Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Irena Danilevičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas verslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Finansų inžinerijos katedra Vyresnioji vadybininkė 2012-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Finansų inžinerijos katedra Jaunesnioji vadybininkė 2014-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Finansų inžinerijos katedra Asistentė 2014-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Finansų inžinerijos katedra Reikalų tvarkytoja 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Finansų inžinerijos katedra Lektorė 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S, 03S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Račinskaja Irena, Kvietkauskienė Alina, Integrated knowledge, innovation and technology cluster as a self-regulating complex system // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 11 nr. 2 (2013) p. 294-314 2013
03S Račinskaja Irena, Raudeliūnienė Jurgita, Elektroninio gyvybės draudimo verslo plėtra skatinantys veiksniai integracijos kontekste // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 1 (2014) p. 111-119 2014
04S, 03S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Račinskaja Irena, Kvietkauskienė Alina, The technology of adaptive complex systems as an adequate synergy tool of knowledge, innovation and technology features designing universal sustainable development of country // International journal of transitions and innovation systems, Zagreb: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1745-0071. vol. 3, no. 2 (2014) p. 104-114 2014
04S, 03S Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Raudeliūnienė Jurgita, Račinskaja Irena, Integral knowledge, innovation and technology cluster formation nurturing the universal development sustainability in the context of globalization // Economics & sociology, Ternopil : Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. Vol. 7, iss. 4 (2014) p. 41-58 2014
03S Raudeliūnienė Jurgita, Račinskaja Irena, Žinių įgijimo proceso vertinimas Lietuvos draudimo sektoriuje // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 2 (2014) p. 149-159 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2013-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Račinskaja Irena, Integrated intelligence and knowledge, innovation and technology management, nurturing country universal sustainable development // II Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст», 23-24 мая 2013, Гродно, Гродно : Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2013 p. 205-211
2013-01-01 Račinskaja Irena, Paliulis Narimantas Kazimieras, Elektroninis verslas draudimo sektoriuje // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 79-85
2014-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Račinskaja Irena, Kvietkauskienė Alina, Complex system technologies as an adequate synergy tool of knowledge and innovation functions projecting sustainability of the development // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 113-121
2014-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Račinskaja Irena, Knowledge, innovation and technologies integration, nurturing the universal sustainable development of small country // III Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст», 22-23 мая 2014, Гродно, Гродно : Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2014 p. 46-51
2014-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Račinskaja Irena, Stasytytė Viktorija, The universal sustainability of development as a tool of constructive interaction of interests and possibilities of development and the balance of goals and resources // 4th international scientific conference Whither our economics, November 12-13, 2014, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014 p. 196-206
2015-01-01 Račinskaja Irena, Ramaškaitė Greta, Paslaugų verslo projekto efektyvumo vertinimas // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 5 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 268-275
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 C1
lenkų C1 C1 C1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Verslo projektavimas
Pirmosios pakopos Įstaigų finansų valdymas
Pirmosios pakopos Apskaita
Pirmosios pakopos Įstaigų finansų valdymas (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Įstaigų finansai
Pirmosios pakopos Verslo finansai
Pirmosios pakopos Finansinės rinkos ir institucijos
Pirmosios pakopos Finansų rinkos ir institucijos
Pirmosios pakopos Įmonių finansų valdymas