Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Neringa Slavinskaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas vadybos ir verslo administravimo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus universitetas ekonomikos magistras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Socialinių mokslų, ekonomikos krypties daktaro laipsnis 2017
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Achemos koncernas, miniholdingas „Balturas“ Finansų analitikė 2008-2009
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Lektorė 2010-2013
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Asistentė 2011-2013
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas Lektorė 2013--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S, 03S Liučvaitienė Aušra, Peleckis Kęstutis, Slavinskaitė Neringa, Limba Tadas, Theoretical models of business competitiveness: formation and evaluation // Strategic management quarterly, New York : American research institute for policy development. ISSN 2372-4951. Vol. 1, no.1 2013. p. 31-44. 2013
04S Slavinskaitė Neringa, Dviejų skirtingų Lietuvos pramonės šakų įmonių kapitalo struktūros įtaka veiklos finansiniams rodikliams // Verslo ir teisės aktualijos, Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2013, Nr. 8 p. 58-70. 2013
04S, 03S Peleckis Kęstutis, Krutinis Mindaugas, Slavinskaitė Neringa, Daugiakriterinis alkoholio pramonės įmonių pagrindinės veiklos efektyvumo vertinimas // Verslo ir teisės aktualijos, Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2013, Nr. 8 p. 1-16. 2013
04S, 03S Liučvaitienė Aušra, Peleckis Kęstutis, Slavinskaitė Neringa, Limba Tadas, Competitive advantage in global market: theoretical assumptions and assessment options // Strategic management quarterly, New York : American research institute for policy development. ISSN 2372-4951. Vol. 1, no.1 2013. p. 1-10. 2013
03S, 04S Davulis Gediminas, Peleckis Kęstutis, Slavinskaitė Neringa, Development of local municipality taxes and principles of fiscal policy in Lithuania // American International Journal of Contemporary Research, New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2162-139X. Vol. 3, no.8 2013. p. 38-50. 2013
04S; 03S Peleckis, Kęstutis; Slavinskaitė, Neringa. Integrated assessment of corporate performance efficiency (case on alcohol industry of Lithuania) // IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г, Варна, Болгария : материалы в 3-х томах. Том II = IX International conference “Strategy of quality in industry and education”, May 31 – June 7 2013, Varna, Bulgaria : proceedings. Vol. 2 Днiпропетровськ, Варна : ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013. ISBN 9789662637212 (T.2). p. 551-560. 2013
04S Davulis, Gediminas; Peleckis, Kęstutis; Slavinskaitė, Neringa. Implementation of fiscal decentralization principle and perspectives local municipality taxes in Lithuania // Ekonomika. International conference "Economic Transformations and Business Prospects", september 26-27, 2013: conference proceedings. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISSN 1392-1258. Vol. 92 (3), suppl. A 2013, p. 98-109. 2013
04S Slavinskaitė, Neringa. Daugiakriteriniai metodai ekonomikoje: teoriniai ir praktiniai aspektai // 10-oji prof. Vlado Gronsko mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija "Ūkio plėtra: teorija ir praktika", 2013 m. gruodžio mėn. 5 d, VU KHF, Kaunas, Lietuva. [CD]. Kaunas : VU KHF, 2013. p. 71-77. 2013
04S Slavinskaitė Neringa, Vietos valdžios skolos augimo analizė : teoriniai ir praktiniai aspektai // Verslo ir teisės aktualijos, Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2014, Nr. 9 p. 108-124. 2014
04S Plamenova Todorova Tanya, Kazlauskas Valdas, Slavinskaitė Neringa, Fiscal policy and economic growts-prospects and opportunities // Verslo ir teisės aktualijos, Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2014, Nr. 9 p. 162-176. 2014
04S Slavinskaitė Dovilė, Slavinskaitė Neringa, Bankroto diagnostikos modelių tinkamumo analizė Lietuvos įmonėse // Verslo ir teisės aktualijos, Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. 2014, Nr. 9 p. 125-148. 2014
04S Ginevičius Romualdas, Slavinskaitė Neringa, Gedvilaitė Dainora, Regional differentiation of revenues collected by local governments of Lithuania // Business, management and education, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. T. 12, Nr. 2 2014. p. 181-193. 2014
04S Slavinskaitė, Neringa. Fiskalinės decentralizacijos principai ir vietiniai mokesčiai Lietuvoje // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7149. p. 38-45. 2014
