnelis, A.; Nickelson, L. Main and higher mode absorption dependencies of open semiconductor plasma waveguide on the percentage of heavy holes // Applied Physics A. Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0947-8396. Vol. 109, iss.4 (2012), p. 949-953. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded; EBSCO; Index Copernicus; Gale]; [Citav. rod.: 1,545(F) (2012)] 2012
02P, 01T Gric, T.; Nickelson, L. Anomalous phase and attenuation constants of SiC rod waveguide at higher temperatures // Acta Physica Polonica A Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. Vol. 123, no. 1 (2013), p. 58-61. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]; [Citav. rod.: 0,531(F) (2012)] 2013
02P, 01T Gric, T.; Nickelson, L. Propagation of modes in the corrugated waveguide made of the silicon carbide material // International journal of microwave and optical technology Nevada : International Academy of Microwave and Optical Technology (IAMOT). ISSN 1553-0396. Vol. 8, iss. 1 (2013), p. 18-24. [Duomenų bazės: SCOPUS; EBSCO; Compendex] 2013
02P, 01T Gric, T.; Nickelson, L. Extraordinary dependences of dispersion characteristics of SiC cylindrical waveguide on the radius // Solid State Sciences. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1293-2558. Vol. 19, (2013), p.1-5. [Citav. rod.: 1,671(F) (2012)] 2013
01T, 02P Gric, T.; Nickelson, L.; Martavičius, R. The investigation of the photonic waveguide structure made of silicon carbide by means of the method of the singular integral equations // Applied Physics A - Materials science & processing Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0947-8396. Vol. 115, iss.2 (2014), p. 575-580. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO; SCOPUS; Gale]; [Citav. rod.: 1,694(F) (2013)] 2014
01T, 02P Bučinskas, J.; Nickelson, L.; Martavičius, R. Scattering characteristics of structures of lossy metamaterial–semiconductor cylinders // Applied Physics A - Materials science & processing Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0947-8396. Vol. 117, iss. 2 (2014), p. 497-503. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO; SCOPUS; Gale]; [Citav. rod.: 1,694(F) (2013)] 2014
01T, 02P Bučinskas, J.; Nickelson, L.; Martavičius, R. Microwave scattering diagrams of three-layered SiC-metamaterial/gyrotropic ferrite-SiC cylinders // Applied Physics A - Materials science & processing Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0947-8396. Vol. 115, iss.2 (2014), p. 467-473. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO; SCOPUS; Gale]; [Citav. rod.: 1,694(F) (2013)] 2014
01T, 02P Nickelson, L.; Bubnelis, A.; Martavičius, R.; Ašmontas, S. Electromagnetic field and dispersion characteristic analysis of absorbing onion-like carbon tube waveguides // Applied Physics A - Materials science & processing Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0947-8396. Vol. 117, iss. 2 (2014), p. 491-496. [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); EBSCO; SCOPUS; Gale]; [Citav. rod.: 1,694(F) (2013)] 2014
01T, 02P Patentas LT(2014) Nickelson, L.; Bubnelis, A.; Asmontas, S.; Martavičius, R. SiC phase modulator. Patent LT6035, date of publication 26-05-2014. Application of Invention 2013-083 (the date of filing of the application 30-07-2013) is given in Official bulletin of the state patent bureau of the republic of Lithuania 2014/02, Vilnius, ISSN 1648- 9985. http://lt.espacenet.com 2014
01T, 02P Patentas LT(2014) Nickelson, L.; Bubnelis, A.; Asmontas, S.; Reksnys, J.; Reksnys, R. The optically controlled high-speed broadband phase modulator. Patent LT6010, date of publication 25-03-2014. Application of Invention 2013-079 (the date of filing of the application 23-07-2013) is given in Official bulletin of the state patent bureau of the republic of Lithuania 2014/03, Vilnius, ISSN 1648- 9985. http://lt.espacenet.com 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2010-01-01 Zylkov, D.; Nickelson, L.; Asmontas, S.; Martavicius, R. 2010. Dispersion dependencies of glass pipe waveguides filled with lossy biological liquids, in The 4th Microwave & Radar Week: 18th Int. Conf. on Microwaves, Radar, and Wireless Communications MIKON-2010 (14–16 June 2010, Vilnius, Lithuania) 2: 582–585. ISBN 978-9955-690-20-7, IEEE Catalog Number CFP10784-PRT
