Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aistė Andriušytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas architektūra, aukštasis išsilavinimas 1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktarė 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2007
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys" architektė 1991-1993
VGTU doktorantė 1993-1998
VGTU mokslo asistentė, lektorė 1998-2002
Žurnalo "Statybų pilotas" redakcija korespondentė 1999-2000
VGTU docentė 2002-2017
VGTU lektorė 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2007-2008 Bendradarbiavimas rengiant leidinį "Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra"
2011-2013 Bendradarbiavimas rengiant leidinius "Kaimo statyba: Dzūkija", "Kaimo statyba: Vakarų Aukštaitija", "Kaimo statyba: Suvalkija", "Kaimo statyba: Mažoji Lietuva"
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03H Andriušytė Aistė, Tradicijos perėmimo gairės: etninės architektūros kompozicija // Tautosakos darbai, Vilnius: LLTI. ISSN 1392–2831. Nr. XXXIX (2010) p. 116-138. 2010
03H Andriušytė Aistė, Architektūrinių ir inžinerinių sumanymų sąveika // Mokslo ir technikos raida, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2430. Vol. 3, no. 1 (2011) p. 32-45. 2011
02T, 03H Keizikas Andrius, Andriušytė Aistė, Šiožinytė Eglė, Kai kurių ekologiškumo ir energinio efektyvumo santykio tradicinėje architektūroje aspektų tyrimas // Mokslo ir technikos raida, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2430. Vol. 4, no. 1 (2012) p. 47-61. 2012
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2007 Andriušytė, Aistė. Architektūra – statybos menas
2011 Andriušytė Aistė, Norbutaitė Meda, Kompozicijos dėsniai gamtos formose; Vilnius: Technika, ISBN 9789955288602 (2011), [psl.: 73]
2015 Grigorjeva Tatjana, Andriušytė Aistė, Mokslinių tyrimų pagrindai; Vilnius: Technika, ISBN 9786094579097 (2015) [psl.: 100]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Andriušytė Aistė, Bertašiūtė Rasa, Benetytė Simona, Tradicinės architektūros tęstinumas šiuolaikiniame kaime // Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje, 2011, 2, Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla p. 14-20.
2011-01-01 Bertašiūtė Rasa, Andriušytė Aistė, Molio statyba: tradicijos ir perspektyvos // Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje, 2011, 2, Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla p. 68-74.
2016-05-12 Andriušytė Aistė. Lietuvos kaimų mokslinio inventorizavimo metodikos vizija // (At)koduota istorija architektūroje. Vilnius
2018-10-01 Andriušytė Aistė, Bertašiūtė Rasa. Kultūrinių kraštovaizdžių vietos prasmių pažinimas ir perteikimas // Archiektūros kokybė: konteksto svarba. Vilnius
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B1
prancūzų A1 A1 A1
rusų C1 C2 C2
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Architektūros istorija
Pirmosios pakopos Skaitmeninių vaizdų technologijos
Pirmosios pakopos Architektūros kompozicija 2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Rąstinių namų gamintojų asociacija Lietuva Šiuolaikinės medžio konstrukcijos 2007-2007
Lietuvos liaudies buities muziejus Lietuva Tradicinė medžio statyba 2007-2007
SUTI, G. Klimavičiaus projektavimo firma Lietuva Architektūros projektavimas 2008-2008
VGTU Lietuva Bendradarbiavimo metodų taikymo galimybės studijų procese 2017-2017
VGTU Lietuva Personalizuoto mokymo metodai ir technologijos 2018-2018
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2012 Gervėčių krašto Baltarusijoje lietuvių tyrimų projektas „Gervėčiai: istorinė atmintis ir tautinis tapatumas” - dalyvauta ekspedicijose
2011-2013 VSTT užsakymu vykdytas projektas "Kaimo statyba"
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-2015 Mokslo žurnalo „Mokslo ir technikos raida" atsakinga sekretorė