03S; 04S Peleckis, Kęstutis; Slavinskaitė, Neringa. Integrated assessment on corporate performance efficiency: theoretical and practical problems // Экономика и социум: электронное научно – практическое периодическое издание. Саратов : Институт управления и социально-экономического развития. ISSN 2225-1545. No. 2(11), 2014, p.1-11. 2014
03S, 04S Peleckis, Kęstutis; Slavinskaitė, Neringa; Paunksnienė, Jolanta. Theoretical and practical problems of integrated assessment on corporate performance efficiency // Экономика. Теория и практика: материалы международной научно-практической конференции (24 апреля 2014 г.) в 3х частях, часть 1. Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса». ISBN 9785905147913. p. 15-28. 2014
03S Ginevičius, Romualdas; Slavinskaitė, Neringa;Theoretical aspects of decentralization // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014" : selected papers. May 15-16, 2014. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-4441. ISBN 9786094576522. p. 43-50. 2014
04S Slavinskaitė, Neringa. Lietuvos savivaldybių pajamų masto ir struktūros lyginamieji vertinimai // Ūkio plėtra: teorija ir praktika : 11-oji prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija, 2014 m. gruodžio 11 d. Kaunas : konferencijos straipsniai Kaunas : VUKHF, 2014 [CD]. Kaunas : VU KHF, 2014. ISBN 9786094594441. p. 79-86. 2014
04S Slavinskaitė, Neringa. Lietuvos savivaldybių pajamų masto ir struktūros lyginamieji vertinimai // Ūkio plėtra: teorija ir praktika : 11-oji prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija, 2014 m. gruodžio 11 d. Kaunas : konferencijos straipsniai Kaunas : VUKHF, 2014 [CD]. Kaunas : VU KHF, 2014. ISBN 9786094594441. p. 79-86. 2014
04S Slavinskaitė Neringa, Kreizaitė Orinta, Stonytė Monika, Gyventojų pajamų mokesčio įtaka savivaldybių pajamoms // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2, 2015. p. 246-252. 2015
04S Slavinskaitė, Neringa; Dinova, Teodora G.; Kirbas, Hakan. Evaluation methods for fiscal decentralization // Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Science Institute. Burdur, Turkey: Mehmet Akif Ersoy University. ISSN 1309-1387. Vol. 13(7). 2015, p. 354-370. 2015
04S Ginevičius, Romualdas; Stasiukynas, Andrius; Gedvilaitė, Dainora; Slavinskaitė, Neringa. Issues of quantitative assessment of the industry structure of a country’s region // KSI Transactions on Knowledge Society : a publication of the Knowledge Society Institute. Sofia: Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 8, no. 2. 2015, p. 5-10. 2015
04S Dinova, Teodora G.; Slavinskaitė, Neringa. Impact of fiscal policy on economic growth in the euro area // Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. Nr. 10. 2015, p. 277-288. 2015
04S Slavinskaitė, Neringa; Davulis, Gediminas; Peleckis, Kęstutis. Fiscal decentralization in the public sector of Lithuania: possibilities of development // International journal of contemporary economics and administrative sciences. Sherbrooke, Québec, Canada: Bishop's university, Williams School of Business. ISSN 1925-4423. Vol. 5, iss. 3-4. 2015, p. 67-84. 2015
04S Slavinskaitė, Neringa. Fiscal decentralization and economic theory // Revista de ciências empresariais e jurídicas. Porto: Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. ISSN 1646-1029. no. 26. 2015, p. 109-128. 2015
04S Leonavičienė, Edita; Slavinskaitė, Neringa. AB „Vilniaus degtinė” ir AB „Stumbras” veiklos rodiklių 2007–2014 m. palyginamoji analizė ir vertinimas // 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149. p. 1-10. 2016
04S Slavinskaitė, Neringa; Ginevičius, Romualdas. Revenue autonomy of local government: fiscal decentralization aspect // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094579219. 2016
04S Slavinskaitė, Neringa. Fiscal decentralization in Central and Eastern Europe // Global journal of business, economics and management. Nicosia: SciencePark Research, Organization & Counseling. ISSN: 2301-2579. 2017, Vol. 7, iss. 1, p. 69-79. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2013-01-01 Davulis Gediminas, Peleckis Kęstutis, Slavinskaitė Neringa, Implementation of fiscal decentralization principle and perspectives local municipality taxes in Lithuania // Ekonomika. International conference "Economic Transformations and Business Prospects", september 26-27, 2013: conference proceedings, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013 p. 98-109.