2010-01-01 Gric, T.; Asmontas, S.; Nickelson, L. 2010. 3D vector electric field distributions and dispersion characteristics of open rectangular and circular metamaterial waveguides, in The 4th Microwave & Radar Week: 18th Int. Conf. on Microwaves, Radar, and Wireless Communications MIKON-2010 (14–16 June 2010, Vilnius, Lithuania) 2: 578–581. ISBN 978-9955-690-20-7, IEEE Catalog Number CFP10784-PRT
2010-01-01 Gric, T.; Nickelson, L.; Asmontas, S. 2010. Three dimensional magnetic field distributions and dispersion characteristics of rectangular and circular SiC waveguides, in The 4th Microwave & Radar Week: 18th Int. Conf. on Microwaves, Radar, and Wireless Communications MIKON-2010 (14–16 June 2010, Vilnius, Lithuania) 2: 722–725. ISBN 978-9955-690-20-7, IEEE Catalog Number CFP10784-PRT
2012-01-01 Gric, T., Nickelson, L., Asmontas, S. Extraordinary dependences of dispersion characteristics of lossy SiC cylindrical waveguide on the radius. // 19th international conference on microwaves, radar and wireless communications (MIKON-2012) : conference proceedings. May 21-23, Warsaw, Poland. New York : IEEE, 2012. ISBN 97816128414368. p. 327-330. [Duomenų bazės: IEEE/IEE]
2012-01-01 Nickelson, L.; Bučinskas, J. Microwave scattered and absorbed powers by a multilayered zero-index anisotropic metamaterial-semiconductor cylinder// META’12, Paris – France : proceedings of the 3rd international conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, April 19-22, 2012, Paris, France. Paris : Telecom Paristech, 2012. p. 53 - 58
2012-01-01 Bubnelis, A.; Nickelson, L.; Baškys, A.; Navickas, R. Dispersion dependencies of circular hollow-pipe SiC waveguide on the inner radius and temperature // 19th international conference on microwaves, radar and wireless communications (MIKON-2012) : conference proceedings. May 21-23, Warsaw, Poland. New York: IEEE, 2012. ISBN 97816128414368. p. 333-336. [Duomenų bazės: IEEE/IEE]
2012-01-01 Ašmontas, S.; Bubnelis, A.; Nickelson, L. Dispersion characteristics of circular layered zero-index anisotropic metamaterial - semiconductor waveguides // PIERS Proceedings: Progress In Electromagnetics Research Symposium, Moscow, Russia, August 19-23, 2012. Cambridge : The Electromagnetics Academy, 2012. ISSN 1559-9450. p. 1351-1354
2012-01-01 Bubnelis, A.; Nickelson, L. Main and higher mode absorption dependencies of open semiconductor plasma waveguide on the percentage of heavy holes // META’12, Paris – France : proceedings of the 3rd international conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, April 19-22, 2012, Paris, France. Paris: Telecom Paristech, 2012. p. 171-174
2012-01-01 Nickelson, L.; Bubnelis, A.; Ašmontas, S. Absorption dependencies of dipolar glass cylindrical waveguide coated by SiC on temperatures and coated layer thicknesses // PIERS Proceedings: Progress In Electromagnetics Research Symposium, Moscow, Russia, August 19-23, 2012. Cambridge : The Electromagnetics Academy, 2012. ISSN 1559-9450. p. 1346-1350
2012-01-01 Bubnelis, A.; Nickelson, L.; Martavičius, R. Semiconductor plasma rod attenuation dependencies of modes on the concentration of light and heavy holes // 19th international conference on microwaves, radar and wireless communications (MIKON-2012): conference proceedings. May 21-23, Warsaw, Poland. New York : IEEE, 2012. ISBN 97816128414368. p. 487-490
2012-01-01 Nickelson, L. (KVIESTINIS) Electrodynamical characteristic particularities of waveguides and scattering structures made of modern strong absorptive materials // 19th international conference on microwaves, radar and wireless communications (MIKON-2012) : conference proceedings. May 21-23, Warsaw, Poland. New York : IEEE, 2012. ISBN 97816128414368. p. 435-439. [Duomenų bazės: IEEE/IEE].
