Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Viktorija Podgaiskytė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Ecoservice" Projektų grupės vadovė 2002-2007
LR Aplinkos ministerija, Komunalinio ūkio departamento atliekų tvarkymo paslaugų skyrius Vyr. specialistė 2007-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorė 2009--
UAB "AF-Consult" Vyr. aplinkosaugos konsultantė 2011-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Podgaiskytė Viktorija; Vaitiekūnas Petras. Determination of cadmium in a municipal sewage sludge based compost by spectrophotometric method. Journal of environmental engineering and landscape management, 2009, 17.4: 219-225. 2009
03S, 04T Podgaiskytė Viktorija, Darnus atliekų tvarkymo sistemos vertinimas: kriterijų nustatymas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 4 (2011) p. 63-69. 2011
03S Bivainis, Juozas, Viktorija Podgaiskytė. "Komunalinių atliekų tvarkymo struktūrinė analizė." Verslas: teorija ir praktika 4 (2011): 323-334. 2011
03S; 04S Podgaiskytė, Viktorija. Waste management sector value changes in Lithuania along the last decade (Atliekų tvarkymo sektoriaus vertės pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje). Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. Vol. 110 (2014), p. 512-519. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Reguliarus paskaitų medžiagos rengimas, atnaujinimas.
2015 VVSEB11653 modulio atnaujinimas ir koregavimas
2016 VVSEB11255, VVSEB15451, VVSEB11852 modulių atnaujinimas ir koregavimas
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Podgaiskytė Viktorija, Vaitiekūnas Petras, Nuotekų dumblo tvarkymo technologijų analizė // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 479-486.
2011-01-01 Podgaiskytė Viktorija, Paslaugų kokybės vertinimo problematika atliekų tvarkymo sektoriuje // Ekonomika ir vadyba - 2011: tarptautinė studentų mokslinė konferencija, 2011 m. gegužės 6 d, Kaunas : Technologija, 20011 p. 143-146.
2011-01-01 Podgaiskytė Viktorija, Sustainability assessment in the field of waste management // Practice and research in private and public sector-11, Vilnius : MRU, 2011 p. 291-299.
2014-01-01 Podgaiskytė Viktorija, Waste management sector value changes in Lithuania along the last decade // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 512-519.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
lenkų B1 B1 A1
prancūzų A2 B1 A1
rusų B2 C2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Vadyba
Pirmosios pakopos Vadyba
Pirmosios pakopos Vadybos pagrindai
Pirmosios pakopos Vadybos pagrindai
Pirmosios pakopos Vadyba
Pirmosios pakopos Viešojo sektoriaus organizavimas
Pirmosios pakopos Vadyba
Pirmosios pakopos Vadybos pagrindai