2013-01-01 Slavinskaitė Neringa, Daugiakriteriniai metodai ekonomikoje: teoriniai ir praktiniai aspektai // 10-oji prof. Vlado Gronsko mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija "Ūkio plėtra: teorija ir praktika", 2013 m. gruodžio mėn. 5 d., VU KHF, Kaunas, Lietuva, Kaunas : VU KHF, 2013 p. 71-77.
2013-01-01 Peleckis Kęstutis, Slavinskaitė Neringa, Integrated assessment of corporate performance efficiency (case on alcohol industry of Lithuania) // IX Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании“, 31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария, Днiпропетровськ, Варна : ДIПОпром, ТУ-Варна, 2013 p. 551-560.
2014-01-01 Ginevičius Romualdas, Slavinskaitė Neringa, Ginevičius Romualdas, Theoretical aspects of decentralization // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 43-50. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Slavinskaitė Neringa, Paunksnienė Jolanta, Theoretical and practical problems of integrated assessment on corporate performance efficiency // Экономика. Теория и практика: материалы международной научно-практической конференции (24 апреля 2014 г.) в 3х частях, часть 1, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса» p. 15-28.
2014-01-01 Slavinskaitė Neringa, Lietuvos savivaldybių pajamų masto ir struktūros lyginamieji vertinimai // Ūkio plėtra: teorija ir praktika, Kaunas : VU KHF, 2014 p. 79-86.
2014-01-01 Slavinskaitė Neringa, Fiskalinės decentralizacijos principai ir vietiniai mokesčiai Lietuvoje // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 38-45.
2014-11-07 Ginevičius, Romualdas; Slavinskaitė, Neringa; Gedvilaitė, Dainora. Regional differentiation of revenues collected by local governments of Lithuania // Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2014, November 13 -14.
2015-02-06 Slavinskaitė Neringa, Kreizaitė Orinta, Stonytė Monika, Gyventojų pajamų mokesčio įtaka savivaldybių pajamoms // 18-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2015 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2015 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2015 p. 38-45.
2016-02-11 Leonavičienė, Edita; Slavinskaitė, Neringa. AB „Vilniaus degtinė” ir AB „Stumbras” veiklos rodiklių 2007–2014 m. palyginamoji analizė ir vertinimas // 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016.
2016-05-11 Slavinskaitė Neringa, Fiscal decentralization on Central and Eastern Europe // 5th Word Conference on Business, Economic and Management. 2016 m. gegužės 12 d. Kemeras, Turkija.
2016-05-12 Slavinskaitė, Neringa; Ginevičius, Romualdas. Revenue autonomy of local government: fiscal decentralization aspect // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania.
2017-05-04 Slavinskaitė Neringa, Fiscal decentralization and economic growth: is a relationship? // 6th Word Conference on Business, Economic and Management. 2017 m. gegužės 04 d. Kyrenija, Kipras.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Įmonių ūkinės veiklos analizė
Pirmosios pakopos Ekonominė analizė
Pirmosios pakopos Įmonių veiklos ekonominė analizė
Pirmosios pakopos Ekonomika 2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Kipro Europos universitetas Kipras Erasmus+ dėstymas 2013-2013
NHL taikomųjų mokslų universitetas Nyderlandai Erasmus dėstymas 2013-2013
Gran Kanarijos universitetas Ispanija Erasmus dėstymas 2014-2014
Kretos technologijų institutas Graikija Erasmus+ dėstymas 2014-2014
Maribor universitetas Slovėnija Erasmus+ dėstymas 2015-2015
Porto Politechnikos institutas, Apskaitos ir administravimo mokykla Portugalija Doktorantūros stažuotė 2015-2015
Uludag universitetas Turkija Doktorantūros stažuotė 2015-2015
South West universitetas Bulgarija Erasmus+ dėstymas 2016-2016
Mehmet Akif Ersoy Turkija Doktorantūros stažuotė 2016-2016
Porto Politechnikos institutas, Apskaitos ir administravimo mokykla Portugalija Erasmus+ dėstymas 2017-2017