2012-01-01 Nickelson, L.; Bubnelis, A.; Ašmontas, S. Phase constant peculiarities of cylindrical zero-index anisotropic metamaterial waveguide // META’12, Paris – France : proceedings of the 3rd international conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, April 19-22, 2012, Paris, France. Paris : Telecom Paristech, 2012. p. 339-342
2013-01-01 Gric, T.; Nickelson, L.; Martavičius, R. The investigation of the photonic waveguide structure made of silicon carbide by means of the method of the Singular Integral Equations // META’13: proceedings of the 4rd international conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, March 18-22, 2013, Sharjah, United Arab Emirates. Paris : Telecom Paristech, 2013. p. 258-262
2013-01-01 Bučinskas, J.; Nickelson, L.; Martavičius, R. Microwave scattering diagrams of three-layered SiC-metamaterial/ gyrotropic ferrite-SiC cylinders // META’13: proceedings of the 4rd international conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, March 18-22, 2013, Sharjah, United Arab Emirates. Paris : Telecom Paristech, 2013. p. 243-248
2013-01-01 Nickelson, L.; Bubnelis, A.; Ašmontas, S. Electrodynamical analysis of metamaterial waveguides coated with silicon carbides // META’13: proceedings of the 4rd international conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, March 18-22, 2013, Sharjah, United Arab Emirates. Paris : Telecom Paristech, 2013. p. 263-267
2014-01-01 Bučinskas, J.; Nickelson, L.; Martavičius, R. Scattering characteristics of structures of lossy metamaterial – semiconductor cylinders // META’14 - Singapore, the 5th International conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, proceedings. 20-23 May 2014. Singapore : Nanyang Technological University, 2014. ISBN 9782954546049. p. 176-181
2014-01-01 Nickelson, L.; Bubnelis, A.; Martavičius, R.; Ašmontas, S. Electromagnetic field and dispersion characteristic analysis of absorbing onion-like carbon tube waveguides // META’14 - Singapore, the 5th International conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, proceedings. 20-23 May 2014. Singapore : Nanyang Technological University, 2014. ISBN 9782954546049. p. 195-199
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
lenkų B2 C2 A2
lietuvių C1 C2 C1
rusų C2 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Elektronikos pagrindai
Pirmosios pakopos Elektromagnetinio lauko teorija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Bristol universitetas, Didžioji Britanija, Elektrinės ir elektroninės inžinerijos fakultetas, podaktarinė praktika Didžoji Britanija Mokslinė veikla, tyrimų tematika: „Mikrobanginių linijų ant anizotropinių pagrindų analyze", 1991-1991
Linköping Universitetas, Linköping, vizituojanti profesorė Švedija tema: “Biologinių objektų, kuriuos veikia išorinių elektromagnetinių laukų milimetrinio bangos ilgio spinduliuotės, elektromagnetinių laukų ir elektrodinaminių charakteristikų skaičiavimas“ . Perskaitė paskaitų kursą universiteto doktorantams "Electrodynamics and Singular Integral Equations’ Methods for Biomedical Engineering” 2000-2001
Department of Material Science and Engineering, Carnegie Mellon University, 5000 Forbes Ave, Pittsburgh, Pennsylvania 15213-3890, stažuotoja JAV pravedė seminarą: "Electrodynamical analyses of gyrotropy, metamaterial, ceramic SiC waveguides and structures" 2008-2008
Massachusetts Institute of Technology (MIT), the Center for electromagnetic theory and applications, Research laboratory of electronics, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, Stažuotoja JAV Pravedė simenarų: "Microwave pulse propagation inside a 3D heart model (Part 1); Electrodynamical Analyses of dielectric, metamaterial, semiconductor and gyrotropic waveguides (Part 2)". 2009-2009
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2000-2001 Laimėje Švedijos mokslinių tyrimų tarybos konkursą ir vadovavo Linköpingo universiteto (Švedija) mokslinim projektui “Biologinių objektų, kuriuos veikia išorinių elektromagnetinių laukų milimetrinio bangos ilgio spinduliuotės, elektromagnetinių laukų ir elektrodinaminių charakteristikų skaičiavimas“, kodas 12243002 (projekto sąmata 767 000 SEK (~81 000Euro))
2003-2003 Proekto vadove. Laimėje Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos konkursą ir gavo finansinę paramą išleisti savo monografijai "Singular Integral Equations’ Methods for the Analysis of Microwave Structures”
2005-2006 Projekto A-755, vadovė. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remtas monografijos parengimo „Atvirieji cilindriniai girotropiniai bangolaidžiai“, Vilnius: Technika, 248 pages, 2007
2007-2009 Lietuvos ŠMM ir LMT projektas (2007-04-06 Nr. SUT-252/048) „II studijų pakopos mokslinė praktika“, praktikos PFI vadovė, sutarčių Nr. B-2007/12/MP07-008 ir Nr. B-2007/12/MP07-022 (nuo 2007-07-02 iki 2007-08-31) ir Nr. F2008/26/SP08-70
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1995-2004 Member IEEE Electron Devices Society, Communications Society, Electromagnetic Compatibility Society, and Engineering in Medicine and Biology Society, No 40068077
1998-2008 Regular SPIE (The International Society for Optical Engineering) Member, No 00425664
2000-2014 Žurnalų recenzentė: Journals PIER {Progress in Electromagnetic Research (ISSN: 1070-4698, E-ISSN: 1559-8985) & Journal of Electromagnetic Waves and Applications (ISSN 0920-5071, E─ISSN 1569-5071)} USA; „Elektronika ir elektrotechnika“ (ISSN 1392-1215, Lietuva); „Lietuvos fizikos žurnalas“ (ISSN 1392-1932, Lithuania); Remote Sensing (ISSN 2072-4292, Switzerland), Advanced Electromagnetics" (AEM) (ISSN: 2119-0275) ir kt.
2001-- Lietuvos ir Europos fizikos draugijos narė, No 0424
2005-2012 Senior Member IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers), No 40068077
2011-2011 Europos komisijos "Ateitis ir naujos technologijos" programoje (Grant proposals for the European commission "Future and Emerging Technologies" programme), European Commission, Avenue de Beaulieu, 25, (BU25 - 5/122), B-1049 Brussels, Belgium, dotacijų ekspertė