Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rima Juršėnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Maskvos valstybinis istorinis archyvinis institutas istorikas-archyvistas, aukštasis išsilavinimas 1979
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Lietuvos valstybės istorijos archyvas Archyvistas 1979-1981
Gamykla „Venta“ Personalo skyrius, inspektorė 1982-1995
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Administratorė 1996-2019
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dalykinė komunikacija 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2014-2015 "Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas (TUGPA)" Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-006
2017-2017 Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas, finansuojamas pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011-2020 m. program